Tøffere tider – Hva ser arbeidsgiverne etter i 2024?

Økonomien i Norge kjøler seg ned og det skaper tøffere tider for en del selskaper og oss som jobber med markedsføring. Enkelte bransjer og fagmiljøer er utsatte, mens andre fortsetter å utvikle miljøer og styrke sin posisjon i markedet. Selv om vi opplever at det er mindre etterspørsel denne vinteren, er det fortsatt bevegelse i markedet for kompetanse. Dette er noen av driverne for selskapene som rekrutterer nå:

Stabile næringer

Selv om bygg og anlegg har tøffe tider, er det stor variasjon i varehandelen og tjenesteytelse. Dagligvare, telecom og store deler av retail fortsetter kampen om attraktive markedsandeler. Solide selskaper og sterke merkevarer vokter seg for å tape posisjon. De vet at innovasjon og brå endringer i forbrukeratferd ofte skjer i tøffe tider. Det investeres i kompetanse og markedsteknologi, kanskje i større grad enn i mediekjøp og byråtjenester. Det er fortsatt behov for både kompetanse og kapasitet i de mellomstore og store markedsmiljøene, og vi er sikre på at dette vil styrke seg ytterligere når optimismen tiltar.

Teknologi

Vi tror 2024 blir året der enkelte aktører og miljøer vil lykkes med å hente ut oppsiktsvekkende gevinster med ny teknologi. Kombinasjonen av AI og kjente marketingdisipliner vil bidra til verdiskapning. Menneskene som skal bemanne dette er fagfolk med kompetanse om for eksempel performance marketing, analyse, markeds- og forretningsstrategi og budskapsformidling. Mange aktører har store ambisjoner, men ikke alle har folkene med de rette egenskapene eller den riktige kompetansen. Les hvordan vi jobber med rekruttering og utvelgelse nå.

B2B

Vi som jobber med markedsføring har i mange år stort sett fokusert på B2C. De siste årene har det vært en sterk profesjonalisering i B2B-kategorien og selskaper som selger til selskaper har blitt utstyrt med verktøy og kompetanse som skaper resultater. Denne kategorien er mindre utsatt for kortsiktige svingninger i markedet, og vil fortsette å ha behov for flere hoder og hender for å hente ut potensialet i moderne markedsføring.

Hva ser arbeidsgiverne etter i 2024?

Vi tror det blir et spennende år, og at de som utlyser stillinger i markedet gjør det basert på gjennomtenkte planer og med gode rammer for personlig vekst. Pengene sitter litt lengre inne, og du kan forvente at de som ansetter bruker god tid og tenker seg om. Dette er hva vi tror de vil se etter:

Ny teknologi

Kombinasjonen av eksisterende fagkompetanse og interesse og kunnskap for ny teknologi vil være viktigere enn noensinne når vi vurderer kandidater. Her kan du lese flere av våre fagartikler om AI og kompetanse.

Tilpasningsdyktig

Vår bransje er allerede veldig tilpasningsdyktig. I 2024 vil det være fokus på å ansette folk som kan bidra med endring og som tåler og trives med en grad av uforutsigbarhet. 

Ansvar for egen læring

Våre undersøkelser viser at de som i dag bruker AI daglig også har tatt ansvar for egen kompetanse. Hva er din strategi for å holde deg orientert og utvikle din kompetanse i takt med utviklingen? Mange vil se etter ansatte som bidrar sterkt til selskapets faglige utvikling.

Vikariater

I trangere tider kan det være vanskeligere å fylle på med flere folk, og det er lite overkapasitet å ta av om noen er borte en periode. Derfor er det viktigere enn tidligere å fylle vikariater med dyktige mennesker. Vi ser en økt etterspørsel i markedet etter erfarne og dyktige folk som trengs for vikariater av lengre varighet. Er du på jakt etter jobb i 2024 kan det være din mulighet til å lære noe nytt, få godt betalt og en verdifull erfaring på CV’n. Vi har ofte utlyste vikariater blant våre stillinger. Sjekk alle ledige stillinger her.

Registrer eller oppdatert din profil hos Teft i dag, og ikke glem å registrere ny kompetanse og nye erfaring om nettopp teknologi, endring og læring. Er du tilgjengelig på kort varsel så legg inn det i «Tilgjengelig for jobb» på din profil, og vi vil vurdere deg for alle roller vi jobber med, også vikariater og konsulentoppdrag. Og følg nøye med på hva som rører seg, så tror vi du får et utviklende 2024!

Godt nytt år!