Kraftig effekt av Koronakrisen i bransjen

I slutten av april gjennomførte Teft en undersøkelse for å få innsikt i omfanget og effekten krisen har for oss som jobber med kommunikasjon, markedsføring, reklame og teknologiene knyttet til dette.

Mange er permittert

850 bransjefolk har svart, og tallene viser at over 35 prosent er permittert helt eller delvis fra sine jobber. I tillegg er nesten 20 prosent i full jobb, men i et selskap hvor andre er permittert. Reklamebyråene er spesielt hardt rammet, der svarer 64 prosent av de ansatte at de er helt eller delvis permittert. I markedsavdelingene er 29 prosent permittert.

Dette viser at krisen har rammet hele bransjen hardt, og at mange selskaper har vært tidlig ute med å justere driften. Vi håper det betyr at arbeidsgiverne har vunnet tid og handlingsrom som muliggjør et raskt comeback når ting er i ferd med å normalisere seg igjen.

Hverdager på hjemmekontor

Det er bare to prosent av de som er i jobb som svarer at de ikke gjør det fra hjemmekontor i noen grad, mens 10 prosent svarer at de jobber delvis på hjemmekontor.

Og meningene om livet på hjemmekontor er delte. 60 prosent svarer at mindre sosial omgang er det mest negative ved hjemmekontor mens halvparten trekker frem at arbeidsro og færre unødvendige møter er fordelene med å jobbe hjemmefra. Nesten halvparten svarer at de vil foretrekke å jobbe litt mer fra hjemmekontor når krisen er over, mens 15 prosent svarer at de ønsker å jobbe mye mer hjemmefra.

Lave forventninger til lønnsvekst

I oktober 2019 svarte 71 prosent av respondentene i Bransjeundersøkelsen at de forventet en lønnsvekst i 2020. Når vi stiller samme spørsmål i april 2020 er det bare 20 prosent som tror at de vil se lønnsvekst i år.

Trygghet er viktig

De fleste respondentene svarer at krisen har påvirket deres motivasjon for å bytte jobb, men det er uklart i hvilken retning. I oktober i 2019 var 47 prosent åpne for ny jobb, og taller i april 2020 er 51 prosent. Med andre ord ingen betydelig økning i antallet bransjefolk som er på «flytten». En forklaring på dette kan være at noen av de som var på vei ut i arbeidsmarkedet nå søker tryggheten hos eksisterende arbeidsgiver, mens en andel har kommet i jobbsøkermodus etter de siste ukers hendelser. Det kan se ut til at mange har blitt mer forsiktige og trygghetssøkende, og det bidrar til å skjerpe kravene til de som ansetter enda mer i tiden som kommer.