INDEX

Vil du forstå dine kollegaer bedre?

På en arbeidsplass vil man alltid finne en samling av mennesker med noen likheter og noen forskjeller. Vi mennesker har lett for å la oss tiltrekkes av mennesker som er mest lik oss selv. Og de fleste synes det er krevende når de må forholde seg til personer som er annerledes enn seg selv. Det er særlig når man møter på utfordringer at det er viktig å forstå sine kollegaer bedre.

Styrke samarbeidskompetanse

Teft hjelper bedrifter og miljøer med å trene på samhandling og å forstå hverandre bedre ved å teste og coache teamet og enkeltpersonene i teamet. Et eksempel på dette er JCDecaux som er en av de ledende selskapene for utendørsreklame i Norge. Gjennom å personlighetsteste hele selskapet har Teft jobbet med å styrke samarbeidskompetanse og utvikling av den enkelte.

Anna Blom Rian er ansvarlig for rådgivning og utvikling i Teft, og har holdt i prosessen fra starten.

– Å skape rom og gi gode verktøy for å snakke om hvordan våre personlighetstrekk og preferanser påvirker atferden vår på jobb bidrar til trygghet og rolleforståelse. Vi tror ikke det gir særlig effekt å gå på typiske motivasjonskurs eller workshops for samarbeid om man ikke tar utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger. Derfor tar vi utgangspunkt i å bli kjent med seg selv, og gjennom det forstå kollegaene sine bedre. Enten man er en del av et team, eller har ansvaret for å lede det, forteller hun.

Prosessen med JCDecaux startet med et utviklingsprogram for mellomlederne i selskapet. Først bygges det kompetanse om personlighetstrekk og hvordan de påvirker og styrer atferden vår. Neste steg er å ta med denne innsikten inn i kartleggingen av egen personlighet. Hva er dine styrker? Har du kollegaer som kan utfordre eller støtte deg der du trenger det? Hvordan kan du bruke dine styrker for å støtte de du har rundt deg på en enda bedre måte?

Reduserer konfliktpotensialet

– Det tar ikke lang tid fra man kartlegger sine egenskaper til man får en større klarhet i hvordan man kan jobbe bedre med de egenskapene man har. På kjøpet får man en “forklaring” på hvorfor man oppfatter andre mennesker på forskjellige måter. Det bidrar til å redusere konfliktpotensialet og skaper større åpenhet og forståelse på arbeidsplassen. I prosessen tar vi i bruk verktøy og diskuterer teknikker for mestring og selvfølelse, forteller Anna.

For JCDecaux var det tydelig at utviklingsprogrammet også ville være nyttig for flere i selskapet. Derfor ble neste steg å invitere alle i selskapets kommersielle avdeling til workshop for å bli bedre kjent.

Nyttig partner

Torgeir Johannesen er salgsdirektør i JCDecaux, og det var han som tok initiativet til å samarbeide med Teft om utvikling. – Vi er veldig opptatt av å skape lagfølelse, og da er det naturlig å investere i trygghet, kompetanse og toleranse. Sammen med Teft opplever jeg at vi har en partner som forstår både hverdagen og bransjen vår, og som hjelper oss med å få det beste ut av hver og en av de flinke folkene våre. 

Målet med teamutvikling er å skape trygghet og mestring. Når man kjenner seg selv og kollegaene bedre skapes motstandsdyktighet (resiliens) mot stress og konflikter. Resultatet for bedriften er ansatte som tar mer ansvar for sin egen utvikling og som finner mer mening i å oppnå målsetninger sammen med kollegaer og selskapet.

Metoden og løsningene Teft jobber med egner seg for miljøer av alle størrelser og tilpasses behovet til den enkelte bedrift. Ta kontakt med Anna Blom Rian eller Ole Aleksander Janzso om du vil vite mer om hvordan du kan forstå dine kollegaer bedre og kan styrke mestring og samarbeidskompetanse hos dere.