Oculos: – Satser mot å bli Nordens ledende miljø innen CRM, kundedata, lojalitet og markedsteknologi

– Vi har store ambisjoner fremover, og nå sikter vi mot å bli Nordens ledende miljø. Vi er godt rigget for å forsvare førsteplassen på pallen i Norge, men vi skal ikke bare forsvare oss – vi skal utfordre, utvikle og vokse videre, fastslår Toralf Waaktaar-Slokvik, CEO i Oculos.

Oculos har vært på en endringsreise de siste årene, der de har reposisjonert seg og tatt store steg i å profesjonalisere byrået. Samarbeidet med de andre byråene i Ahead Group er en viktig del av Oculos’ strategi for å levere helhetlige løsninger til kunder over hele Norden. 

– Gjennom Ahead Group har vi solide og offensive eiere som har tro på Oculos og hva vi står for, og vi er en offensiv gjeng som har steintro på at Oculos jobber med gullet innen markedsføring. Vi samarbeider godt med de andre byråene internt, og skal samarbeide enda tettere i tiden fremover. Dette gjelder spesielt på innsikt og analyse, der Oculos skal bidra med økt satsning og utnyttelse av våre kunders førstepartsdata. Vi mener det ligger et stort potensial i å utnytte egne data mer, og bruke det til å forstå kunder, kanaler og markedsinvesteringer. Alt for mange av dagens beslutninger baseres på antakelser og lite bruk av data. Her skal vi hjelpe våre kunder med smartere bruk av data så de kan ta de beste valgene, forklarer Toralf.

Gjensidig tillit og fleksibilitet

Oculos består av en unik kombinasjon av teknologi, strategi, analyse og data. Byrået har jobbet med sitt fagfelt i over 25 år, og med denne erfaringen kommer en sterk forretningsforståelse, krydret med en kultur som er tuftet på samarbeid, nysgjerrighet og tempo. 

– Som byrå er vi svært lite byråkratiske, og når vi bestemmer oss for noe, så gjennomfører vi hurtig, til det beste for oss og for kundene. Vi har et svært godt arbeidsmiljø som er preget av gjensidig tillit, fleksibilitet, nysgjerrighet og en grunnleggende holdning om at vi vil hverandre vel. Vi er opptatt av at det skal være plass til individet samtidig som vi bygger laget. Kulturen og arbeidsmiljøet vårt er alene grunnen til at Oculos har lykkes og skal lykkes i fremtiden, sier Toralf.

Toralf trekker frem god rekruttering, spesialisering av tjenester og fokus på trivsel som viktige suksessfaktorer for byrået den siste tiden.

– Vi har hatt god vekst fordi vi har vært gode til å finne de flinkeste folka OG beholde dem over lang tid, slik at vi skaper kontinuitet. Der konkurrenter bredder tjenestene sine og blir litt gode på mye, har vi valgt å spesialisere oss og bli skikkelig gode på noen få ting. Overordnet handler det om hvordan vi gjennom smart bruk av data, kan skape lojale kunder gjennom relevant kundekommunikasjon, enkle og gode kundereiser og tilpassede lojalitetskonsepter. Det har medført at vi har bygget en spisskompetanse som få andre kan matche. Både når det kommer til strategi og teknologisk utvikling. Samtidig har vi turt å utvikle oss og gjøre endringer som vi mener har vært nødvendige. Dette skal vi fortsette med, forteller han.

Kundene i fokus

Nå ønsker Oculos å styrke fokuset på kundearbeidet, og ansetter i den forbindelse en kundedirektør til en nyopprettet og svært viktig rolle. 

– Vi ser etter en sterk kommersiell og strategisk leder som ser potensialet i smart bruk av data. Kundedirektøren skal hjelpe byrået og våre kunder med å bli best mulig på å skape relevant kommunikasjon og gode kundereiser, forteller Toralf. 

Den nye kundedirektøren vil få ansvar for at hele Oculos styrker sitt fokus på kundeutvikling, lønnsomhet, kundetilfredshet og forretningsutvikling. Oculos ønsker seg en person som er synlig når det trengs, glad i å posisjonere fagområdet og byrået, og som er en god leder som evner å lykkes gjennom å spille andre gode.

– Den nye kundedirektøren vil få et stort ansvar for å samle alt kundearbeid under ett mandat, utvikle nye kundestrategier og sørge for at vi utvikler kundene våre videre. Personen vil få en sentral rolle i arbeidet med å finne nye kunder og med å utvikle og bevare eksisterende kunder. Vi er et ambisiøst selskap i sterk utvikling, og i denne rollen vil man være helt sentral for at vi lykkes fremover. Kundedirektøren vil ha ansvar for ca. 15 personer som inkluderer rådgivere, kundeansvarlige, salg og markedsføring. Et skikkelig A-lag å bygge videre på, sier Toralf. 

I tillegg til teamet kundedirektøren skal lede, vil hen også jobbe tett med alle lederne i Oculos samt utstrakt samarbeid med resten av Ahead Group. 

– Ambisjonen er enkel: Å vokse topplinje med 50% de neste tre årene, fastslår Toralf.