INDEX

Alle bruker AI – eller gjør de det?

I disse tider kan det virke som om «alle bruker AI». Men er dette virkelig tilfelle? Vår erfaring viser at hvem som tar i bruk ny teknologi er sterkt knyttet til to faktorer: kulturen på arbeidsplassen og, kanskje viktigst, individets personlighet.

Noen mennesker er nysgjerrige og uredde. De er konstant på jakt etter smartere måter å jobbe på, de leter etter enkle løsninger og er ofte de første til å omfavne nye teknologier. På den annen side er det noen som ser egenverdi i hardt arbeid og som trives med det solide og jordnære. Mennesker med disse egenskapene er høyt verdsatte i arbeidslivet fordi man kan stole på at de er grundige og nøyaktige. På den annen side kan de være mer motvillige til å endre arbeidsmetoder, spesielt når endringene involverer nye og eksperimentelle arbeidsmetoder.

Det er sannsynligvis flere på arbeidsplassen din, både ledere og ansatte, som er usikre på hvordan AI vil påvirke jobbene deres og organisasjonen som helhet. Kanskje går de rundt og er redde for fremtiden, mens andre prater entusiastisk om hvordan de bruker verktøy som for eksempel ChatGPT i hverdagen.

Endring kan være skremmende, spesielt når det gjelder den raske veksten og adopsjonen av AI. Det er viktig å huske at denne usikkerheten ikke diskriminerer – den påvirker oss alle, uavhengig av stillingsnivå.

Inkluder ALLE i AI-reisen

Store endringer er ikke noe nytt. I Teft har vi i mange år jobbet med selskaper og miljøer som har måtte drive aktiv endringsledelse for å henge med i markedet. Teknologi har jo utfordret både store og små bedrifter til å tenke nytt og endre seg i flere tiår allerede. Men denne gangen kan det se ut som om hastigheten er uvant for de fleste. Og det skaper usikkerhet hos mange.

Så, hva om vi kunne snu denne usikkerheten til engasjement og entusiasme? Hvordan? Ved å inkludere ALLE i AI-(endrings)reisen!

Teft tilbyr AI-workshops spesielt for markedsavdelinger og tilbyr støtte innen endringsledelse relatert til AI. Vårt mål er å gi hver enkelt en klar forståelse av at AI er her for å hjelpe, ikke erstatte. Vi ønsker at alle skal bli hovedpersoner i denne endringen.

Å inkludere alle i utviklingen og anvendelsen av AI i en organisasjon sikrer at endringene ikke bare blir gjennomført, men også akseptert og omfavnet. Ved å gi alle muligheten til å forstå, utforske og dra nytte av AI, kan vi hjelpe med å snu frykt og usikkerhet til forståelse og entusiasme. Mange av dine flinkeste og mest stødige kollegaer vil nemlig trenge litt hjelp og støtte for å møte raske endringer. I tillegg til enkle workshops kan vi i Teft med verktøy som testing og samtaler, kartlegge egenskapene i teamet og hjelpe ledere med å skape en samarbeidskultur som mestrer raske endringer bedre. 

Det er VI som skal forme teknologien

Det er på tide å omfavne fremtiden, ikke frykte den. Teknologi, inkludert AI, er et verktøy. Et verktøy som vi kan forme og tilpasse for å forbedre vårt arbeid og vår hverdag. 

AI-revolusjonen gir oss alle mulighet til å forvandle våre arbeidsplasser og metoder på spennende og produktive måter. Men for å oppnå dette, må  alle ta del av denne reisen. Vi må omfavne endring, søke forståelse, og gå sammen mot fremtiden. Husk: det er ikke teknologien som skal forme oss, men VI som skal forme teknologien.

Kontakt Ole Aleksander Janzso (ole@teft.no) i Teft for å snakke om eller avtale en AI-workshop for din avdeling eller ditt selskap.

OPF: Digitalisering og kundekommunikasjon i sentrum

Oslo Pensjonsforsikring styrker seg innen en rekke områder og skal nå etablere et eget team med fokus på kommunikasjon og digitale kanaler. Her vil du få være med på en spennende endringsreise og få stor påvirkningskraft i et selskap der kundekommunikasjon settes i første rekke. 

Oslo Pensjonsforsikring leverer solide resultater og har de mest fornøyde bedriftskundene i norsk livs- og pensjonsforsikring. De leverer pensjon, personalforsikringer og boliglån til et stort antall mennesker i osloområdet. Kundene er Oslo kommune, Ruter, Sporveien, Oslo Nye Teater, Oslo Universitetssykehus og flere andre kommunale selskap og helseforetak.

For å kunne tilby kundene smidig og pedagogisk kommunikasjon og møte fremtiden på best mulig måte vil de nå styrke seg innen en rekke områder, og de har store ambisjoner for forretnings- og produktutvikling fremover. 

– Fremtidige IT-tjenester, som automatisering og gode selvbetjeningsløsninger til kundene våre, spiller en viktig rolle i utviklingen fremover. Vi skal finne effektive løsninger for det vi utvikler, leverer og kommuniserer, og setter kundenes behov i sentrum. Målet vårt er å levere enhetlige kundeopplevelser som løser kundens behov enkelt og effektivt, forklarer Karin Anne Cartner, teamleder for Kommunikasjon og digitale kanaler.

Karin Anne Cartner, Teamleder Kommunikasjon og digitale kanaler i Oslo Pensjonsforsikring.

For å nå dette målet skal selskapet blant annet etablere et nytt team; Kommunikasjon og digitale kanaler. De vil få det overordnede ansvaret for å sikre helhetlig kundekommunikasjon i OPF og øke selvbetjeningen i digitale kanaler. Teamet er plassert i personkundeavdelingen, men vil få et bredt ansvarsområde på tvers av hele OPF. 

Personkundeavdelingen betjener OPFs pensjons- og lånekunder og har mange spennende utviklingsprosjekt i vente. 

-Vi står blant annet ovenfor et spennende reformarbeid innen pensjon og vi skal også øke satsingen vår på boliglån. Begge deler vil bli veldig spennende fra et kommunikasjons, markedsførings- og digitaliseringsperspektiv, sier Karin.  

Spennende endringsreise og stor påvirkningskraft

Hun startet selv i Oslo Pensjonsforsikring  i 2015. Hun har tidligere jobbet mange år i bransjen, både som journalist og kommunikasjonsrådgiver. Nå ser hun frem til å få enda flere dyktige kollegaer med på laget.

Her vil du bli en del av en spennende endringsreise og få muligheten til å påvirke, forme din egen rolle og være med på å bygge opp et fagmiljø og en satsing. OPF har en flat organisasjonsstruktur med kort vei fra idé, til beslutning og handling. Organisasjonen består av mange svært ulike fagmiljøer og vi har ekspertkompetanse og svært dyktige kolleger innenfor disse miljøene i dag, fastslår Karin. 

Oslo Pensjonsforsikring er et lite selskap med godt arbeidsmiljø, gode lønnsbetingelser og faglig spennende oppgaver. Selskapet har en viktig samfunnsmessig oppgave – å sørge for at et stort antall mennesker skal få riktig pensjon inn på konto i hele deres pensjonisttilværelse. 

– Fra et kommunikasjonsperspektiv har vi et viktig ansvar med å sørge for at medlemmene forstår sine rettigheter og plikter i forhold til pensjon og forsikring. Pensjon er ekstremt komplisert og det veldig givende å kunne bidra med å hjelpe medlemmene våre å navigere seg frem i denne jungelen, sier hun.

Arbeidshverdagen i avdelingen vil bestå av mange operative oppgaver innen ulike type prosjekter, og du vil ha stor frihet til å legge opp dagene slik du selv ønsker. De nye rollene som rekrutteres nå vil dessuten få en viktig stemme i utviklingsprosjekter på tvers av organisasjonen.

– I OPF har vi fleksibel arbeidstid der lunsjtiden er inkludert. Vi har fine moderne lokaler, et veldig bra kaffeutvalg, en fantastisk kantine og hyggelige kjøkkensoner. Dette vil bli enda bedre når vi flytter til flotte nyoppussede lokaler høsten 2022 ved St. Olavs Plass i Oslo sentrum, forteller teamlederen.

Miljøet er preget av engasjerte og hyggelige kollegaer, og en god blanding av begge kjønn i alle aldre. Totalt i selskapet jobber det rundt 110 personer. 

– Kulturen vår er preget av stor takhøyde, flat struktur, mye kunnskapsdeling der man som person vil bli sett og verdsatt. Våre kolleger er generelt mer opptatt av å løse arbeidsoppgaver i fellesskap, enn å ta æren for resultatene selv. Dette preger kulturen ved at folk kommer godt overens og bidrar til et godt sosialt klima og trygghet i organisasjonen, sier Karin, og legger til:

– Vi har også en romslig økonomi til sosiale aktiviteter og finner på mye variert og hyggelig gjennom året. Alt fra sommerfest, julebord og lønningspilser til arrangementer som Paint’n Sip, skidag, fellestrening, besøk i klokketårnet på Oslo Rådhus, Oktoberfest til champagnesmaking i kantina.

Frihet under ansvar

Karin vil være nærmeste leder for disse rollene. Hun er opptatt av å gi de ansatte mulighet til å forme sin egen stilling og utvikle seg faglig. Her vil du få en trygg arbeidsplass med lang tidshorisont, som ikke er preget av konjuktursvingninger. De tilbyr selvsagt også en pensjonsordning som er blant de beste innskuddsordningene i markedet.

– Vi ser etter fagpersoner som brenner for god kundekommunikasjon, er kundeorienterte og opptatt av å skape gode brukeropplevelser. Er du i tillegg  engasjert, positiv, kvalitetsbevisst og endringsvillig? Ja, da tror jeg vi er en veldig god match, avslutter Karin. 

 

Fotokreditering toppbilde: Øivind Haug.