INDEX

Norwegian is hiring: Senior Digital Analyst

Norwegian has never been in a better position. With a centralized organization and the supply of new capital, we are leaving challenging times behind and going forward as a renewed, streamlined and focused airline company with high ambitions and goals. 

To join us on this journey, we are looking for a Senior Digital Analyst, who will be our leading global expert on google analytics and lead our migration from GA360 to GA4. You will assist with insight into our customer-centric web and marketing programs for the product and marketing departments. As a Senior Digital Analyst, you will be part of our Marketing, Sales and Customer Care department. You will be our Google Analytics expert and be responsible for the technical setup and implementation of GA. The job will consist of supporting both internal and external actors.

Area of Responsibility 

To thrive in this role, we believe that you have a Business minded and analytical mindset. You have a Proven ability to succeed in both collaborative and independent work environments. Complex concepts and problems to a non-technical audience is easily be explained by you. You are also proactive towards business with a keen interest in strategy and operations

Competence profile and experience: 

At Norwegian you will be part of one of Europe’s most award-winning and well-known airlines with good development opportunities and challenges, which will re-experience growth, but with a focus on financial solidity. We have good benefits such as insurance, ID travel and social groups.

 

We take your privacy seriously. We therefore ask you to send an application and CV via the link in the ad that takes you into Teft’s recruitment system. Then we can process your application and your information in a safe and secure way.

Application deadline: 13.03.2022

Apply here

 

Contacts:

Anna Blom Rian/Advisor

p.n: 900 73 999/email:anna@teft.no

Henrik Sandberg/CEO and Advisor

p.n: 907 39 816/email: henrik@teft.no

Marte Palm Steen/Project Lead

p.n: 416 66 666/email:marte@teft.no

Unngå disse fallgruvene når du ansetter spesialister

Vi har sett det flere ganger; godt kvalifiserte spesialister trekker seg fra prosesser fordi de opplever at selskapet ikke har tilstrekkelig kunnskap om hvordan de skal bruke kompetansen deres. Hva kan man som leder gjøre for å unngå dette? 

Hva er de vanligste feilene lederne gjør når selskapet skal ansette en helt ny type spesialister?

I en hverdag hvor endringene skjer så raskt at man kontinuerlig må lese, lytte og lære for å henge med, øker behovet for spesialister langt utenfor bedriftens tradisjonelle virksomhetsområde. Dette er en utfordring for bedrifter som ønsker å utnytte teknologiske muligheter innen f.eks. kommunikasjon, kundeservice og varehandel.

Måten mange bedrifter løser dette på er å leie inn konsulenter og byråer, men stadig flere erfarer at det på sikt er både kostbart og lite skalerbart å gjøre seg fullstendig avhengige av ekstern hjelp. Det utløser et behov for å ansette mennesker med kompetanse som ikke tidligere har  vært tilgjengelig i selskapet.

Da melder det seg en helt ny problemstilling: Du skal ansette en spesialist innen et helt annet fagområde enn det som allerede er i selskapet, og på toppen av det hele har kanskje kandidaten aldri jobbet i en lignende organisasjon som det dere representerer. Her dukker det opp en rekke utfordringer og fallgruver.

Vår rådgiver Katrine har bred erfaring med etablering og utvikling av digitale tjenester innen ulike bransjer i Skandinavia. Her deler hun sine beste råd til deg som skal ansette en spesialist.

Vis nysgjerrighet for fagområdet til kandidaten du skal ansette

I ukjent farvann har de fleste en tendens til å holde fast ved det man kjenner. Når man selv ikke har høy detaljkunnskap om faget er det lett å gå til andre, og mer velkjente, faktorer som personlighet og fremtoning. Det er sjelden en oppskrift på suksess å vektlegge personlige egenskaper foran kompetanse når man skal ansette en spesialist som man ønsker skal være en autoritet innenfor et fagfelt som er nytt for bedriften. 

Vi har sett flere eksempler på at godt kvalifiserte kandidater til stillinger innen f.eks. digital markedsføring, IT eller tjeneste- og interaksjonsutvikling har trukket seg i løpet av prosessen fordi de ikke tror selskapet har god nok forståelse eller kunnskap om hva som kreves av organisasjonen for å oppnå målsetningene med rekrutteringen. Lederne fra selskapet som ansetter har simpelthen ikke klart å vise nok forståelse og nysgjerrighet for fagområdet til kandidaten og mulighetene dette åpner for selskapet.

Involver spesialistene i kjernevirksomheten

 I mange tilfeller er motivasjonen for å søke seg ut av et fagmiljø muligheten til å påvirke, tenke mer langsiktig og skape noe sammen med andre fagdisipliner. Samtidig finnes det en bekymring hos mange for å ende opp i en ren støttefunksjon eller rett og slett med en rolle uten noe viktig å drive med. I et miljø der man ikke kan tilby det store fagmiljøet, er det enda viktigere å involvere spesialistene i det som er kjernevirksomheten og utnytte deres unike kompetanser og perspektiv i flere sammenhenger. Det er når man tenker og utnytter hele kompetansesettet til en person at det er større sjanse for at hen blir værende.

 I 2020 vil en rekrutteringsprosess i stadig større grad være en kilde til nye perspektiver og muligheter gjennom møter med dyktige folk fra andre, og kanskje ukjente, fagområder. Selskaper som møter ny kompetanse med ydmykhet, endringsvilje og ambisjon vil fremstå som de mest attraktive. På sikt, kanskje også de mest suksessfulle.