Forhåndsregler ifm Covid-19

Teft følger retningslinjene og rådene fra helsemyndighetene og deres oppfordring om å begrense reiseaktivitet og forsamlinger av mennesker. For oss betyr dette at vi benytter videokonferanse og telefon så langt det lar seg gjøre, men at vi samtidig ivaretar fremdriften i de prosessene vi har gående med kunder og kandidater. Vi har oppfordret våre ansatte til å jobbe fra hjemmekontor, og vi er alle tilgjengelige på telefon, mail, facetime eller andre kommunikasjonskanaler.

Vi vet at mennesker i vår bransje har høy digital kompetanse og har de beste forutsetninger til å tilpasse seg. Vi håper at konsekvensene av situasjonen blir så små og kortvarige som mulig og oppfordrer alle til å bidra med trygg adferd og fremtidstro.

Vi vil jobbe med våre prosjekter, og oppfordrer deg til å søke dersom du er kandidat. Vi vil følge opp ditt kandidatur på en effektiv måte. Ta gjerne kontakt med oss dersom ditt selskap er i ferd med å iverksette rekruttering eller vil diskutere innleie av fagfolk for en periode.