INDEX

Hemmeligheten bak et bærekraftig fagmiljø

Økte kostnader truer

Arbeidsmarkedet har våknet for alvor, til tross for at pandemien ikke er helt over. Norske selskaper ansetter markedsførere, kreatører og kommunikasjonsfolk som aldri før. Det har aldri vært enklere for fagfolk i kommunikasjonsnæringen å bytte jobb, og det vil føre til at mange kommer til å gjøre nettopp det. Mange selskaper vil oppleve at det blir ekstra tidkrevende og kostbart å erstatte medarbeidere som velger å bytte jobb.

Succession

-Selskapene som lykkes med å ha et sterkt fagmiljø over tid har ofte en strategi og en kultur for å dyrke frem talenter. Det er jo alltid kjedelig når en viktig medarbeider slutter, men det er lettere å leve med når man vet at det er flere i miljøet som kan ta over rollen, både faglig og kulturelt. Og skal man oppnå det må man passe på at kunnskap og ansvar renner nedover i organisasjonen. Jeg kjenner så mange bransjefolk som har fått lov til å “vokse opp” i en bedrift. De har tatt stafettpinnen og sørget for å opprettholde og utvikle miljøet og leveransene, siden de kjenner bedriften fra innsiden, forteller Jannicke Østlie, som har mange år bak seg i ledende byråmiljøer. De siste årene har hun viet seg til å jobbe med rekrutteringen av unge talenter til de kreative fagmiljøene i Norge.

Dyrt talent?

Det kan virke kostbart å drive med opplæring og gi folk tid til å utvikle kunnskap og evner. Men det er neppe mer kostbart enn å måtte kjøpe nøkkelferdig kompetanse når kultur og den unike samarbeidsformen som hersker på arbeidsplassen uansett må læres.

-I dag utdannes kreative og mange markedsførere i de samme verktøyene og metodene som benyttes av fagmiljøene. Jeg tror aldri nyutdannede har hatt bedre forutsetninger til å raskt kunne bidra operativt enn nå. Pandemien har dessuten bidratt til at både utdanningsstedene og studentene er forberedt på at det settes høye krav til produktivitet og evne til å markere seg positivt, sier Jannicke, som ved siden av “dagjobben” også er sensor på den kreative fagskolen til Høyskolen Kristiania (tidl. Westerdals).

Skaper lojale medarbeidere

Godt miljø og faglig utvikling er i følge den årlige Bransjerapporten de aller viktigste argumentene for å ikke bytte jobb. Ved å slippe til, og utvikle talent gir man seniorene en spennende utfordring i å lære opp unge talenter, og være gode forbilder. Man viser at miljøet prioriterer faglig utvikling. I bytte får man ansatte som kanskje vil tenke seg om en ekstra gang når en annen arbeidsgiver lokker med høyere lønn, og denne verdien er ekstra høy i perioder der etterspørselen etter folk med erfaring er høy.

Mer enn rekruttering

Når man ansetter unge er det viktig å finne den rette basiskompetansen, men det er ikke det eneste. Egenskaper og match med kultur er ofte enda viktigere når man ansetter talenter.

– Caser og vurdering av kandidatens arbeid og talent er en ting, men det er vel så viktig å finne mennesker som blir motivert av å jobbe i akkurat det miljøet vi jobber for. Jeg bruker mye tid med kandidatene, og ofte er dialogen med nærmeste leder tett gjennom hele prosessen og et stykke ut i ansettelsen. Det kan være fint å ha en å sparre med, både for den nyansatte og for den som er lederen, forteller Jannicke.

Jannicke og teamet i Teft kan hjelpe din bedrift med å redusere personalkostnadene og på sikt bidra til en mer robust organisasjon. Ta kontakt med oss for å vite mer om hvordan man bemanner for fremtiden i et presset marked.

5 tips til deg som er nyutdannet

Er du snart ferdig med en utdannelse innenfor kommunikasjon, markedsføring, teknologi eller business? Da bør du registrere deg hos oss og søke om å bli en av kandidatene i vår talentsatsning.

1. Oppgrader og finpuss CV-en din

Sørg for at CV-en din ser best mulig ut. Bruk et ryddig oppsett, legg ved et profesjonelt bilde av deg selv og vis frem det som kan være relevant for stillingene du søker på. En arbeidsgiver vil se på hva og hvordan du kan bidra i bedriften. Det vil ikke si at du ikke skal nevne jobber eller erfaring som ikke er direkte relatert til utdanningen, men du bør fremstille det på en måte som viser at du er egnet for den aktuelle stillingen.

2. Vis frem personligheten din

Hva er det som gjør at du skiller deg ut? Hva er dine sterkeste sider? Hva er du spesielt god til? Trekk frem konkrete eksempler og begrunn det du skriver.

3. Rydd opp i sosiale medier

Vet du hva som dukker opp når du googler navnet ditt? Har du kontroll på bildene du er tagget i på Facebook? Du tenker kanskje at Linkedin-profilen er alt du trenger å tenke på når det kommer til sosiale medier og jobbsøk, men det er kanskje den minst viktige. Svært mange arbeidsgivere, rekrutterere og HR-ansvarlige vil google navnet på enhver jobbsøker for å finne ut mer om dem som person. Sørg for at det digitale fotavtrykket ditt ikke inneholder noe som vil anses som negativt i en arbeidsgivers øyne.

4. Vær aktiv

Som nyutdannet er det viktig å gjøre seg synlig og registrere seg som arbeidssøker. Det vil være gunstig å registrere deg hos Teft og følge opp med en melding eller e-post hvor du introduserer deg selv. Da merker vi deg i systemet, og kan ta kontakt ved en senere anledning når vi får inn en relevant stilling. Sørg også for at du har en oppdatert og informativ profil på Linkedin der du fremstår på en profesjonell måte.

Gi beskjed til venner og familie at du er på jakt. Bruk sosiale medier som en arena for å melde at du er nyutdannet og på jobbjakt. Noen ganger kan det å pushe seg utenfor komfortsonen føre til noe positivt og i det minste et lite napp.

5. Vær åpen

Drømmejobben dukker gjerne ikke opp med en gang, og plutselig kan noe du absolutt trodde ikke var drømmejobben nettopp bli det. Det er bedre med en jobb enn ingen jobb. Ta initiativ og tenk utradisjonelt. Om du står fast i jobbsøkingen, og er usikker på hvor og hva du kan søke på, vil idémyldring være lurt. Lag deg en liste over aktuelle bedrifter og stillinger du kan passe til. Tenk bredt – hvilke type jobber kan matche din personlighet, kompetanse og erfaring?

Se gjerne etter arbeidsgivere som fokuserer på utvikling og opplæring, da dette gjerne er fine plasser å starte uten spesiell arbeidserfaring. Store selskaper er spennende og har utviklingsmuligheter som ofte fremstår som veldig attraktive, men også i små selskap er det store muligheter til kompetanseutvikling og personlig vekst ettersom man ofte har oppgaver som ligger tettere opp mot driften og mer bredde i ansvarsområdene. Dette kan gi verdifulle erfaringer tidlig i karrieren.

 

Hvorfor ansette en nyutdannet

Hvert år utdannes dyktige talenter til kommunikasjonsbransjen. Å ansette nyutdannede kan være en god måte å sikre tilfanget av ny kompetanse. Det krever at vi kobler rett menneske med rett miljø. At vi finner han eller hun med størst potensiale for å utvikle seg i nettopp din bedrift.

Nye perspektiver

Kandidater som kommer rett fra skolebenken har kanskje andre innfallsvinkler og metoder til arbeidet enn de som er etablert i din bedrift. De kan bidra til å forbedre arbeidsmetoder og se bedriften utenfra med nye øyne. Dette byr på en unik mulighet til å utvikle bedriften videre.

Teknologisk kunnskap

Evnen til å tilpasse seg ny teknologi i dag er essensielt for å lykkes i arbeidslivet. Nyutdannede i dag har vokst opp med internett og har en grunnleggende kunnskap om ny teknologi som ingen andre generasjoner har hatt før dem. Det er en fordel å ha med seg når man skal sette seg inn i nye systemer og programvare på en arbeidsplass.

Fleksibilitet

Å være uerfaren i arbeidslivet trenger ikke nødvendig å være negativt. Etter mange år på skolebenken er nyutdannede ivrige etter å komme igang. De har kanskje aldri hatt en fulltidsjobb tidligere, og har ingen klar formening om hva slags type rolle de ønsker. Det gjør at de er mer fleksible og kan passe tilpasse seg nye miljøer raskere enn de som har vært i arbeidslivet i mange år.

Rask verdiskaping

En mer fleksibel timeplan og evnen til å konsentrere seg over lengre perioder gir nytutdannede et fortrinn i arbeidslivet. De er ivrige, ambisiøse og har lyst til å bidra med kunnskapen de har tilegnet seg etter mange år på skolebenken.

Ta kontakt med Lab3 Talent hvis du ønsker at vi skal se etter dyktige kandidater til din bedrift. Fortell gjerne litt om kompetansen og kandidatene dere er på jakt etter.

jannicke@teft.no