Reduserer risiko og øker lønnsomheten

Et hvert byggeprosjekt er en kompleks sammensetning av spesifikasjoner, leverandører og fagfolk. Jo større prosjekt, jo høyere blir risikoen for feil og misforståelser.

Startet med behovet

Bak oppstartsselskapet TaskCtrl (task control) står bl.a. noen av landets mest erfarne prosjektledere fra byggebransjen. – Vi har alltid sett på prosjektstyring som selve forklaringen på om et byggeprosjekt lykkes og leverer som forventet og innen fristen, eller om det feiler. Dårlig kontroll fører til tids- og kostnadsoverskridelser, feil i leveranser og lav lønnsomhet for de involverte leverandørene, forteller prosjektdirektør og en av gründerne bak TaskCtrl Tor I. Hoel. Tor og medgründer Per Roger Johansen har tidligere jobbet sammen og bl.a. laget «Veileder for systematisk ferdigstillelse» på oppdrag for Byggebransjens interesseorganisasjon. – Dårlig kontroll i byggeprosjekter har store kostnader for samfunnet, privatpersoner og selskaper. Det er ønsket om å rette på dette som er vår motivasjon for å starte opp og lansere TaskCtrl, legger Per Roger til.

 Løsningen som sikrer god prosjektstyring

– Vi har lenge sett behovet for en løsning som tar hensyn til alle faser og alle involverte parter i et byggeprosjekt. – Derfor har vi utviklet en software som skaleres med størrelsen på prosjektet, og vi har brukt og testet den med gode resultater på flere store prosjekter. Et eksempel er Campus NTNU der Statsbygg er byggherre. – Vi tok utgangspunkt i å dekke alle behov for prosjekter i milliardklassen, og gjennom det også tilfredsstille behovene for små og mellomstore prosjekter. Selve grunntanken er basert på LEAN-tankegang, og det gjør at vi følger en logisk og anerkjent metode som har positiv innvirkning på alle faser og berørte parter i et prosjekt. Nå er det på tide å skalere salgsprosessen og få tjenesten i bruk hos flere aktører, forteller Per Roger.

Systemet integrerer alle involverte i et prosjekt. Helt fra byggherren som verdsetter oversikt og risikostyring, til den enkelte håndverker som får riktig beskrivelse på oppgaven til rett tid, og kan kvittere ut utført jobb og gå videre til neste. TaskCtrl har laget moduler for alt fra overordnet planlegging og fordeling av oppgaver til flytskjemaer, task management, rapportering og analyser. Alt kan hentes ut i dashboards og visualiseringer for de som ønsker å se helheten i de forskjellige fasene av et prosjekt. Mobil teknologi sørger for flyt og kontroll på byggeplassen og bidrar til at alle som deltar i prosjektet har en felles plattform for samarbeid på tvers av faser, fagområder og oppdragsgivere.

Testet og lansert

I nåværende fase er TaskCtrl et testet og fungerende system, og utviklingspartner Progit jobber fortløpende med videreutvikling og optimalisering av både funksjonalitet og grensesnitt. I løpet av 2020 og 2021 skal det lanseres kommersielt for aktører i byggebransjen, og arbeidet med kommersialisering og videreutvikling av selskapet er i gang. – Innovasjon Norge er en av de som har sett verdien i det vi har laget og støtter etableringen og vekststrategien vår, forteller Per Roger. – Styret består av operative fagfolk som vil bidra til å sette fart i både kommersiell og teknisk utvikling, og vi er i gang med å rekruttere et solid og motivert team som vil ta det store ansvaret med å etablere oss som en leverandør til byggebransjen.

 Store ambisjoner

Det er mange veier til å lykkes for TaskCtrl, og vi vet at det er et stort behov for denne type system. – Vår ambisjon er å gjøre løsningen kjent og foretrukket i det norske markedet i løpet av kort tid. Vi har utviklet TaskCtrl for det norske markedet som allerede er teknologisk avansert, i norske prosjekter er vi godt vant med å bruke verktøy som bidrar til en bedre flyt og mer oversikt. Derfor legger vi ikke skjul på at vi også ser spennende muligheter for løsningen internasjonalt, der det er mange markeder som har enda mer å hente på bedre bruk av teknologi i prosjektering og gjennomføring av byggeprosjekter, avslutter Tor.