Hanne leder omnikanalsatsingen i Euro Sko Gruppen – bygger markedsteam med fokus på innsikt og kundereisen

Euro Sko Gruppen er Skandinavias største skokjede med over 360 butikker i Norge, Sverige og Danmark. Eurosko er hovedkonseptet, men kjeden omfatter også konseptene DNA, Shoe Gallery og Shoeday. Euro Sko Gruppen har som ambisjon å være «byens beste skobutikk», og suverene innen omnikanal markedsføring i skobransjen.

Til å lede den omnikanale satsingen ble Hanne Løken Olsen hentet inn som markedsdirektør. Hun startet i stillingen 1.september. Hanne har bakgrunn som markedsdirektør i Wittusen & Jensen og har hatt sentrale roller i Carat og iProspect.

-Jeg ble trigget av målet om å bli best på omnikanal markedsføring i skobransjen. Den oppgaven er utrolig spennende! Euro Sko Gruppen er omforent om dette målet. Kjeden har bestemt seg for å satse, og vi har et tydelig mål å jobbe mot – på tvers av alle konsepter og merkevarer. Ønsket om å utvikle seg videre er stor, og det er et veldig godt utgangspunkt, sier Hanne.

Her kan du lese mer om Euroskos satsing på omnikanal markedsføring

Hanne Løken Olsen begynte i stillingen som markedsdirektør i Euro Sko Gruppen 1.september. Nå bygger hun opp et helt nytt team.

Spennende merkevare med lang tradisjon

Når Euro Sko Gruppen satser digitalt, skjer det i tett samspill med butikkene.

-Tyngdepunktet vårt skal fortsatt være den fysiske butikken. Målet for vår digitale satsing er derfor først og fremst å etablere en sømløs kjøpsopplevelse fra nett til butikk. Vi ønsker å inspirere kundene våre og tilpasse handelen til deres behov, enten det er på nett, eller i butikk. Her er den omnikanale tankegangen veldig viktig. Vi jobber derfor nå med å forene oss om et helhetlig uttrykk og tone of voice som gjør at kundene kjenner oss igjen, enten det er på Facebook, på nettsiden eller i butikken, forklarer Hanne.

Satsingen innebærer flere nyansettelser og storsatsing på kundereise og innsikt.

-Vi skal skaffe oss enda bedre innsikt i kundereisen og bli gode til å utnytte dataene vi sitter på. Vi ønsker å kommunisere helhetlig med kundene på alle kontaktpunktene. For å få til dette, rekrutterer vi nå ressurser innen både analyse, design, innhold og digital butikkdrift, forteller Hanne.

Bygger et nytt team

Hanne gleder seg til å bygge ut et allerede fantastisk team med en betydelig bransjekunnskap.  Hun beskriver seg selv som en tydelig leder som har fokus på en åpen og god dialog.

– Jeg er opptatt av å motivere og utvikle de jeg har i mitt team. Det er viktig for meg at teamet mitt skal få og ta ansvar. Jeg er glad i kolleger som er nysgjerrige og som kommer til meg med tanker og ideer. Min fremste oppgave er å stake ut retningen og være tydelig på hvor vi skal. På den måten håper jeg det vil være enklelt for alle i teamet å finne sin rolle. For meg er det viktig at medarbeiderne mine opplever at de både får utvikle og utfordre seg selv og teamet som helhet, sier Hanne.

Hvorfor er det spennende å jobbe i Eurosko?

-Euro Sko Gruppen er en etablert arbeidsplass i en bransje som står midt i det digitale skifte.  Det gjør selskapet til et kjempespennende sted å være. Jeg er imponert over kunnskapsnivået her, fagfolkene som kan produktene til fingerspissene og som har jobbet med butikkdrift i alle år. Kombinasjonen av lange tradisjoner, kunnskapsrike kolleger, digitalt skifte og et tydelig mandat om å legge ut på en endringsreise, er veldig inspirerende, sier Hanne.

Hanne ønsker å skape et team med medarbeidere som trigges av utfordringen og som ønsker å utforske mulighetsrom.

-Nysgjerrighet kombinert med faglig dyktighet er viktig for meg. Er man nysgjerrig klarer man å utvikle seg selv og de rundt seg. Vi trenger kolleger som tar initiativ, ser muligheter og kommer med forslag til løsninger. Siden dette er et nytt satsingsområde for oss, er det viktig at de som kommer inn på teamet bidrar til å forme sin egen rolle, avslutter Hanne.