Usikker på hva som skjer når du har søkt på en jobb hos oss? Slik er rekrutteringsprosessen. 

 

Jobbanalyse

Når våre oppdragsgivere har behov for å ansette en ny medarbeider, utarbeides en jobbanalyse for oppdraget. Denne inneholder blant annet rammer rundt stillingen og virksomheten, mål og resultater som skal oppnås, oppgaver som skal utføres og hvilke kompetanser som er avgjørende for rollen. 

Kompetanser handler om personlige egenskaper, ferdigheter, formell og uformell kompetanse, og motivasjon. Jobbanalysen er en systematisk måte for oss å samle inn informasjon om hva vi skal lete etter. Med den avdekker vi blant annet hvilke nøkkelkrav vi skal vurdere kandidatene etter og hvilke vurderingsmetoder som skal brukes. Jobbanalysen er altså fundamentet for hele rekrutteringsprosessen, og sørger for at vi vurderer kandidatene på en rettferdig og objektiv måte ut i fra definerte kompetanser.

Når du sender en søknad på en stilling via oss, blir din søknad, din CV og dine kompetanser vurdert opp mot jobbanalysen definert sammen med oppdragsgiver. Kandidater med relevant erfaring og kompetanser som matcher jobbanalysen blir invitert inn i rekrutteringsprosessen. 

Faktorer som påvirker

Når en arbeidsgiver ser etter en ny ansatt vil utfallet av prosessen blant annet påvirkes av tilgangen på kompetansene de ser etter. Noen ganger er det mange kandidater som har en spesiell kompetanse, mens andre ganger er det veldig få. Om det melder seg søkere som innfrir eller overgår forventningene arbeidsgiveren har kan det føre til at selv godt kvalifiserte søkere sorteres ut tidlig i prosessen. På samme måte kan søkere med relativt lite relevant kompetanse vurderes som interessante i prosesser med få kandidater. 

Screeningintervju

Det hele starter med et screeningintervju her hos oss, der du treffer en av rådgiverne som jobber med stillingen du har søkt på. Dette er en uformell prat i form av en kvalitetssikring der vi blir bedre kjent med deg. Vurderes du som en aktuell kandidat for rollen, blir du invitert inn til et førstegangsintervju med oppdragsgiver. I begge disse møtene er målet å vurdere dine kvalifikasjoner og egnethet, samt om vi opplever at det er en match mellom deg og det miljøet du skal inn i. I disse to møtene får du også en beskrivelse av virksomheten, mål og ambisjoner for selskapet, hva stillingen innebærer, hvilke oppgaver som skal gjøres og hvilke resultater som skal oppnås, blant annet. 

Hjemmeoppgave

Vurderes du som relevant kandidat og som en potensiell ny medarbeider inviteres du inn til et andregangsintervju. I dette intervjuet er det veldig vanlig at vi ber deg om å levere inn en hjemmeoppgave med problemstillinger og utfordringer du vil møte i rollen du vurderes til. 

Tester og referanser

Går du inn i en rekrutteringsprosess må du regne med at det blir gjennomført en personlighetstest og eventuelt en evnetest av deg. Vi gjør også referansesjekk fordi vi ønsker å få bekreftet eller utdypet opplysninger om deg, om tidligere arbeidsprestasjoner og jobbrelevante sider ved din personlighet. Dette gir oss et nyansert bilde av hvem du er og hva du kan. 

Finale

Basert på det vi nå vet om deg, det vil si kompetanser, ferdigheter og personlige egenskaper, gjør vi sammen med vår oppdragsgiver en vurdering av finalekandidater og hvem vi tror egner seg best til jobben. Vår oppdragsgiver gjør et valg basert på det som er definert i jobbanalysen og de tilgjengelige kandidatene til rollen. Vurderingen resulterer i at du enten får et avslag fordi en annen kandidat ble foretrukket, eller at du får tilbud om jobb. 

Hjelp, jeg har fått jobbtilbud

Betingelser, andre goder og en eventuell forhandling rundt dette er en sak mellom deg og vår oppdragsgiver. Jobbtilbudet gis skriftlig og med en tydelig frist for når du må gi tilbakemelding på tilbudet. 

Hva om jeg får avslag? 

En av fordelene med å ha profil registrert hos oss, er at du blir en del av vårt nettverk. Vi i Teft jobber med oppdragsgivere og roller som bærer likhetstrekk fra prosjekt til prosjekt. Derfor er det mer sannsynlig at kandidater som er aktuelle for et oppdrag vil være det for andre oppdrag som vi løser for kundene våre. Det innebærer at vi kan ta kontakt med deg og vurdere deg inn i andre prosesser vi jobber med. Kanskje er det nettopp deg som får et jobbtilbud i neste prosess.