INDEX

Konvertering som skaper arbeidsplasser

Hva gjør du når lysbryteren på badet plutselig slutter å virke eller du skulle ha montert lys og stikkontakter under overskapet i den nye leiligheten? Det vet Rokea mer om enn de fleste. Og det er derfor de jobber med å gjøre det enkelt for privatpersoner å finne en flink elektriker som kommer raskt og gjør jobben til riktig pris.

Rokea er tjenesteleverandør til 3 elektroselskap og har siden 2015 tatt hånd om bl.a. markedsføringen og kundesenterfunksjonen. Målsetningen er å sikre høy synlighet og konvertering når noen får behov for tjenestene som selskapene tilbyr. Det betyr at selskapet jobber for å lykkes med synlighet og smart konvertering av interesse og behov.

– Vi er en ressurs for våre søsterselskaper, og vi klarer å skru på marketing og øke oppdragsmengden hos dem når det er behov for det, forteller Joakim Høydal som er COO i Rokea Gruppen AS. – Det krever at vi har kontroll på attribusjonen og at vi hele tiden jobber for å være relevante og på rett sted med rett budskap. Vi bruker mye tid på å holde oss oppdatert på hvordan vi kan benytte teknologien hos f.eks. Google og Facebook, men vi utvikler og tester også tjenester og budskap i markedet som bidrar til å skape gode kundereiser. Jeg tror vi er en spennende plass for mennesker som er ambisiøse og trives med at ideer og planer raskt settes ut i livet.

Til tross for at Rokea bidrar til mange arbeidsplasser teller ikke selskapet mer enn 13 personer. De sitter sammen med søsterselskapene i flotte lokaler i Nydalen og har daglig dialog med lederne og andre som har innspill og ideer til drift, tjenester og markedsføring. – I hverdagen oppleves det som å jobbe i et større selskap, og selskapene er virkelig brødre og søstre som sammen bidrar til at familien både lykkes og har det gøy i sammen, forteller Joakim.

Som gruppe har de etablert seg i en tid hvor endring og mot til å teste avgjør om selskapene vokser og er lønnsomme. Det preger miljøet, og med en gjennomsnittsalder på 30 år har de tilpasset personalpolitikken til dette. – Vi feirer gjerne når vi lykkes, og vi tror mange setter pris på at vi legger til rette for aktiviteter og sosiale sammenkomster på tvers av selskapene. Alle hos oss skal ha mye å hente i jobben, og vi vil at folk skal trives og lykkes.

– Vi er avhengige av markedsføring som konverterer, og i Rokea er det allerede tre av oss som har engasjement og god kjennskap til fagområdet. En av disse er eier og daglig leder Samba Ndiaye, og det utvilsomt en fordel å ha en engasjert og kunnskapsrik eier når man jobber med et felt som krever at man både tør å investere og teste, avslutter Joakim.

Nå søker Rokea Performance Manager, les om stillingen og søk her