INDEX

EY Doberman klare for å erobre Norden

I løpet av de siste tjue årene har Doberman vokst til å bli et av Sveriges mest innflytelsesrike designbyråer. I år fusjonerte Doberman med Ernst & Young, med mål om å utvide sin tilstedeværelse i hele den nordiske regionen. Nå åpner selskapet, som har utført oppdrag for kunder som Museum of Modern Art i NYC, Volvo Trucks, IKEA og SVT Play, kontorer i København, Helsinki og Oslo.

–  Sist gang vi åpnet et nytt kontor var det i New York, og allerede da diskuterte vi utvidelse i Norden, fordi det alltid har føltes som et naturlig steg for oss. Vi elsker design-scenen i Oslo, men vi ser også hull i markedet som vi akter å fylle. Vårt mål er å bli ledende på vårt felt i Norge, sier Lisa Lindström, Nordic Managing Director for Doberman.

Det nye Oslo-kontoret er en del av en målrettet plan for nordisk ekspansjon, og parallelt med åpningen i Norge, åpner Doberman kontorer i København og Helsinki også. Å ta for seg det nordiske markedet er igjen en del av en større plan for å vokse internasjonalt.

Ikke et klassisk designbyrå

EY Doberman er ikke et klassisk design- eller digitalbyrå, men et byrå som jobber for å forene business med design og teknologi. Ifølge Lindström er det i skjæringspunktet mellom disse tre aspektene den moderne rådgiveren befinner seg. EY Doberman hjelper selskaper med å finne den neste versjonen av seg selv. Selskapet bruker anvendt kreativitet ved å teste metodikken på seg selv.

–  Alle selskaper lurer på hvor verden er på vei, hva som vil skje i fremtiden. Vi hjelper kunden med å finne en preferred future som de ønsker å skape.  Vi har ikke lest alle bøkene, vi prøver oss fram. Ingen strategi er så virkningsfull som når den kommer i hånden på en bruker, først da får vi svar på om strategien har en makt. I Doberman jobber vi for å skape produkter og tjenester som kunden både ønsker seg og påvirkes av. Gjør man det, tjener man penger, utdyper Lisa.

Sveriges beste arbeidsplass

Doberman har flere år på rad blitt kåret til Sveriges beste arbeidsplass. Ifølge Lindström handler moderne lederskap om å få sine ansatte til å blomstre, og for å oppnå det må lederen går foran som et godt eksempel. Lindström blir sett på som en åpen og tilgjengelig leder. Hun tror på å skape ting sammen og selskapet har satt opp budsjett ved hjelp av blant annet både Lego og Minecraft etter forslag fra ansatte.

–  Jeg er den første til å si at jeg tror 100 personer til sammen er smartere enn meg. I tillegg lever jeg etter et motto om å si ja fem ganger, før jeg sier nei. Vi jobber med innovasjon så det handler om å gi rom for ideer. De små ideene må også få slippe til. Hvis man sier nei til mange små ideer vil den ansatte muligens aldri komme til den ene store, mer eksentriske ideen som virkelig kan bety noe og bli til noe stort. Det er viktig å ha et åpent sinn for å finne mulighetene som ligger i møtet mellom mennesker, å gi rom så ansatte tør å tre ut av komfortsonen, sier Lisa.

Innovasjon og transformasjon 

Fusjonen med Ernst & Young har gitt Doberman muskler til å ekspandere og ta for seg nye markeder. Lindström sier Doberman står for innovasjon og Ernst & Young for transformasjon.

–  Her og nå, med Ernst & Young i ryggen, skal Doberman videreføre arbeidet med å finne «it» for kundene til Oslo. Byrået skal lage prototyper og sørge for at design gjør komplekse ting lettfattelige for norske kunder. Vi jobber alltid med en form for avgrensing slik at vi holder fokus. Vi er ikke kunstnere med blanke ark, men jobber ut ifra et makro-perspektiv der industri møter mennesker. Vi jobber heller ikke med markedsføring i klassisk forstand. Gode produkter markedsfører seg selv. Vi er her for å forandre saker, og håper Norge er klare for Doberman.

Lindorff utvikler tjenester for morgendagens inkassomarked

Lindorff ruster seg for å kunne tilfredsstille kundenes forventninger, også i fremtiden. – Vi leter etter en igangsetter, som tør å utfordre etablerte standarder. Personen vi ser etter har en kompetanse som ikke finnes på huset i dag, så her finnes det muligheter til å sette agendaen for sitt fag. 

Denne artikkelen ble publisert i forbindelse med rekrutteringen av en tjenesteutvikler våren 2019.

Lindorff er kjent som Norges største inkassobyrå, men egentlig gjør selskapet mye mer enn bare inkasso. Selskapets visjon er å lede folk flest og næringslivet til en sunn økonomi. For å hjelpe kundene med å finne gode løsninger på sine betalingsutfordringer, er det viktig at tjenestene som leveres i Lindorff tilfredsstiller kundenes forventninger.

– Bransjen vår står ovenfor viktige utviklingstrender innen digitalisering og automatisering, og vi ser det som vårt ansvar å hele tiden jobbe med å tilby bedre løsninger for våre kunder. For å få til dette, ønsker vi en ny kollega på laget som skal hjelpe oss med å utvikle innovative tjenester, konsepter og prosesser i Lindorff og bidra til at vi jobber enda smartere, sier Sindre Ræder, Head of Business Development & Strategic Partnerships i Lindorff Norge.

Lindorff har en viktig samfunnsrolle for å sikre en sunn økonomi og et velfungerende kredittmarked, og det er viktig at personen som kommer inn tar dette ansvaret seriøst. Rollen som tjenesteutvikler er nyopprettet, og man vil få mulighet til å forme sin egen arbeidshverdag i stor grad.

– Medarbeiderne hos oss trigges av den samfunnsrollen vi har. Inkassobransjen får mye kritikk, men faktum er at hvis ikke vi hadde eksistert hadde vi ikke hatt et fungerende kredittmarked. Det er viktig for oss at profilen vil hjelpe oss til å samhandle med kundene på en måte de fortjener. Å være nysgjerrig på mulighetene teknologi skaper er en selvfølge i denne rollen. Jeg tenker også at det kan være spennende for en med kreativ bakgrunn å komme inn i vårt miljø, sier Ræder.

 

Igangsetter som tør å utfordre etablerte standarder

Lindorff har svært mange møtepunkter med sine målgrupper og erfarer at kundene opplever kontakten som viktig for å få ryddet opp i økonomien sin. Nå vil de endre premissene for hvordan penger inndrives.

– For å få til dette må vi først og fremst kommunisere med et språk folk forstår. Vi skal møte folk på de flatene de er, og bruker blant annet Facebookchat, sms og digipost. Vi har også utviklet, og jobber løpende med, selvbetjeningsløsninger som skal gjøre interaksjonen med oss så sømløs som mulig. Opplevelsen som våre kunders kunder har med oss er et av våre viktigste fokusområder, slik at våre kunder ikke mister sine kunder, forklarer Ræder.

Selskapet sender nesten 4 millioner brev i året og besvarer i tillegg rundt 600.000 inngående telefonsamtaler hvert år.

– Det er viktig at personen som kommer inn trigges av ansvaret og mulighetsrommet som ligger i Lindorffs samfunnsoppdrag. Her får man mulighet til å forandre et sted fra innsiden. Vi må jobbe proft og effektivt med innovasjon for å ha en plass rundt bordet også i fremtiden. Konkurrentene våre blir stadig flinkere. Vi må bruke styrken vår til å utvikle oss fremover, fastslår han.

Frihet til å forme sin egen arbeidshverdag

Tor-Inge Flaa og Mats Tharaldsen jobber begge som digitale forretningsutviklere i avdelingen Business Development & Strategic Partnerships i Lindorff. Sistnevnte har vært i selskapet i hele 13 år.

– Jeg opplever at vi har en veldig flat struktur i hele organisasjonen der alle blir sett og hørt. Vi jobber fritt og har mulighet til å velge fokusområdene vi selv ønsker å jobbe med. På den måten kan vi forme vår egen arbeidshverdag. Det er viktig at personen som kommer inn er nysgjerrig og ser muligheter i en etablert og stor organisasjon. Vi gleder oss til å få en ny kollega i teamet, sier forretningsutviklerne.

 

Bli med i Norges fremste inhousemiljø for designere og teknologer!

Telenors Service Design Lab har tatt posisjonen som et av Norges fremste inhousemiljøer for designere. Hver dag sitter over 35 designere og leker seg frem til kreative løsninger og gode kundeopplevelser.

-Jeg vil påstå at vi er et av landets fremste, men også et av de mest modne inhousemiljøene for designere i Norge, sier Morten Fronth-Andersen, Head of Telenor Service Design lab/Design Team lead i Telenor.

I toppetasjen på Fornebu har Telenor etablert sin egen Service Design Lab, og plasseringen av designerne som jobber med brukeropplevelse er nok ikke tilfeldig. De har blitt en viktig ledestjerne for bedriften.

– Vi ansatte våre første designere allerede i 2011 og var nok en av de bedriftene som var først ute. Da begynte vi å teste ut kundereiser og det var starten på tjenestedesign i Telenor. Siden da har toppledelsen definert design som et strategisk viktig fagområde. Det har gitt oss muligheten til å vokse og det har gitt designerne den plassen de fortjener i prosjektene med deltakelse allerede fra start, sier Morten.

-Vi har gått fra å være en teknologiorientert organisasjon over tid til å bli mer fokusert på kunden og kundens faktiske behov.

Forenkler folks hverdag

Mange forbinder fortsatt Telenor med fasttelefoner og som en mobiloperatør. Realiteten er at designerne i Telenor jobber med å innovere tjenester som forenkler folks hverdag. Det kan være å digitalisere norske helsetjenester for å bedre livskvaliteten til pasienter, pårørende og effektiviteten i helsevesenet, eller å bidra til digitalisering i barnehagen.

-Jeg har blant annet jobbet med innsikt i barnehager og sett på mulighetene med sensorteknologi. De barnehageansatte teller barna flere ganger om dagen for å ha full oversikt. Dette tar mye tid, og vi har sett på hvordan sensorteknologi kan effektivisere oppgaven slik at de voksne kan bruke mer tid sammen med barna, sier Lene Bekk.

Modent miljø for design

Det ene som er bra med å jobbe i Telenor er at man jobber med mye forskjellig, i følge designerne.

-Man får litt den konsulentfølelsen, at det er mange ulike oppgaver å løse. Det andre er at vi er modne på bruk og adopsjon av design i forhold til mange andre bedrifter. Vi har kommet langt hva gjelder design og vi får mulighet til å følge produktet helt ut. Det å komme opp med en idé og få være med på hele reisen frem til endelig produkt betyr mye for mange designere, og en ting jeg selv setter stor pris på, sier Siw Øverland.

Mange ressurser og flinke folk

Ida Malene Jakobsen tok en bachelor i produktdesign ved Oslo Met og senere Master i Service System Design i København. Hun er en av de nyutdannede designerne som får boltre seg i design lab´en.

-Jeg ønsket meg til Telenor fordi jeg anså det som en kjempemulighet. Det er mange ressurser her, flinke folk, og så handler det ikke bare om å lære seg design, men også få forståelse for business- og teknologidelen av det. Og så får vi stor frihet bare vi tar initiativ og pusher på, sier Ida.

I dag jobber hun i et tverrfaglig team med å forbedre kundereisen på fiberleveranser til bedrifter.

-Kollegene våre i Telenor er veldig åpne for det vi har å bidra med. Ofte så må de litt ut av komfortsonen og utfordre sin kreativitet, men de synes det er morsomt å jobbe på denne måten, legger Siw til.

Egen design-lab

I mange organisasjoner sitter designerne spredt. I Telenor derimot er designerne samlet i ett felles team og de ønsker alle å være gode problemløsere ut i hele organisasjonen. At de har sin egen design-lab hvor de kan invitere kunder og medarbeidere inn er en styrke og gjør stedet til en attraktiv arbeidsplass.

-Designere er en knapp ressurs i markedet i generelt, også i Telenor, og behovet for designere i prosjektene er ofte større enn hva vi klarer å levere. Det er noe av årsaken til at vi nå ønsker å rekruttere flere nye kolleger. Modenheten i organisasjonen og ønsket om å involvere designere i prosjektene, gjør at man som designer i Telenor får stort handlingsrom til å gjøre jobben sin, avslutter Morten.

Vil du bli en av våre nye kolleger? Du kan se ledige stillinger her.

Du kan følge designerne på Instagram #telenorservicedesignlab.

 

Bilde: I dag har Telenor over 35 designere som sitter i en egen lab på Fornebu. Blant dem er designerne Siw Øverland, Ida Malene Jakobsen, Lene Bekk og Simon Warren. Til venstre Morten Fronth-Andersen, Head of Telenor Service Design lab/Design Team lead i Telenor.