INDEX

Elscoop Group – en offensiv utfordrer i elektromarkedet

Elscoop Group er et ungt og innovativt konsern i elektrobransjen som eier, driver og utvikler attraktive og velrennomerte elektrikervirksomheter på Østlandet og i Trøndelag.

På hovedkontoret på Lierstranda sitter det 10 personer, og fordelt over 18 datterselskaper teller gruppen omtrent 550 ansatte. Nå søker Elscoop Group en markeds- og kommunikasjonsansvarlig til å profesjonalisere markedsarbeidet for konsernet og de lokale selskapene de eier.

Målsetningen er at de med finansiell eier, Credo Partners, i ryggen, skal bli den ledende multilokale elektroinstallatøren i Norge.

Terje Myhre begynte i jobben som konsernsjef i Elscoop Group for snart et år siden. Han beskriver eiersituasjonen som positiv, og en som gir finansielle muskler til å gjøre oppkjøp og påse organisk vekst i tråd med selskapets mål og ambisjoner. Om ikke lenge skal selskapet offisielt bytte navn, og med det gjennomføre en re-brandingprosess for å fornye og forsterke merkevaren.

Som ny markeds- og kommunikasjonsansvarlig vil man få være med på reisen, og utfylle en viktig rolle sentralt, og ut mot de lokale datterselskapene.

Terje Myhre er konsernsjef i Elscoop Group.

– Dette er en veldig sentral rolle i konsernet. Man hopper på et tog i fart, men vi er fremdeles under oppbygging, så her er det store muligheter for å være med på å forme og utvikle. Vi er et konsern som nærmer oss milliardomsetning, men som likevel er i støpeskjeen. Det nye navnet lanseres før sommeren og med det foreligger et spennende arbeid i form av strategiske diskusjoner, implementering av ny merkevare og grafisk profil. Alt for å bygge kjennskap i markedet. Elscoop Group er for mange fremdeles en godt bevart hemmelighet. Det skal vi gjøre noe med, fastslår Myhre.

Elscoop Group vokser raskt og om lag tre til fem selskaper kommer til hvert år. 2020 var, pandemi til tross, konsernets hittil beste år.

– Vi vokser, bygger og forsterker lokale selskaper der de er. Der andre elektro-grupperinger samler alle oppkjøpte selskaper under ett merkevarenavn, gjør vi det motsatte. Vi tror på sterk lokal tilstedeværelse, men gir datterselskapene våre fordeler og styrke kun en større gruppering kan gi. Vår nye markeds- og kommunikasjonsansvarlige er en etterlengtet ressurs både sentralt og ute hos de lokale selskapene. Vi skal profesjonalisere og bistå sentralt i markedsarbeidet for å bygge kjennskap og ta større markedsandeler, sier Myhre.

I dag består gruppen av 18 elektroselskaper fordelt på Østlandet og i Trøndelag, alle med sterke posisjoner i ulike konkurransesituasjoner. Strategiske prosjekter som gruppens bærekraftsstrategi og fokus på digitalisering og kompetanseutvikling er eksempler på stordriftsfordeler som gagner datterselskapene.

Gjennom gruppen får mindre, lokale aktører tilgang på kompetanse, nettverk og verktøy som styrker posisjonen deres lokalt. Lederne i selskapene er tydelige på at de ønsker bistand og støtte i markeds- og kommunikasjonssammenheng.

– Datterselskapene våre jobber som tidligere etter at de er blitt del av Elscoop Group, men får tilgang til kompetanse, nettverk og systemer som gir dem større muskler lokalt. Vi skal kombinere fleksibiliteten, effektiviteten og den personlige servicen til et lite selskap med ressursene til et stort selskap. Jobben til vår nye markeds- og kommunikasjonsansvarlige vil gjøres sentralt fra hovedkontoret, men for å lykkes i rollen er personen avhengig av å bygge kjennskap til de ulike datterselskapene for å forstå de ulike merkevarene og konkurransesituasjonene, og for å danne seg et overblikk og helhetsbilde. Dette er en etterlengtet ressurs for lederne våre der ute, som også ønsker økt fokus på digital markedsføring, utdyper Myhre.

Elscoop Group er et ungt konsern og sådan en utfordrer i markedet som på enkelte områder gjør ting litt annerledes enn andre aktører i markedet.

– Med nytt navn, re-brandingprosess, fokus på merkevarebygging og ambisjoner om videre vekst, blir vårt markeds- og kommunikasjonsarbeid ekstremt viktig i tiden fremover. Den nye rollen skal bidra til å sette vår kommunikasjonsstrategi og utarbeide markedsplaner, og dernest bygge opp et kompetansesenter internt i gruppen med folk som kan være med å utvikle og eie denne agendaen. Blant annet blir samarbeid med Elscoop Groups utviklere viktig for å få på plass systemer som skaper en bedre struktur for markeds- og kommunikasjonsarbeid internt, legger Myhre til.

Myhre beskriver et godt og uformelt miljø på hovedkontoret på Lierstranda.

– Vi er et lite team hvor alle, uavhengig av posisjon, får delta i strategiske prosesser på konsernnivå. Samtidig er man som fagperson og spesialist på sitt område en viktig brikke i det totale bildet. Vi opplever lønnsomhet og vekst, og kan dermed unne oss å fokusere på muligheter. Denne medvinden setter et positivt preg på både stemningen i selskapet, arbeidshverdagen og de ansatte, avslutter Myhre.

Apotek 1 – Kunnskap og engasjement er vår styrke

Apotek 1 har en viktig rolle i livet til mange mennesker, unge som gamle, syke som friske. Jobben til markedsavdelingen er ikke bare å styrke den allerede gode markedsposisjonen til Apotek 1 gjennom å ta hånd om kampanjer og salg, det er minst like viktig å hjelpe forbrukere med viktig og relevant informasjon, i tillegg til å lage tjenester som gjør hverdagen enklere og tryggere for folk flest.

Kommet langt

Lise Østlund er Markedsdirektør i Apotek 1 og har vært med på hele reisen for å digitalisere kjeden og bygge merkevaren til det den er i dag. -Vi jobber aktivt med å gå fra å først og fremst tenke kunde i butikk og enkeltkjøp, til å være sentrert rundt digitale kundereiser og kundelojalitet. Samtidig må vi ta vare på den kompetansen og tryggheten som våre kunder skal oppleve i møte med oss. Apotek 1 har høy troverdighet, synlighet og kjennskap, og hos oss møter du engasjerte og profesjonelle fagfolk som tar deg som kunde på alvor. Dette er også sentralt i markedsavdelingen, der vi jobber med å styrke merkevaren gjennom å forstå forbrukeren, øke tilgjengeligheten og utvikle kommunikasjon og løsninger som er til hjelp for våre kunder, forteller Lise.

Portrett av Lise i Apotek 1

Innsikt er sentralt

Markedsavdelingen teller ni personer, og har over de siste årene blitt et sterk inhouse-miljø bestående av digitale spesialister, innholdsprodusenter og CRM kompetanse, som jobber tett med fagavdelinger som e-com, kategori, fag og kommunikasjon.

– Vi ser gevinster i å sentralisere analysekompetansen og jobbe for å demokratisere innsikt og tilgang på relevante data siden dette er sentralt for alle fagområdene til Apotek 1 Apotek 1 søker nå leder innsikt og markedsanalyse. En av de mest spennende nye samarbeidene er at Apotek 1 blir en del av Trumf og med det får vi tilgang på fagmiljøet Sylinder som vi har store forventninger til. Sammen med en intern satsning på analyse er dette et av flere tiltak for å styrke hele fagmiljøet for markedsføring, kommunikasjon og utvikling av tjenester og produkter. Vi er mange analytiske og kunnskapsrike folk som vil bidra med kunnskap og innsikt. Det er viktig å tenke både kreativt og konseptuelt, og tilgang på systematisk og oppdatert innsikt vil hjelpe oss til å ta bedre valg og skape enda bedre kundereiser.

Det er utrolig spennende å jobbe med markedsføring hos en aktør som Apotek 1, forteller Lise. – Vi har kommet langt, men det kommer hele tiden teknologi og nye tjenester som gjør at vi spiller en stadig viktigere rolle for sluttkundene vår. Å vite at vi spiller en viktig rolle for enkeltmennesker og samfunnet, gjennom å skape bedre helse og velvære i befolkningen, er veldig motiverende.

Stort kunnskapsmiljø

-Det er et høyt kunnskapsnivå i hele selskapet, fortelle Lise. – Arbeidsmiljøet i både markedsavdelingen og resten av organisasjonen er preget av at fagkunnskap og innsikt danner utgangspunktet for våre handlinger. Vi blir møtt med interesse og respekt, på samme måte som vi møter andre fagområder i selskapet. Jeg vil rett og slett si at Apotek 1 er et samkjørt og godt arbeidsmiljø. I markedsavdelingen har vi som i resten av selskapet en god miks i alder med det til felles at vi er fremoverlente og ivrige. Vi vil gjøre en forskjell, og vi jobber for å teste ut nye ting og ikke la oss bremse av “vanetankegang”. Det må være kort vei fra idé til handling om vi skal lede an utviklingen i vår bransje.

-Vi prioriterer å samarbeide med kunnskapsrike leverandører og søke kunnskap der vi finner den, men det er minst like viktig for oss å lære selv og investere i både mennesker og teknologi på huset. Målet er å fortsette å jobbe for at vi er et ledende internt fagmiljø både i bransjen og som retail-aktør, avslutter Lise.

NORD DDB vinner og vokser

2019 var et spennende år for NORD DDB, og 2020 ser ut til å bli minst like gøy. Det Oslo-baserte reklamebyrået har fått flere kunder, blitt flere folk, og holder god fart på alle fronter. Nå vokser de videre for å møte større etterspørsel og nye behov.

– Det har vært et skikkelig vekstår, med mange gode nyheter. Derfor har vi blant annet utvidet med intern filmproduksjon rettet mot både sosiale medier, content og noe TV. Vi har styrket de kreative leveransene våre med flinke nye talenter i kreativ avdeling. En digital gjeng jobber med plassering og budskapsutvikling, og vi er styrket i leveransene i digitale flater, forteller Thomas Olsson, COO i NORD DDB.

Kundene i dagens reklamemarked etterspør andre typer tjenester enn for noen få år siden. I tillegg ønsker flere at reklamebyrået skal utføre en større andel av arbeidet for dem. Derfor har NORD DDB fortsatt bruk for å videreutvikle seg, og å øke sin kapasitet. Nå ser byrået etter smarte hoder til flere konkrete roller.

– En av de mest sentrale rollene

– Akkurat nå ser vi blant annet etter en dyktig, rendyrket prosjektleder. Dette er en av de mest sentrale rollene i vårt byrå – prosjektlederen er mer sentral hos oss enn mange andre steder. Det er de som sørger for at oppgaver løses godt, innfrir kundenes ønsker, og holder et kvalitetsnivå vi kan stå inne for, sier Olsson.

Prosjektledere i NORD DDB er ofte teamledere for et kundeteam. De jobber mye med å få sitt team til å jobbe godt sammen, og må derfor være komfortabel med å jobbe med og lede mennesker. Sammen med rådgiverne har de også en sentral plass i den daglige kundekontakten, hvor de må kunne forstå kundenes behov, og formidle det videre til teamet sitt på en god måte. Men en vel så viktig egenskap er evnen til å holde oversikt.

– Våre prosjektledere forventes å kunne jobbe med hele bredden av byråets tjenester, og det er de som håndterer logistikken. Prosjekter i NORD DDB kan ofte bli ganske komplekse, når det er flere elementer som skal produseres. Da er det prosjektlederen som har ansvaret for at prosjektplanen følges, sørger for at alt leveres, og at de som skal se over og godkjenne materiell får gjort dette.

For prosjektledere er det altså stor variasjon i arbeidsdagene, og det er en fordel å sette pris på høyt tempo. Men prosjektledere er ikke det eneste NORD DDB er på utkikk etter for tiden.

UTVIDER: COO Thomas Olsson, designer Haider Ahmad og prosjektleder Maja Berdychowska ønsker flere dyktige kollegaer i NORD DDB velkommen.

Gjennomføringsevne og kreativitet

– Vi skal også forsterke og bygge videre på den interne filmproduksjonen vår, hvor det skjer veldig mye spennende. Det siste året har vi blant annet produsert «Stjel våre ansatte» for McDonalds på egen rigg, og vi produserte hele lanseringen av Ice Ung internt. Både vi og kundene liker den tilnærmingen, som gir enda tettere dialog mellom kundeteamet og de som produserer filmene, forklarer Olsson.

Helt konkret er byrået nå på jakt etter en filmprodusent. Dette er en rolle som vil få ansvar for å holde i hele den interne produksjonen når NORD DDB lager film, og å sørge for at filmproduksjoner leveres med god kvalitet, til riktig tid og til riktig budsjett. Rett person vil kunne få bryne seg på både store og små produksjoner for flere spennende kunder.

– Vi har også et designteam på åtte personer, hvor vi nå skal komplettere med en designer. Vi ser etter designere som er veldig trygge på grafisk design, men som helst også har erfaring med motion design. Å være designer hos oss betyr at du ofte får nye utfordringer, så du blir ikke sittende med uendelige prosesser. Det du lager hos oss vil bli veldig godt synlig ute i medielandskapet – enten det er på TV, trykk, utendørs, på nett eller andre steder, forteller Olsson.

– Våre designere gjør blant annet kampanjedesign, logoutvikling, pakningsdesign, design for digitale flater/UI og film. Kort sagt er dette et sted hvor designoppgavene er så allsidige at man både lærer mye og får variert erfaring, pluss at man virkelig får utfolde seg!

Mangfoldig miljø

NORD DDB er en bedrift i god vekst, og det merkes også på de ansatte. Arbeidsstokken er en god blanding av nye talenter med mye pågangsmot, og erfarne eksperter med lang, faglig tyngde. Bakgrunnene deres er svært variert, og Olsson forteller at de har hentet nye folk både fra skolebenken, fra andre byråer, og fra helt andre typer virksomheter.

– Jeg slås hver dag av hvor utrolig mange flinke kollegaer jeg har, og høy faglig standard gjør at man lærer noe hver eneste dag. Et viktig fokusområde for oss er også å se på hvordan vi jobber i team og kommuniserer med hverandre. Det inkluderer hvordan vi setter sammen mennesker mest mulig optimalt, både faglig og sosialt, slik at de kan fungere best mulig, avslutter han.