INDEX

Arbeidskraft er mangelvare i 2023

Arbeidsledigheten holder seg lav, og denne våren steg antallet ledige stillinger på FINN.no til over 40 000. Det er over dobbelt så mange ledige stillinger som i tiden før pandemien traff oss, og 30 prosent mer enn rekordmånedene i starten av 2022.

Mobiliteten i markedet er lav, og mange arbeidsgivere vil oppleve rekruttering som krevende i jakten på relevante kandidater.

Arbeidsgivere kjemper om oppmerksomheten, og det er stadig færre aktive jobbsøkere og arbeidsledige som ser etter nye muligheter.

Høy trafikk

Høy etterspørsel i stillingsmarkedet skal normalt føre til høyere aktivitet. Utfordringen for mange selskaper som søker etter spesialistkompetanse er ikke antallet søkere, men relevansen i søknadsbunken. Ansvarlig for rekruttering i Teft, Eivind Ruud Johnsen forteller:

En stor andel av kundene som tar kontakt med oss nå har allerede forsøkt å utlyse og markedsføre stillingene på egenhånd. Når responsen fra relevante kandidater uteblir, og skuffelsen øker, går tiden med til å håndtere prosesser med kandidater som forventer oppfølging, men som ikke er aktuelle for stillingen.

I Teft løser vi dette med målrettet og effektiv markeds- og kommunikasjonsstrategi i kombinasjon med kartlegging, søk og aktivisering. Dette er den eneste måten å finne og motivere kandidater med spesialistkompetanse på. Det er også viktigere enn noen gang å ha på plass gode rutiner for prosess og kandidatkommunikasjon når antallet søkere øker, men relevansen synker.

Siden mange opplever å få lite eller feil respons fra sine investeringer i stillingsutlysninger, tilbyr vi å ta over prosessen og gjennomføre rekrutteringsoppdrag hvor vi dekker kostnadene knyttet ny utlysning og markedsføring. Ta kontakt.

Lav mobilitet

Noe av forklaringen på få relevante kandidater er at arbeidsgiverne investerte i høyere lønn og gode løsninger for sine ansatte i 2021 og 2022. Dermed er mange fornøyde med jobben de har. Blant ledere og spesialister innen kommunikasjon, markedsføring og teknologi har 1 av 3 byttet jobb i løpet av det siste året. Dermed er “varelageret” med folk som vurderer å bytte jobb mindre enn noen gang.

Blant nesten 2000 ansatte i vår bransje svarer nesten halvparten at de ikke har planer om å bytte jobb. Bare 1 av 4 at de planlegger å bytte jobb i år. Erfaringsmessig fra de siste ti årene vil bare en andel (ca. 60 prosent) av disse faktisk bytte. Resultatet er at det blir stadig lengre mellom kvalifiserte kandidater når man utlyser ledige stillinger.

Hva er løsningen?

Det er mer krevende å holde i rekrutteringsprosesser enn tidligere siden man får flere søkere, men få relevante. Alle som bruker tid på å søke på en stilling har forventninger til å bli behandlet bra.

Konsekvensen av å ikke behandle søkere riktig kan være svært skadelig for omdømmet. Derfor trenger man å ha god teknologi og systemer for å kvalitetssikre kandidatopplevelsen. Først og fremst for de som ikke får jobben, men også for arbeidsgivers del. De eneste som tjener noe på dårlige rekrutteringsprosesser er andre arbeidsgivere som er ute etter den samme kompetansen.

De fagpersonene dere søker å ansette er sannsynligvis ikke aktive kandidater. De har det veldig bra der de er, og de leser ikke stillingsannonser. Få på plass en metode for å nå ut til de med relevant bakgrunn på plattformer hvor de bruker sin tid. Høy konkurranse om kompetanse øker kravet til markedsstrategien og gjennomføringen av denne.

Jobb systematisk

Til sist; finn et utvalg kandidater som kan være relevante og legg en plan for hvordan du skal vekke dere interesse. Mange kandidater vi snakker med blir kontaktet flere ganger i uken på LinkedIn eller per telefon. Og de takker høflig nei til de aller, aller fleste. Hva skal til for at de vil vite mer om hva du har å fortelle?

Rekruttering er tidkrevende og krever systematikk, kompetanse og teft. Vi kan hjelpe ditt selskap med å etablere metoder som styrker rekrutteringsarbeidet, og vi kan hjelpe dere med hele prosessen når det er knapt med tid.

Det kan være tidkrevende å holde seg oppdatert på hva som skjer i vår bransje til en hver tid. Meld deg på vårt nyhetsbrev, og få den nyeste innsikten rett i innboksen et par ganger i måneden.

Beskyttet: Nyutdannet i 2023

Dette innholdet er passordbeskyttet. For å vise det, skriv inn passordet nedenfor:

Slik fordelte lønnsveksten seg i 2022

I januar rapporterte Teft en gjennomsnittlig lønnsvekst på 7 prosent for ansatte i byråene, hos annonsørene og i mediene i 2022. I Bransjerapporten påpeker vi at lønnsveksten fordelte seg uvanlig bredt på tvers av både forskjellige bransjer, faggrupper og aldersgrupper. Men som alltid er det enkelte grupper som har høyere vekst enn gjennomsnittet, og grupper som har lavere vekst.

De som byttet jobb

30 prosent av de 2000 respondentene i undersøkelsen svarte at de hadde jobbet et år eller mindre hos nåværende arbeidsgiver. Denne gruppen kan skilte med hele 10 prosent lønnsvekst i 2022. En annen faktor som skiller denne gruppen fra gjennomsnittet i undersøkelsen er en noe lavere gjennomsnittsalder på 37 år mot 39,6 år for hele undersøkelsen. Alder er en driver for lønn, men en forskjell på 2,6 år bidrar til å forklare maksimalt en prosent av forskjellen på totalt 3 prosent. Lønnsveksten for de som ikke byttet jobb i 2022 er 5,5 prosent.

Høy lønn, høy vekst

I 2022 tjente mange selskaper godt med penger. En av konsekvensene av dette var at de allerede høyt lønnede økte lønnen sin enda mer. 17 prosent av respondentene tjente over en million, og denne gruppen har en lønnsvekst på hele 9 prosent. Siden lønnsveksten fortsatt er lavere enn gjennomsnittet for de over 50 år er det særlig relativt unge og høytlønnede som har gjort det godt i 2022.

Kreative og prosjektledere

Kreatører har samlet sett hatt en lønnsvekst i 2022 på 6 prosent. Både i byråene og i markedsavdelingene kommer kreatører ut med en lavere lønnsvekst enn gjennomsnittet. Det gjelder spesielt kreatører over 35 år. Det gjelder også for prosjektledere over 35 år i begge type miljøene. Det er imidlertid forskjell på lønnsnivå for en prosjektleder hos en annonsør og i byrå. Prosjektledere i byrå tjener i gjennomsnitt 6 prosent mer enn i markedsavdelingene. Begge gruppene skiller seg fra andre faggrupper i undersøkelsen ved at lønn for de i femtiårene bare er 25 til 40 prosent høyere enn for de under 30 år. Gjennomsnittet er over 60 prosent.

Store variasjoner

Vi får ofte spørsmål om lønn og lønnsvekst. Selv med god statistikk ser vi at det er store forskjeller, særlig når det gjelder lønnsvekst. I et arbeidsforhold er lønn en av faktorene som bidrar til utbyttet hver og en av oss får av tiden og energien vi legger i jobben. Derfor er vi opptatt av riktig og rettferdig lønn fremfor at den skal treffe på et statistisk tall. 35 prosent av de som byttet jobb i 2022 valgte en jobb der de ikke gikk opp i lønn. Slik markedet ser ut nå kan den eneste forklaringen på det være at de så andre verdier enn økt lønn i å bytte jobb.

sensiBel, Marketing Manager

Do you want to help take a unique technology developed in Norway out into the world with your knowledge on marketing? With our technology and your marketing skills we want to claim the high-performance MEMS microphone space and change how people and machines communicate.

In technology, it’s often the smallest things that make the biggest difference. sensiBel has developed a patented optical technology enabling professional grade performance microphones in a small package.

Our microphone is what the world needs so that professional soundscapes, such as voice recognition, finally will become available and common for everything and everyone. It will make noise canceling headphones become completely noise free, so that the sound is experienced as if you are sitting in the same room even if you are on a Teams conference. It will make your mobile phone record sound at a rock concert without distortion, and much, much more. So, after many years of research, the time has come for the next chapter of our story: to bring the next generation microphone technology to the market.

For this challenge we are looking for an energetic Marketing Manager. You will communicate the value of the product nationally and internationally together with a team of more than 20 dedicated colleagues that are highly skilled, committed and motivated that embrace challenging tasks every day.

As sensiBel’s Marketing Manager you will define the brand, take a position and create visibility in the world-wide market. You will represent sensiBel to customers and convey our cutting-edge technology in a way that everyone, including the most technical, understands and is convinced by. Our ambition is to be recognized as the world-wide high-performance MEMS microphone market leader in the next few years.

Key responsibilities:

We are looking for a person that’s motivated by the opportunity to take part in a unique technology company and lifting something completely new, from Norway, out in the world. You have a great interest in technology, an energetic personality and strong collaboration skills and wants to contribute to a unique technology company. At sensiBel, we have great passion for our work, cohesion and high professional competence. Therefore we believe you will be attracted by the fast pace, energy and to work as a team in an open, flexible and focused environment.

You have a higher education in Marketing or Communication and at least 3 years work experience with smart digital marketing, preferably within B2B. Experience with technical products or knowledge of electronics is a plus. The working language is English, so you’ll need to be fluent, both written and spoken.

In sensiBel, you get a rare opportunity to be part of a growth journey where the foundations have been laid through many years of research with technology from SINTEF. sensiBel have further developed the technology and created a product that we are on the brink of releasing to an enormous market potential. You’ll get to put your mark on the history of pioneering technology in a tech-heavy and international environment.

We look forward to the next chapters and to get the right person on board to help us define the direction on further marketing and help us reach our goals.

Promon, Marketing Manager

We are a Next Gen Mobile App security company

Our global team is operating in the center of innovation, emerging trends, and high-end security solutions. Some of the largest enterprises in the world trust us with their data, and with the raising number of cyber security threats, we will continue to lead the way for a more secure and safe digital world, one app at the time!

Growth Marketing Manager

In this role you will be part of a dynamic, dedicated marketing team, and report directly to our chief marketing officer – this role is critical to drive the growth strategy for Promon.

Areas of focus and impact:

Your background and experience:

You’ll also be a great match if this sounds like you:

You are eager to find novel ways to efficiently optimize every program, you are excited to test and learn – willing to fail-forward. You have a growth mindset; you seek to take on new challenges and are energized by new responsibilities. You’re an innovator -you’re always one step ahead of the curve, making sure we’re executing on time, taking advantage of new and unique marketing opportunities, and you are highly analytical, eager at looking into the details to optimize campaigns.

Why you’ll thrive as a Promoneer:

Where you’ll work:

Apply here

Mill International med global suksess: Forener skandinavisk design med strømsparingsteknologi

Visste du at varme står for over 60% av strømforbruket i hjemmene våre? Nå er varme og strøm høyaktuelle temaer hos de aller fleste.

Mill International designer og utvikler ovner som møter dagens behov for en mer bærekraftig hverdag og gjør det enklere å få kontroll på strømregningen. Med høye strømpriser og økt fokus på elektrifisering av varme i Europa, tilbyr Mill helt unike produkter og teknologi det er stor etterspørsel etter. Produktene har i tillegg vunnet flere priser internasjonalt, og selskapet har store ambisjoner for videre vekst.

– Mill International er i en vekstfase hvor vi skal ta en ledende rolle innen design og smarthusteknologi. Vi jobber også strategisk for å bygge Mill til en sterk global merkevare med skandinavisk forankring. Vi har en ledende posisjon i hjemmemarkedet i dag og opplever stor etterspørsmål internasjonalt, sier Anne Jorunn Bjoner.

Anne Jorunn Bjoner, Marketing og International Sales Director.

Anne Jorunn Bjoner er Marketing og International Sales Director i Mill og kom til selskapet i august 2020. Med bakgrunn innen digital markedsføring, salg og over tyve år i store konsern, så Bjoner det som en unik og spennende mulighet å gå inn i en gründerbedrift med globalt perspektiv og bruke kompetansen sin til å være med å bygge og utvikle en allerede sterk merkevare.

– Vi er allerede tilstede i 20 land og jobber med å etablere enda sterkere posisjoner i prioriterte eksportmarkeder. Vi investerer også i å ekspandere til nye produktkategorier, innenfor eksempel innendørsklima, forteller hun.

Uformelt miljø med flat struktur

Mill Internasjonal er fortsatt et nært og lite selskap som teller rundt 20 ansatte med en omsetning på ca. 200 mill i 2021. De holder til i moderne lokaler i Grini Næringspark i Bærum. De ansatte beskriver miljøet som uformelt, hyggelig og dynamisk hvor alle har en viktig rolle og vant til å ta i et tak for hverandre. Selskapet praktiserer flat struktur og Bjoner beskriver en sterk teamkultur hvor de ansatte spiller hverandre gode.

– Å jobbe her er gøy fordi man er med på en vekstreise gjennom å drive trender innen design og teknologi fremover. I tillegg er det inspirerende og spennende å jobbe med markeder på den andre siden av kloden, sier Bjoner.

Diplom: Årets smarthjemprodukt 2022/2023. Foto: Tore Skaar.

Nå ser Mill etter en dyktig og innovativ digital markedsfører som har lyst til påvirke selskapets videre vekst, både i Norge og internasjonalt. I denne rollen får du jobbe bredt og operativt med digital markedsføring og ditt arbeid vil bli en viktig del av den helhetlige selskapsstrategien.

– I rollen som vår digitale markedsfører vil du få samarbeide med ledende kunder i Norge og med distributører i andre land. Vi ser etter deg som kan bidra til at Mill får bedre kjennskap i våre målgrupper og at produktene våre oppnår økt attraktivitet i alle markeder vi opererer i, sier Bjoner.

I dag selges Mill International sine produkter til sluttforbruker i Norge gjennom kjeder som for eksempel Coop, Komplett, Elektroimportøren og Power. Selskapet jobber tett med kundene på markedsføringsaktiviteter og er opptatt av å levere en helhetlig kundereise med mål om å engasjere forbruker i digitale kanaler.

Satset på mikroinfluensere

Mill jobber aktivt med sine sosiale kanaler og har vært flinke til er å skape synlighet i digitale kanaler, og spesielt på Instagram. Cecilie Uggen Stang-Lund, Product and Marketing Manager hos Mill International, har en MBA fra Australia med fokus på internasjonal markedsføring. Hun har jobbet i selskapet i godt over 6 år og har hatt en nøkkelrolle i å skape engasjement og synlighet rundt merkevaren.

Cecilie Uggen Stang-Lund, Product and Marketing Manager.

– Før så man aldri varmeovner på Instagram, men det har vi jobbet med i lang tid. Våre ovner har et unikt design som appellerer til influensere. Vi har valgt å satse på såkalte mikroinfluensere og samarbeidene har gått ut på at de poster bilder av våre ovner på bilder fra egne hjem. Med det har vi klart å skape engasjement i sosiale medier. Kundene våre liker å se bilder av produktene i autentiske hjem. Vi skiller oss nok litt fra konkurrentene i vår kategori på dette området. Vi får også fine bilder til bruk i våre kanaler gjennom disse samarbeidene, så alt i alt er det en fin tilleggsverdi for merkevaren vår, forklarer Stang-Lund.

Teknologi + design = suksess

Elektrifisering av varme er nå et høyaktuelt tema i Europa og dermed er det stor etterspørsel etter strømbesparende varmeovner. Bashir Naimy har jobbet i selskapet i 5 år og er ekspert på IoT.

– Siden varme står for over 60 % av strømforbruket i et hjem er det vårt ansvar å utvikle ovner som gjør forbruker i stand til å spare strøm, samtidig som man har det komfortabelt. Vi er alene om å bruke den nyeste teknologien på markedet, og ovnene våre består av intelligent varmestyring og maskinlæring i tillegg til smart styring av temperaturen via appen. Det gjør at du som forbruker lett kan styre temperaturen helt presist i hvert rom uten å sløse med strøm, forteller Bashir.

Bashir Naimy, IoT-ekspert.

Mills ovner har vunnet blant andre Red Dot Design Award, Best i test i Tek.no, Beste leverandør og fått flere både norske og internasjonale anerkjennelser.

– Skandinavisk interiør er i vinden internasjonalt, det samme er teknologi som gjør det enkelt å få kontroll på strømregningen. Vi er veldig stolte av den posisjonen det har gitt oss både hjemme og ute, og vi gleder oss til den videre reisen – med en ny og dyktig kollega med på laget, avslutter Bjoner.

OBOS rigger seg for morgendagens markedskommunikasjon

Tverrfaglige team, fremtidsrettede verktøy og store ambisjoner – OBOS har snudd opp ned på arbeidshverdagen det siste året.

– Vi er en helt ny gjeng, og det er veldig mye energi her.

Jorunn Flydal har jobbet i skjæringspunktet mellom markedsføring, digitalisering og endringsprosesser i over 20 år, og har blant annet grunnlagt Medialounge og vært konsulent for flere store selskaper. I fjor startet hun som leder for digitale kanaler i OBOS i divisjonen Marked, kommunikasjon og samfunnsansvar.

– Jeg startet i OBOS fordi jeg så stor investeringsvilje, store ambisjoner og et stort potensial. Dessuten er det skikkelig gøy å jobbe med flinke folk. Vi er som et in-house byrå med 100 ansatte, som alle jobber med markedskommunikasjon.

Høyt tempo, Sanity og tverrfaglige team

Siden Flydal startet i mai 2021 har det skjedd flere endringer i måten OBOS-ansatte jobber på.

Jorunn Flydal, Leder digitale kanaler, og Hanne Hafver Rønjum (gul jakke) i OBOS sine lokaler ved Hammersborg.

– Tempoet er høyt, og ingen dager er like. Det er hele tiden mange initiativer, vilje til endring og fokus på resultater. Mye har skjedd bare det siste året, sier hun.

Nå samarbeider utviklere tett med innholdsrådgivere, designere og forretningsutviklere i tverrfaglige team. De klassiske siloene mellom avdelingene, som finnes i mange store virksomheter, er på kort tid blitt brutt ned.

– Vi skal bevise at vi kan jobbe med mer flyt og fart og få produkter raskere ut til målgruppene våre, sier Hanne Hafver Rønjum, digital produkteier i avdelingen Digitale kundetjenester fra divisjonen IT og digital.

I tillegg til nye samarbeidsformer, bruker OBOS flere nye digitale verktøy. Et eksempel er det «hodeløse» CMS-et Sanity som skal effektivisere arbeidet til redaktørene – og skape enda bedre kundeopplevelser.

– Målet vårt er alltid å få koden vår raskt ut i markedet. Vi skal ikke brukerteste oss i hjel. Så får vi heller tilpasse oss etter innspill fra brukerne. Det er noe av det som gjør det så spennende å jobbe her, sier Rønjum.

Frihet i hverdagen

Herman Winje (lys skjorte) og Aulon Mujaj i OBOS sine lokaler ved Hammersborg.

Herman Winje startet i jobben som leder for CRM og kundeopplevelse i fjor etter å ha jobbet med datadrevet markedsføring og kundeopplevelse i selskaper som Thon, Norwegian og DNB siden 2008.

I OBOS får han være med å bygge opp noe fra bunnen av.

– Det er utrolig gøy å komme inn fra starten og bygge ting med veldig dyktige kolleger. Nå jobber vi tett med IT-gjengen, som utvikler verktøyene og gjør at vi kan bruke dataene våre på nye måter, sier han.

En av utviklerne er Aulon Mujaj. Før han begynt i OBOS var han konsulent i Knowit og jobbet hos Origo, som er digitaliseringsetaten i Oslo kommune. Nå lager han et nytt designsystem i et team med en annen utvikler og fire designere.

– Det feteste med å jobbe her, er å jobbe tverrfaglig. Dessuten får jeg stor frihet til å bestemme min egen hverdag. Hvis jeg har en god idé jeg har lyst til å teste ut, er det veldig åpent for det. Så lager vi bra ting for medlemmene våre, på deres premisser, sier Mujaj.

NAF-løven nærmer seg 100 år og er smidigere enn noensinne

NAF har kastet budsjetter og laget en helt ny, flat organisasjonsstruktur etter smidige prinsipper. Alt sammen har vi gjort for å sikre at organisasjonen kan levere på medlemmenes behov.

NAF er en velkjent merkevare med lang historie. Etter at vi flyttet inn i nye, moderne lokaler i Skippergata 4 har vi organisert oss i tverrfaglige team på tvers av fagmiljøer med dyktige folk fra hele organisasjonen. Våre ansatte får muligheten til å jobbe med mange ulike fagområder og oppgaver, og det er et sterkt fokus på den enkeltes utvikling.

Organiseringen vår sikrer større rollemobilitet når organisasjonens behov endres eller det oppstår behov for endringer i sammensetning av teamene. Det betyr at våre ansatte har muligheten til å jobbe med nye leveranser hvis de ønsker det, og det passer med organisasjonens behov.

Vi har jobbet mye med å flytte beslutninger ut til dem som står nærmest problemstillingen. Det skal være færrest mulig begrensninger for de ansatte, slik at man får plass og rom til å finne de beste løsningene på de riktige utfordringene.

Det skjer noe positivt når folk møtes!

Pandemien har endret arbeidshverdagen vår og vi vet at den nye hverdagen er kommet for å bli. Vi er opptatt av at våre ansatte skal gis tillit, fleksibilitet og mulighet for selvledelse. Vi tror det skjer noe positivt når folk møtes, men det er arbeidsoppgavene dine og hvem du skal jobbe sammen med som styrer hvor du skal jobbe fra. Vi skal sammen skape den beste verdien for NAF og for kundene våre.

Her kan du bli bedre kjent med løveflokken i NAF:

 

Guro Gladhaug, senior CRM-rådgiver i NAF

NAFHvorfor ville du begynne å jobbe i NAF?

– Jeg var egentlig ikke på jakt etter ny jobb, jeg hadde det fint der jeg var og trivdes som CRM-konsulent hos mange fantastiske kunder. Men jeg hadde hørt rykter om at NAF var et bra sted å jobbe, og da jeg ble tipset om jobben som Senior CRM Rådgiver på denne tiden i fjor, ble jeg litt nysgjerrig. Jeg ble trigget av at man jobber etter OKR-prinsipper og at det var sterkt fokus på å utvikle seg faglig i hverdagen. Jeg hadde også sett en smakebit av hvordan man jobbet med CRM på et webinar, og det virket lovende. Jeg kunne også tenke meg å finne ut hvordan det er å jobbe på innsiden av en medlemsorganisasjon, en erfaring jeg ikke hadde testet etter 15 år i børsnoterte selskaper.

Hvordan vil du beskrive arbeidsmiljøet?

Det har vært spesielt å starte under korona-restriksjoner, men jeg har aldri vært alene eller ensom på hjemmekontor eller i de freshe lokalene i Skippergata 4. NAF har lagt til rette for en hyggelig oppstart, på tross av mange praktiske utfordringer i tiden vi lever i. Etter 6 mnd. føler jeg at jeg har blitt godt kjent med organisasjonen, samtidig som jeg lærer nye ting hver dag. En fin kombo av spennende og trygt – jeg blir tatt godt vare på.

I teamet er vi en solid gjeng med NAF godt under huden. Jeg har blitt tatt imot med åpne armer og det er god stemning. Det er en kompetent gjeng, som har peil på det de driver med, og jeg føler at jeg lærer noe nytt daglig, samtidig som jeg også kan bidra med mitt.

På huset er det en god miks av fagsterke og kompetente folk med peil på alt fra bil og medlemskap til forretningsutvikling og markedsføring. Jeg har fått god hjelp og oppfølging fra mange samarbeidende miljøer. I tillegg har vi sos.komm-gruppen,  som består av en hyggelig gjeng som drar i gang mange fine og morsomme sosiale tiltak, med treff og møteplasser, når vi trenger det. Det er også en drøss digitale faglige møteplasser, som er filmet og dokumentert, så det er lett å komme i gang og få oversikt over både fagområder og organisasjon på egenhånd.

Hva slags prosjekter/arbeidsoppgaver jobber du med?

Jeg jobber med å sy sammen og få oversikt over hvordan vi skal jobbe med kommunikasjon i hele medlemskapet/kundesyklusen (CLM) fremover. Det er gjort masse bra arbeid i et veldig bra velkomstprogram og ett frafallprogram, som vi skal sette i en større sammenheng.  Jeg har også fått ansvar for å koordinere arbeidet vårt mot en satsning på elbil – og kommunikasjon til våre elbilmedlemmer – det er veldig spennende. Da jobber jeg tett på de andre flinke folka som utvikler produkter og tjenester, tegner kundereisen, gjør uttak i kundekanaler og jobber med markedskommunikasjonen vår. En utrolig dyktig og «hands on» gjeng som får ting gjort.

Hvorfor vil du anbefale en jobb i NAF? 

Hvis du liker å få ting gjort, kan jeg virkelig anbefale NAF. Jeg har blitt kjent med mange løsningsorienterte folk som får ting til å skje her. Fordi vi jobber etter OKR i strategiprosesser, oppleves det vi skal levere som meningsfylt og medbestemt av oss alle. Det er en flat struktur der alle er på hils med sjefene – det er kort vei til topps og alle drar i samme retning. Jeg har sett innsiden av flere bra bedrifter som konsulent innen CRM, og dette kan måle seg med de beste. Her vil alle hverandre vel, og vi deler felles mål om å jobbe for medlemmene våre. Det er gull for ett ekte CRM-hjerte!

Harald Wisløff, markedssjef elbil

NAF

Hvorfor ville du begynne å jobbe i NAF?

Etter mange år som journalist med mange roller i flere medier, bestemte jeg meg for en karriere der jeg kan bidra med noe jeg mener er viktig. NAF er både en medlemsorganisasjon, et stort apparat av frivillige i hele landet og en viktig samfunnsaktør. NAF skal bety noe i hverdagen til folk. Det ville jeg med min bakgrunn bidra til.

Jeg begynte i NAF i april 2013, og jobber her fortsatt.

Hvordan vil du beskrive arbeidsmiljøet? 

Det slo meg med én gang at NAF er et sted der arbeidsmiljø og arbeidsglede er viktig. Det er rett og slett hyggelig å være på jobben! Og når miljøet er bra, er det lett å yte, gå løs på nye utfordringer og bidra til fellesskapet både med arbeidsinnsats og miljøet. For en sosial fyr som meg tok det ikke lang tid før jeg ble med i Sosialkomiteen. I NAF har vi altså en egen komite med bredt mandat som arrangerer små og store arrangementer. Det er motiverende og viktig å kunne treffe kolleger i enda mer uformelle sammenhenger, selv om tonen i NAF fra før er ganske uformell.

Hva slags prosjekter/arbeidsoppgaver jobber du med?

Jeg har fått brukt mine evner som tidligere journalist og utviklet og skrevet innhold til alle digitale flater i NAF. Vi har lagt om både innholdsstrategi og visuelt uttrykk flere ganger, og det har vært spennende å være med i disse prosessene. NAF gir ansvar over hele linja, og det gir motivasjon og ønske om å yte.

Allerede i 2017 prøvde vi ut tverrfaglige team, og jeg var heldig som fikk være med i Team Elbil, det første ordentlige teamet i denne metodikken. Her fikk vi både utfordret oss faglig, metodisk og ikke minst laget nye spennende tjenester for medlemmene våre. I dag jobber alle i ett eller flere team, og det er gøy å utvikle nye tjenester og bli kjent med andre kolleger på tvers av fagfelt.

Siden jeg begynte i NAF har jeg jobbet med innhold og innholdsutvikling. Nå har jeg fått nye utfordringer og er på vei inn i rollen som markedssjef for elbil-satsingen vår. Dette er et nytt fagfelt for meg, men jeg har fått muligheten til å utvikle meg og ta ansvar for nye og viktige oppgaver.

Hvorfor vil du anbefale en jobb i NAF? 

NAF er en raus, uformell, viktig og seriøs arbeidsgiver. Her settes mennesket i midten, enten man er direktør eller nyansatt, og jeg opplever at alle er like viktige på jobben. Det er viktig med faglige utfordringer på jobb. Men det er like viktig at man gis rom og muligheter til å gjøre jobben skikkelig og får utviklet seg. Det har jeg fått, og derfor anbefaler jeg lett NAF som arbeidsplass.

ABC Startsiden – et solid og lønnsomt selskap i vekst

ABC Startsiden har lang erfaring med å skape nytteverdi for brukerne gjennom å slå sammen tjenester på nett, men de er også godt etablert med nettavisen abcnyheter.no som har flere hundre tusen daglige lesere. I dag er deres viktigste inntektskilde digitale annonser og det er stor fokus på å optimalisere dette for fremtidens annonsemarked, samtidig som det satses på nye inntektsben.

Med over 550K daglige brukere av startsiden.no og abcnyheter.no og 600K følgere via grupper i sosiale medier, har ABC Startsiden lang erfaring og et solid fotfeste blant digitale brukere i Norge. Vi har lykkes godt og vært tidlig ute med nye løsninger, og resultatet av det er et solid selskap som leverer gode overskudd år etter år. Nå satser vi også sterkt på eCommerce tjenester gjennom nye guide tjenester på startsiden.no og vil snart lansere de første versjonene. Flere vil komme gjennom året med mål om å bidra til både til nye og eksisterende inntektsstrømmer.

Kommersiell avdeling spiller en sentral rolle i å peke ut retning for selskapet og å skape de gode resultatene. En viktig nøkkelfaktor for selskapets suksess er det gode miljøet og tette samarbeidet mellom teamene i avdelingen. Det er ett målbilde som gjelder for alle, og de gode verdiforslagene utvikles i tett samhandling mellom KAMene og det programmatiske teamet hvor innsikt og kompetanse deles.

Vi har snakket med Jan Fredrik Pedersen som leder KAM teamet, og Harald Sommerseth og Mona Blomdal som sitter i det programmatiske teamet, om endringsreisen og miljøet hos ABC Startsiden.

 

Mona Blomdal (Head of Ad- & Sales Operations)

ABC Startsiden

Hvorfor ville du jobbe hos Startsiden, og hvor lenge har du arbeidet der? 

Hvordan vil du beskrive arbeidsmiljøet? 

Hva hvordan vil du beskrive det sosiale?

 

Harald Sommerseth (Technical Ad manager)

ABC Startsiden

Hvorfor ville du jobbe hos Startsiden, og hvor lenge har du arbeidet der? 

Hvordan vil du beskrive arbeidsmiljøet? 

Hva hvordan vil du beskrive det sosiale?

 

Jan Fredrik Pedersen (Salgssjef) 

ABC Startsiden

Hvorfor ville du jobbe hos Startsiden, og hvor lenge har du arbeidet der? 

Hvordan vil du beskrive arbeidsmiljøet? 

Hva hvordan vil du beskrive det sosiale? 

ABC Startsiden

ABC Startsiden

 

 

Norwegian is hiring: Senior Digital Analyst

Norwegian has never been in a better position. With a centralized organization and the supply of new capital, we are leaving challenging times behind and going forward as a renewed, streamlined and focused airline company with high ambitions and goals. 

To join us on this journey, we are looking for a Senior Digital Analyst, who will be our leading global expert on google analytics and lead our migration from GA360 to GA4. You will assist with insight into our customer-centric web and marketing programs for the product and marketing departments. As a Senior Digital Analyst, you will be part of our Marketing, Sales and Customer Care department. You will be our Google Analytics expert and be responsible for the technical setup and implementation of GA. The job will consist of supporting both internal and external actors.

Area of Responsibility 

To thrive in this role, we believe that you have a Business minded and analytical mindset. You have a Proven ability to succeed in both collaborative and independent work environments. Complex concepts and problems to a non-technical audience is easily be explained by you. You are also proactive towards business with a keen interest in strategy and operations

Competence profile and experience: 

At Norwegian you will be part of one of Europe’s most award-winning and well-known airlines with good development opportunities and challenges, which will re-experience growth, but with a focus on financial solidity. We have good benefits such as insurance, ID travel and social groups.

 

We take your privacy seriously. We therefore ask you to send an application and CV via the link in the ad that takes you into Teft’s recruitment system. Then we can process your application and your information in a safe and secure way.

Application deadline: 13.03.2022

Apply here

 

Contacts:

Anna Blom Rian/Advisor

p.n: 900 73 999/email:anna@teft.no

Henrik Sandberg/CEO and Advisor

p.n: 907 39 816/email: henrik@teft.no

Marte Palm Steen/Project Lead

p.n: 416 66 666/email:marte@teft.no