INDEX

Hvorfor er prosjektlederen så viktig i rekruttering? Møt Julie i Teft

Med god prosjektledelse, profesjonalitet, hjerte og struktur leverer vi i Teft rekrutteringsprosesser som resulterer i gode ansettelser. Våre kunder forteller oss at de er svært fornøyde med struktur og fremdriften i våre prosesser. Det er våre prosjektlederes fortjeneste. Hvordan jobber de, og hvorfor er de så viktige?

La oss starte med hvorfor god prosjektledelse er så viktig. Alle som viser interesse for å jobbe hos dere fortjener å bli vurdert nøye og få gode tilbakemeldinger. Enten de er med videre eller ikke. I Teft anstrenger vi oss for å behandle alle kandidater som kunder, og det tar tid og krever kunnskap om personlig kommunikasjon med kandidater. 

En annen viktig grunn til å prioritere god prosjektledelse i rekruttering er at altfor mange ansettelsesprosesser kollapser fordi de tar for lang tid. Uten god fremdrift, vil de beste kandidatene falle bort og bli plukket opp av andre arbeidsgivere. I verste fall trekker de seg fordi prosessen virker ustrukturert og lite forutsigbar.

Skal du rekruttere en ny ressurs til teamet i dagens arbeidsmarked?

Da må du være forberedt på mange søkere, og ikke undervurdere hvor viktig det er med en strukturert prosess og en god plan for kommunikasjon og markedsføring. Gjør dere en god jobb med kommunikasjon, vil dere også få flere søkere enn hva som var vanlig for bare et år siden. 

Har du tenkt over hvor og hvordan dere skal kommunisere for å treffe de mest relevante kandidatene med utlysningen? Hvem, hvordan og når dere skal følge opp kandidatene med god kommunikasjon? Når dere skal finne tid til screening og intervjuer? Og kanskje aller viktigst: hvordan dere skal identifisere og prioritere kandidater som best matcher deres behov?

Les mer om hvordan selve utvelgelsen har forandret seg her – Slik påvirker kunstig intelligens rekrutteringsprosessen din

Det er omfattende å rekruttere i 2024. Mange kandidater i prosess er dessverre ikke bare et luksusproblem. Det er nemlig ikke enklere å ansette riktig selv om det er mange stjerner i søknadsbunken. Det krever mer tid, kvalifisert og god vurderingsevne og ikke minst god prosessledelse.

Det er her våre prosjektledere kommer inn. De som legger til rette for en god prosess, skaper rom for rådgiverne, sparer kundene for tid, følger opp kandidater og sørger for god synlighet og markedsføring av stillingen.

Møt vår prosjektleder Julie

Julie er en av de flinke prosjektlederne som jobber i Teft, og som bidrar til at våre prosesser flyter godt og lander i gode ansettelser. Felles for alle våre prosjektledere er at de selv har bakgrunn innen medier, kommunikasjon eller markedsføring. Julie har jobbet som prosjektleder i Teft siden 2022 og har jobbet med kunder som Norwegian, IMDI, PHD, Tverga og Clear Channel.

Hun har bakgrunn som Key Account Manager fra TV 2 og Dagbladet, og har jobbet tett med mediebyråer og direktekunder, og med salg på digitale flater. Hun har også lang erfaring som prosjektleder og markedskonsulent i en ideell organisasjon.

I Teft jobber prosjektlederen tett sammen med rådgiveren med å gi god oppfølging av kandidater og kunder, med mål om å levere en knirkefri rekrutteringsprosess der alle parter får god oppfølging.

– De beste prosessene jeg er en del av er når både teamet internt og kunden kommuniserer tett og godt. Som prosjektleder er jeg derfor veldig opptatt av å sikre god kommunikasjonsflyt i alle deler av prosessen, forklarer Julie.

 I oppstartsfasen av alle prosjekter sørger Julie for at hun får god informasjon fra oppdragsgiveren så alle i teamet er godt innforstått med hva som er målet med rekrutteringsoppdraget. Ved hjelp av vår jobbanalyse innhenter hun svar på viktige spørsmål som er med på å legge grunnlaget for vår kommunikasjonsplan og våre prioriteringer når vi jobber med søk og aktivisering.

God informasjon om rollen og arbeidsplassen, i tillegg til selskapets markedsposisjon og mål med ansettelsen, gir oss et godt grunnlag når vi skal jobbe videre med utlysning, markedsføring og kommunikasjon, forklarer Julie.

Forventningsavklaring og en grundig utarbeidet fremdriftsplan er også viktige ingredienser i oppstartsfasen av et Teft-prosjekt. Julie innhenter dessuten informasjon om hvor ofte og hvordan kunden ønsker å kommunisere med oss i løpet av prosessen, noe som gjør at vi kan møte kundens ønsker og forventninger. Vil du ha en status fra oss etter hvert kandidatmøte, eller en oppsummering mot slutten av hver uke? Foretrekker du en telefon fra oss, eller vil du ha det skriftlig på mail? Små detaljer, som utgjør en stor forskjell.

 Julie sørger også for at alle holder av tid til intervjuer og viktige statusmøter, noe som gir god forutsigbarhet for kunden og et konkret tidsmål å for våre rådgivere.

– Alle skal sitte igjen med en god opplevelse

Når utlysningen er publisert og prosessen er i gang, sørger Julie for jevnlige statusoppdateringer til kunden, og hun hjelper rådgiveren med å prioritere tid og screene kandidater. I tillegg er det Julie som i all hovedsak kommuniserer med kandidatene underveis i prosessen.

– Kandidatene som har investert tid og søkt på en stilling, fortjener å få god oppfølging. De aller fleste ender opp med å ikke få jobben. Derfor gjør jeg alltid mitt beste for at de allikevel skal sitte igjen med et godt inntrykk og følelse når de har vært i en prosess gjennom Teft. Ved å gi dem en god begrunnelse i avslaget, kan de kanskje ta med seg viktig lærdom selv om de ikke endte opp med jobben. Dette gagner alle parter i prosessen; kandidaten, kunden og Teft, sier Julie.

Prosjektene i Teft hadde med andre ord ikke vært like effektive og gode uten prosjektlederne. Med god prosjektledelse får kundene våre en godt ledet og strukturert prosess, med høy forutsigbarhet og kvalitet. Og ikke minst så får de en nyansatt, som har hatt en god opplevelse med arbeidsplassen før de begynner i jobben.

Vi sørger for profesjonalitet i alle ledd av prosessen. Fremdriften blir godt planlagt. Stillingen får god synlighet. Rådgiveren kan konsentrere seg om å være en god rådgiver. Kandidatene får god oppfølging. Kunden har alltid en å ringe som er tilgjengelig hvis de har spørsmål eller vil lufte noe. Vi er det lille (store) ekstra man får ved å bruke Teft, avslutter Julie.

Camilla Kim Kielland er årets mest populære leder

Camilla Kim Kielland er årets mest populære leder, og nykommer på listen, fulgt av Bente Kvam Kristoffersen, Paal Fure, Aina Lemoen Lunde og Kristin Skogen Lund.

Camilla har gjort seg bemerket det siste året som byråleder i Morgenstern, og som KF-styreleder og med sitt engasjement for å endre praksisen knyttet til anbudskonkurranser i reklamebyråene. 

– Det er utrolig hyggelig. Veldig stas, ikke minst på vegne av Morgenstern. Så tusen takk til alle som har nevnt meg, svarer Camilla når vi avslører nyheten overfor henne.

– Hva tenker du om at du overtar 1.plassen etter Bente, som i år også er høyt oppe på 2.plass?

 –Som jeg både kjenner til selv fra da vi var kolleger, og hører fra andre, så er Bente en dyktig leder, så jeg syns det er veldig gøy og fortjent at hun fortsatt er høyt på topplisten. Jeg heier jo fortsatt på Trigger, og har et hjerte for selskapet. Jeg syns forøvrig det er interessant å se at 4 av 5 på topplisten er kvinner i år, det har vel ikke skjedd før? 

– Hva tror du kollegaene dine i Morgenstern tenker om plasseringen?

-Jeg håper flere av kollegaene er enige i resultatet. Haha. Først og fremst tror jeg de synes det er gøy fordi det bidrar til å løfte frem Morgenstern. Mitt prosjekt er jo Morgenstern, ikke Camilla som person. Hvis dette øker kjennskapen til det vi ønsker å være kjent for og jobbene vi lager, er det positivt.

– Hva er viktig for deg som leder?

– Jeg har veldig tillit til enkeltmenneskes fagkompetanse. Det er viktig å være tilgjengelig og ha to, eller fem, eller 30 minutter til de som trenger det. Jeg gir rom for fleksibilitet og frihet under ansvar. I Morgenstern har vi veldig flat struktur, som jeg også er en del av. Jeg har det overordnede ansvaret for ordning og reda, men bruker mesteparten av tiden min som rådgiver, og er tett på teamene og kundene. 

Og hva er det viktigste vi trenger å vite om Camilla?

– Jeg er først og fremst en person som trives godt med å jobbe i kulissene og lage kommunikasjon på vegne av andre. Men i rollene som byråleder og styreleder, er det sentralt at jeg våger å bruke stemmen min. Når noe vekker en følelse av urettferdighet eller handler om faglig integritet, har jeg ikke problemer med å være synlig. Jeg vil bidra til at bransjen fortsetter arbeidet med å synliggjøre verdiskapningen vi bidrar til i samfunnet. Det er mye som tyder på at vi har vært for dårlige på det.

Camilla startet karrieren i barne- og ungdomsprogrammet “Midt i Smørøyet” som 13-åring. Siden har karrieren har bydd på mange oppturer for Camilla, som elsker å jobbe, føler seg mest hjemme i byrå og i en jobbhverdag der hun får være både leder og operativ rådgiver i Morgenstern.  

-Jeg liker å være hands on, og jeg liker å jobbe både strategisk og operativt. Skrive og produsere. Hvis jeg bare skulle delegert oppgaver, hadde jeg ikke trivdes. Heldigvis får jeg fortsatt produsere i jobben min, forteller Camilla.

Etter å ha fullført journalistikk-studiene i Volda, jobbet Camilla som programleder i barne-tv. Hun hadde aldri planer om å gå over til kommunikasjonsbransjen, men så kom muligheten i Brynhildsen Woldsdal PR. Derfra gikk hun videre til reklamebransjen.

Viktig stemme

Høsten 2022 tok Camilla på seg vervet som styreleder i KF, blant annet med mål om å fortsette å rette et kritisk søkelys på betingelsene i anbuds- og byråkonkurranser, og for å jobbe med å sikre god rekruttering til bransjen fremover og synliggjøre verdiskapningen bransjen bidrar til i samfunnet. Og det siste året har hun vært en synlig og viktig stemme i bransjen.

– Jeg tok en grundig vurdering og landet på at jeg ville bidra til å få til noe konkret. Anbudskonkurranser har stått på agendaen i mange år. Nå var det på tide å lage en actionliste. Mange var tvilende til om de ville støtte opp om våre bud for byråkonkurranser i starten, men så meldte de seg på en etter en.

–  Vi ønsker å gjøre bransjen attraktiv for de beste hodene. Det er helt avgjørende for at vi fortsatt skal klare å levere den verdien vi faktisk mener vi bidrar med til samfunnet. Og det er helt åpenbart at vi har vært for dårlige til å synliggjøre verdien av arbeidet vårt. Vi er en bransje som har gitt bort kjerneproduktet vårt: timene våre, gratis, i pitcher. Da sier vi indirekte at det ikke har så stor verdi. Vi må bli flinkere til å ta betalt for det leveransen er verdt, fastslår Camilla.

I Bransjerapporten 2024 kan du lese resten av intervjuet med Camilla.