INDEX

Nord DDB setter strategi i høysetet – skaper kreativ kommunikasjon som funker

-Vi er et reklamebyrå som fokuserer på kreativitet, men ikke kreativitet alene. Vi har like stort fokus på å forstå kundene, produktene, kategoridriverne, og konkurransebildet for å kunne lage reklame som gir verdi til målgruppen og til bedriften, sier Aleksander Hetland, Client Service Director i Nord DDB. Nå styrker reklamebyrået laget med nok en rådgiver som skal få jobbe videre med strategiske leveranser og forretningsutvikling.

I hjertet av Oslo sentrum med utsikt over Stortorvet sitter reklamebyrået NORD DDB i nyoppussede lokaler. Her jobber det en dyktig og hardtarbeidende gjeng bestående av 30+ kreatører, designere, prosjektledere og rådgivere. 

De siste årene har byrået hatt en sterk vekst, både internt og når man ser på kundelisten. COO Thomas Olsson er megastolt av den positive utviklingen byrået har hatt siden han kom til byrået for tre år siden. I dag har byrået store kunder som McDonald’s, Ice, Canal Digital/Allente, Entur, Godt Levert-gruppen, CUPRA, Orkla og TV-aksjonen på kundelisten, og arbeidene som er levert til flere av disse har høstet gjeve priser gjennom hele det siste året.

-Reisen vi har hatt de siste tre årene har vært ekstrem positiv. Vi har vunnet en haug med nye kunder, levert mye arbeid som både er effektivt for kundene våre og legges merke til ute og fått veldig mange nye og dyktige kollegaer med på laget. Det har vært innmari gøy for alle involverte. Vi er utrolig stolte av alle kundene vi jobber med og arbeidene vi har skapt, sier Thomas Olsson.

Nord DDB vant blant annet gull med McDonald’s både i kategorien Vekst og Grand Prix for caset «Ti år med McVekst».

– Dette er ikke bare godt håndverk, det er også et eksempel til etterfølgelse for alle markedsførere. I en kategori preget av tilbakegang, har vinneren oppnådd kundevekst, økt sine markedsandeler og løftet merkevaren på samtlige parametere. For ikke å glemme ti år med formidabel omsetningsvekst, heter det i juryens begrunnelse for Vekst-gullet.

– Det er ekstra gøy når flere av arbeidene har fått mye positiv oppmerksomhet den siste tiden. At det vi leverer får oppmerksomhet og ikke minst skaper gode resultater for kundene våre, er en bekreftelse på at vi jobber riktig, sier Thomas Olsson.

Ambisjonen er å skape urimelig vekst for kundene våre

Nå er Nord DDB på jakt etter en dyktig strategisk rådgiver som skal ta et overordnet ansvar for byråets strategiske leveranser og bidra aktivt i forretningsutviklingen av byrået. Foruten å være sparringspartner med kunder, vil personen jobbe tett med hele byrået. 

-I det daglige jobber en rådgiver med teamet eller teamene sine, som betjener kunder. Et slikt kundeteam består som oftest av rådgiver, prosjektleder, et kreativt team, en digitalrådgiver og en eller flere designere. Samarbeidet med teamet  er sentralt, for det avgjør både om vi benytter oss av rett innsikt og har den riktige forståelsen av kundens behov til å enhver tid leverer løsninger som gir resultater, forklarer Thomas.

Han trekker frem fokuset på samarbeid og kultur som nøkkelfaktorer som har gjort at reklamebyrået nå vinner flere kunder enn de har gjort på mange år. Han beskriver det som en reise som har ført til veldig god lagånd og at alle har fått et eierskap til kundeveksten som er blitt gjort. 

-God kultur kommer ikke av seg selv og her har vi jobbet målrettet de siste årene. Vi har fokusert på hvordan vi samarbeider, har dialog og avleverer til hverandre. Dette har gjort at vi nå jobber enda tettere tverrfaglig. Jeg syns vi har en ekstremt bra gjeng, der alle står sammen, løfter i flokk og både hjelper hverandre og feirer seire sammen. Våre ambisjoner fremover nå er å vokse som byrå samtidig som vi fortsetter å levere kommunikasjonsløsninger som gir kundene våre det vi kaller urimelig vekst, forteller Thomas.

Onboarding har også vært et viktig fokusområde, ettersom byrået de siste årene har tatt imot en rekke nyansatte, der mange har blitt tatt imot over skjerm det siste halvannet året.

-Selv om «remote onboarding” har vært en helt ny øvelse, så har de nye folka kommet inn i byrået på en måte som gjør oss utrolig stolte. Det er mange hos oss som setter sin ære i at nyansatte skal føle seg inkludert fra dag én, forklarer han.

Portrett av Nord DDBs COO Thomas Olsson

Tydeligere posisjon i markedet

Aleksander Hetland er Client Service Director og strategisk rådgiver i Nord DDB og har ansvar for store kunder som McDonald’s og TV-aksjonen. Han opplever at kundene og markedet de siste årene for alvor har fått øynene opp for byråets tilnærming til hvordan man skaper effektiv reklame.

I dag har mange bedrifter sammensatte kommunikasjonsutfordringer som krever mer av oss enn å bare lage enkeltstående reklamekampanjer. Et mangfold av produkter, tjenester og budskap skal ofte kommuniseres til flere målgrupper på én gang, noe som krever at vi tenker strategisk og helhetlig på kundens vegne. Derfor utvikler vi konsepter og merkevarehistorier som henger sammen på tvers av kampanjer, uttak og målgrupper. Vi er et reklamebyrå som fokuserer på kreativitet, men ikke kreativitet alene. Vi har like stort fokus på å forstå kundene, produktene, kategoridriverne, og konkurransebildet for å kunne lage reklame som gir verdi til målgruppen og til bedriften, forklarer han.

Vi begynner å bli mye tydeligere på hvem vi er og jeg opplever at vi har fått befestet vår posisjon i markedet. Stadig flere kunder har fått øynene opp for hva vi er gode på. Helhetlig tankegang gjør at flere kommer til oss fordi de trenger et byrå som jobber strategisk og som skaper kampanjer som henger sammen på både kort (taktisk) og lang sikt (brand). Jobben vi har gjort for McDonald’s er et godt bevis på dette, som mestvinnende i ANFO effekt og nå sist som Grand Prix vinner – som er mer enn noe annen merkevare har vunnet noen gang, forteller Aleksander.

-I Nord DDB er rådgiverens plass veldig sentral og viktig. Strategi og kundeforståelse er som sagt et sterkt fundament i alt vi skaper, uten at det gjør at vi viker bort fra kreativitet som tross alt er vårt viktigste verktøy for å skape effekt. Vi er opptatt av å skape kundeforhold der vi kommer tett på og som gjør oss istand til å bistå med med gode råd og utvikle effektive kampanjer sammen med kunde, forklarer Aleksander, som vil bli den nye rådgiverens nærmeste leder.

Portrett av Alexander Hetland, strategisk rådgiver i Nord DDB

Han ser for seg at dette er en person som har evnen til å skape engasjement og som er nysgjerrig på kundens problemstillinger. 

-Det må være en som brenner for å finne gode løsninger på komplekse problemstillinger for kunder med komplekse plasseringer i markedet. For å levere effektive løsninger er det essensielt at man bruker tid på å forstå nyansene, stiller spørsmål og blir godt kjent med kunden. Nysgjerrighet og lyst til å bygge business gjennom kule, kreative kampanjer er viktig, og man må like å jobbe i skjæringspunktet kreativitet, strategi og forretning, sier Aleksander.

Et miljø med mangfold skaper gode resultater

De siste tre årene har Nord DDB blitt ledet av Eddie D’Sa, som er en erfaren kommunikasjonsinnovatør med over 20 års fartstid i kommunikasjonsbransjen og internasjonal erfaring fra både London, København, Mumbai og Norge. Han har blant annet ledet Naked Communication i Norden. Eddie er opptatt av at mangfold er et viktig ledd i det å skape et team som jobber godt sammen og skaper gode leveranser og resultater for kundene.

– Skal vi være relevante og treffe på nerven i samfunnet, kan vi ikke ansette folk som ligner for mye på hverandre. Erfaringsbredde og mangfold er viktig fordi det skaper et godt og spennende arbeidsmiljø der folk lærer og utvikler seg. Kundene nyter godt av mangfoldet hos oss og gjør at vi sjeldent faller for gruppetankegangen man lett kan få i mer lukkede miljøer, mener Eddie.

Thomas Olsson understreker også at de ser det som en fordel å ansette en strategisk rådgiver som ikke utelukkende har bakgrunn  fra reklamebransjen. Samarbeidsevner, forståelse for kundene og gode formidlingsevner er det viktigste de ser etter.

-Vi ser alltid etter folk med spesielle egenskaper til å jobbe i team, og det er noe av grunnen til at vi bruker mye ressurser på å jobbe med samarbeid og dialog internt i byrået. I akkurat denne rollen er det ekstra viktig, siden man er så sentral, både i forhold til kunder og resten av byrået, forklarer Thomas.

-Personen vi ønsker oss vet at det er viktig å forstå kunden godt, samtidig som man kan formidle kundens ønsker på en måte som gjør at de tolkes og besvares riktig i et kreativt uttak. Vi mener dessuten at dyktige folk kan komme fra flere ulike steder i livet. Det å ha erfaring utenfor byråverdenen ser vi alltid på som et stort pluss. Det gir en mer praktisk forståelse av hvilke økonomiske realiteter kundene våre står i hver dag. Vi liker også å se at kollegaene våre har noe de brenner for på fritiden – livet er mer enn bare jobb – og vi gleder oss til å få høre om vår neste kollegas hobbyer, sier Thomas.

Byrået har mye å friste med; nyoppussede lokaler, gode kollegaer, spennende kunder, og ikke minst, et mangfoldig arbeidsmiljø der man har store muligheter til å vokse og utvikle seg faglig.

-Jeg kan med hånda på hjertet si at den utfordringen en god rådgiver får hos oss må være en av de mest spennende i byen. Den som kommer inn møter et byrå i sterkt vekst, der vi både har tung kompetanse og stor dugnadsånd. Nord DDB er uten tvil et byrå der man får stort ansvar dersom man ønsker det, og veien er veldig kort fra en idé til det blir laget et initiativ. Vi har en flat struktur og jeg tror alle føler at avstanden mellom seg selv til toppleder er kortere enn i andre byråer. Jeg vil si at dette er drømmerollen for en som ønsker å både utvikle seg selv og et helt byrå, og som har store personlige ambisjoner, avslutter Thomas.

NORD DDB vinner og vokser

2019 var et spennende år for NORD DDB, og 2020 ser ut til å bli minst like gøy. Det Oslo-baserte reklamebyrået har fått flere kunder, blitt flere folk, og holder god fart på alle fronter. Nå vokser de videre for å møte større etterspørsel og nye behov.

– Det har vært et skikkelig vekstår, med mange gode nyheter. Derfor har vi blant annet utvidet med intern filmproduksjon rettet mot både sosiale medier, content og noe TV. Vi har styrket de kreative leveransene våre med flinke nye talenter i kreativ avdeling. En digital gjeng jobber med plassering og budskapsutvikling, og vi er styrket i leveransene i digitale flater, forteller Thomas Olsson, COO i NORD DDB.

Kundene i dagens reklamemarked etterspør andre typer tjenester enn for noen få år siden. I tillegg ønsker flere at reklamebyrået skal utføre en større andel av arbeidet for dem. Derfor har NORD DDB fortsatt bruk for å videreutvikle seg, og å øke sin kapasitet. Nå ser byrået etter smarte hoder til flere konkrete roller.

– En av de mest sentrale rollene

– Akkurat nå ser vi blant annet etter en dyktig, rendyrket prosjektleder. Dette er en av de mest sentrale rollene i vårt byrå – prosjektlederen er mer sentral hos oss enn mange andre steder. Det er de som sørger for at oppgaver løses godt, innfrir kundenes ønsker, og holder et kvalitetsnivå vi kan stå inne for, sier Olsson.

Prosjektledere i NORD DDB er ofte teamledere for et kundeteam. De jobber mye med å få sitt team til å jobbe godt sammen, og må derfor være komfortabel med å jobbe med og lede mennesker. Sammen med rådgiverne har de også en sentral plass i den daglige kundekontakten, hvor de må kunne forstå kundenes behov, og formidle det videre til teamet sitt på en god måte. Men en vel så viktig egenskap er evnen til å holde oversikt.

– Våre prosjektledere forventes å kunne jobbe med hele bredden av byråets tjenester, og det er de som håndterer logistikken. Prosjekter i NORD DDB kan ofte bli ganske komplekse, når det er flere elementer som skal produseres. Da er det prosjektlederen som har ansvaret for at prosjektplanen følges, sørger for at alt leveres, og at de som skal se over og godkjenne materiell får gjort dette.

For prosjektledere er det altså stor variasjon i arbeidsdagene, og det er en fordel å sette pris på høyt tempo. Men prosjektledere er ikke det eneste NORD DDB er på utkikk etter for tiden.

UTVIDER: COO Thomas Olsson, designer Haider Ahmad og prosjektleder Maja Berdychowska ønsker flere dyktige kollegaer i NORD DDB velkommen.

Gjennomføringsevne og kreativitet

– Vi skal også forsterke og bygge videre på den interne filmproduksjonen vår, hvor det skjer veldig mye spennende. Det siste året har vi blant annet produsert «Stjel våre ansatte» for McDonalds på egen rigg, og vi produserte hele lanseringen av Ice Ung internt. Både vi og kundene liker den tilnærmingen, som gir enda tettere dialog mellom kundeteamet og de som produserer filmene, forklarer Olsson.

Helt konkret er byrået nå på jakt etter en filmprodusent. Dette er en rolle som vil få ansvar for å holde i hele den interne produksjonen når NORD DDB lager film, og å sørge for at filmproduksjoner leveres med god kvalitet, til riktig tid og til riktig budsjett. Rett person vil kunne få bryne seg på både store og små produksjoner for flere spennende kunder.

– Vi har også et designteam på åtte personer, hvor vi nå skal komplettere med en designer. Vi ser etter designere som er veldig trygge på grafisk design, men som helst også har erfaring med motion design. Å være designer hos oss betyr at du ofte får nye utfordringer, så du blir ikke sittende med uendelige prosesser. Det du lager hos oss vil bli veldig godt synlig ute i medielandskapet – enten det er på TV, trykk, utendørs, på nett eller andre steder, forteller Olsson.

– Våre designere gjør blant annet kampanjedesign, logoutvikling, pakningsdesign, design for digitale flater/UI og film. Kort sagt er dette et sted hvor designoppgavene er så allsidige at man både lærer mye og får variert erfaring, pluss at man virkelig får utfolde seg!

Mangfoldig miljø

NORD DDB er en bedrift i god vekst, og det merkes også på de ansatte. Arbeidsstokken er en god blanding av nye talenter med mye pågangsmot, og erfarne eksperter med lang, faglig tyngde. Bakgrunnene deres er svært variert, og Olsson forteller at de har hentet nye folk både fra skolebenken, fra andre byråer, og fra helt andre typer virksomheter.

– Jeg slås hver dag av hvor utrolig mange flinke kollegaer jeg har, og høy faglig standard gjør at man lærer noe hver eneste dag. Et viktig fokusområde for oss er også å se på hvordan vi jobber i team og kommuniserer med hverandre. Det inkluderer hvordan vi setter sammen mennesker mest mulig optimalt, både faglig og sosialt, slik at de kan fungere best mulig, avslutter han.