ABC Startsiden – et solid og lønnsomt selskap i vekst

ABC Startsiden har lang erfaring med å skape nytteverdi for brukerne gjennom å slå sammen tjenester på nett, men de er også godt etablert med nettavisen abcnyheter.no som har flere hundre tusen daglige lesere. I dag er deres viktigste inntektskilde digitale annonser og det er stor fokus på å optimalisere dette for fremtidens annonsemarked, samtidig som det satses på nye inntektsben.

Med over 550K daglige brukere av startsiden.no og abcnyheter.no og 600K følgere via grupper i sosiale medier, har ABC Startsiden lang erfaring og et solid fotfeste blant digitale brukere i Norge. Vi har lykkes godt og vært tidlig ute med nye løsninger, og resultatet av det er et solid selskap som leverer gode overskudd år etter år. Nå satser vi også sterkt på eCommerce tjenester gjennom nye guide tjenester på startsiden.no og vil snart lansere de første versjonene. Flere vil komme gjennom året med mål om å bidra til både til nye og eksisterende inntektsstrømmer.

Kommersiell avdeling spiller en sentral rolle i å peke ut retning for selskapet og å skape de gode resultatene. En viktig nøkkelfaktor for selskapets suksess er det gode miljøet og tette samarbeidet mellom teamene i avdelingen. Det er ett målbilde som gjelder for alle, og de gode verdiforslagene utvikles i tett samhandling mellom KAMene og det programmatiske teamet hvor innsikt og kompetanse deles.

Vi har snakket med Jan Fredrik Pedersen som leder KAM teamet, og Harald Sommerseth og Mona Blomdal som sitter i det programmatiske teamet, om endringsreisen og miljøet hos ABC Startsiden.

 

Mona Blomdal (Head of Ad- & Sales Operations)

ABC Startsiden

Hvorfor ville du jobbe hos Startsiden, og hvor lenge har du arbeidet der? 

 • For meg var det særlig fagområdet som stod frem når jeg søkte jobb hos Startsiden for 10 år siden. Jeg fikk muligheten til å ha hovedansvaret for et fagområde i en bedrift som ikke var så stor. Her kunne jeg få gjennom gode idéer og det var kort vei til implementering. Hos Startsiden var det fritt frem for å ta og få ansvar. Jeg har frihet til å gjøre mye, og det blir satt pris på av de andre i selskapet. Du blir sett, og får stort spillerom for å videreutvikle både deg selv og ansvarsområdet.

Hvordan vil du beskrive arbeidsmiljøet? 

 • Vi opererer i et komplekst marked og er opptatt av å utvikle spesialister med god kompetanse på eget fagområde, som også jobber bra i team. Derfor er det viktig at alle får tid til å lære seg nye ting og fordype seg når det er nødvendig. Vi har budsjetter for kurs o.l., men mye er egenlæring fra å snakke med partnere og kunder, eller lese seg opp på egenhånd.
 • Per nå har vi hybridløsninger på kontor/hjemmekontor. Vi har vært litt av/på under pandemien, men målet er å komme tilbake på kontoret og se hverandre oftere. Vi tester ut en 3 på kontoret, 2 på hjemme-løsning. Vi har positive erfaringer med denne ordningen, og ser at de ansatte ønsker dette fremover og da har ledelsen lyttet til det.

Hva hvordan vil du beskrive det sosiale?

 • Vi er et veldig godt team i avdelingen. Det er mye raushet og kollegaer som heier hverandre frem. Vi jobber bevisst for å opprettholde det gode miljøet som vi er så kjent for, og legger stor vekt på å gjennomføre felles turer og andre sosiale samlingspunkter som danner grunnlag for dette. Felles målbilde og bonusordning bidrar også betydelig til det gode samholdet. Vi støtter hverandre og finner de gode løsningene sammen.

 

Harald Sommerseth (Technical Ad manager)

ABC Startsiden

Hvorfor ville du jobbe hos Startsiden, og hvor lenge har du arbeidet der? 

  • Var nyutdannet og skulle bare ha en jobb. Gründeren var en jeg intervjuet i forbindelse med hovedoppgaven, og fikk da nyss om nyetableringen. Jeg har blitt hos Startsiden fordi det er et trivelig sted å jobbe og et selskap med stor fokus på utvikling. De henger med i svingene teknologisk. Det har vært en trygg og stabil arbeidsplass, og jeg opplever at den også vil være det i fremtiden.

Hvordan vil du beskrive arbeidsmiljøet? 

 • Det er fin fordeling av løpende, halv-lange og lange tidsløp i prosjektene man jobber med og løsninger man researcher. Daglige møtepunkter; statusmøter, møter på tvers; man sitter ikke isolert for seg selv. Lav terskel for kontakt både digitalt, og på chat, mail osv. Dette er svært viktig for teamet vårt. Gode idéer blir verdsatt veldig høyt på arbeidsplassen. Vi ser stadig etter nye, kreative løsninger for våre kommersielle flater, og det er i de fleste tilfeller kort vei til å få til noe hvis man har en god ide. Vi er som regel en god nummer to til å være ute med nye ting.

Hva hvordan vil du beskrive det sosiale?

 • Jeg får lov til å være nysgjerrig, finne ut av ting, løpe etter nye muligheter og forme egen arbeidshverdag. Dette føler jeg at vi får til godt sammen i teamet.

 

Jan Fredrik Pedersen (Salgssjef) 

ABC Startsiden

Hvorfor ville du jobbe hos Startsiden, og hvor lenge har du arbeidet der? 

 • En solid digital aktør med solide resultater. I tillegg er ABC kjent for et meget godt arbeidsmiljø og en kommersiell avdeling hvor alle jobber tett sammen mot et felles mål. Andre arbeidsplasser kan ha spissere albuer. Her er de beste folka på de viktigste prioriteringene hele tiden, og det er full fokus på samarbeid mellom rollene i Startsiden. Motivasjon var nok også å komme til et sted hvor jeg allerede visste det var bra folk.

Hvordan vil du beskrive arbeidsmiljøet? 

 • Vi samarbeider mye og går ofte i møter sammen. Hver og en har stor selvråderett og påvirker sin egen arbeidsdag. I tillegg jobber vi tett sammen for å løse de daglige utfordringene vi står i gjennom team- og avdelings workshops. Alle aktiviteter vi sammen blir enige om, gjenspeiler våre korte og langsiktige mål. Vi kan litt om mye, og noen kan mest om noe. Det tvinger oss litt sammen, både via felles interesser og når vi skal presentere for kundene.

Hva hvordan vil du beskrive det sosiale? 

 • Meget bra sosialt miljø, som for tiden har litt underskudd pga. pandemi, men det kommer snart på plass igjen. Vi kjenner hverandre godt, er trygge på hverandre og gjør sosiale ting utenfor jobb. Vi er opptatt av å bli kjent med hele mennesket, ikke “bare” kollegaen. Kick-off er sentrale, og veldig gøy. Vi går ut for å treffes på ettermiddagen i ny og ne for en kaffe eller en øl.

ABC Startsiden

ABC Startsiden