Status i markedet (mars 2020)

I løpet av de siste dagene og ukene har vi i Teft fulgt nøye med på trafikk og respons i markedet. Situasjonen er todelt, og består av hva bedriftene som rekrutterer velger å gjøre og adferden til kandidatene.

Bedriftene

I løpet av uke 10 ble det klart for de fleste av våre kunder at Koronapandemien ville få stor effekt på arbeidslivet. De fleste stilte seg avventende til dette på det tidspunktet, og i denne perioden fortsatte prosjektene som før og vi startet opp nye oppdrag for flere bedrifter. Uke 11 førte med seg store endringer for de aller fleste i vår bransje, hvor hjemmekontor ble vår nye hverdag og en anerkjennelse om at dette ville få store konsekvenser for næringslivet. Blant våre kunder varierte reaksjonene. I mange selskaper ble behovet for kommunikasjon og velfungerende digitale kanaler for både kommunikasjon og salg viktigere enn noen gang. For disse selskapene har vi sett en økt prioritet med å løse bemanningsbehovet for operative spesialister raskt og uten forsinkelse. På den annen side ser vi en mer avventende holdning i byråene, og flere av våre kunder i denne kategorien har valgt å stoppe eller utsette sine rekrutteringsprosjekter til de ser at oppdragsmengden øker igjen.

Situasjonen er krevende for selskaper som har kapasitetsutfordringer siden markedet endrer seg raskt, og det er ganske annerledes å bemanne nå enn det var for bare få uker sider. Rekrutteringsprosessen er over natten blitt heldigital, og det er uvant å ikke treffe mennesker ansikt til ansikt. Helt nye og uvante avveininger gjøres av både selskaper og kandidater, og man tar valg som i en normal hverdag ville vært godt utenfor komfortsonen.

Kandidatene

Trafikktall fra egne kanaler og basert på informasjon fra andre aktører i stillingsmarkedet viser en reduksjon i trafikken på mellom 20 og 30 prosent sist uke (16. til 22. mars). Det er interessant at antallet oppdateringer og søknader i vår kandidatbase også er noe lavere, men bare ned drøye 10 prosent sammenliknet med de tre foregående ukene. Vi registrerer også at aktiviteten i markedet for øvrig er lavere med færre nye stillinger og mindre markedsføring. Dette bidrar naturligvis til en lavere aktivitet. Uansett tyder tallene så langt på at jobbsøkerne fortsetter å søke på jobber, men det er ikke unaturlig at mange prioriterer stabilitet i perioden vi er inne i. Allikevel har vi i løpet av de siste dagene blitt kontaktet av flere permitterte som ser at de kan benytte den kortere oppsigelsestiden (14 dager) til å foreta et raskt bytte. Det viser at det følger en sårbarhet og risiko i kjølvannet av permitteringer som man som arbeidsgiver må ta høyde for.

Løsningene

Det er fortsatt prosesser som følger de opprinnelige tidsrammene. Vi opplever at folk på kort tid mestrer videomøter og intervjuer langt bedre, og at dette på rekordtid har blitt naturlig og effektivt. En annen fordel i hjemmekontorsituasjonen er at de fleste er mer fleksible. Møter på video er ofte mer effektive, og det er enklere å få tak i kandidater, beslutningstakere og referanser. Det bidrar til at vår erfaring med å løse rekrutteringen ved hjelp av video og tett dialog så langt er overraskende positiv.

Vi i Teft håper i likhet med alle andre at tiltakene som gjelder er effektive og at hverdagen snart kan vende tilbake. I mellomtiden gjelder det å tilpasse seg og forsøke å planlegge etter beste evne. Vi oppfordrer alle til å følge helsemyndighetenes anbefalinger, være forsiktige og optimistiske.