INDEX

Vestre: bærekraftig håndverk og innovasjon, med møtene mellom mennesker i fokus

Vestre er en norsk møbelprodusent av bymøbler, som med bærekraft og design skaper møteplasser over hele verden. Gjennom mer enn 75 år har alt de lager og alt de gjør hatt samme utgangspunkt: langsiktighet og bærekraft. Slik Vestre ble startet og i dag drives av samme familie, er produktene de lager ment for å vare i generasjoner.

Naturlige møteplasser for alle

Når byene vokser og menneskene bor tettere, jobber Vestre for å skape steder der folk kan sette seg ned når de møtes ute. Med dette som utgangspunkt handler designet om mye mer enn estetikk. Like viktig som vakker form, er det at produktene skal fylle en funksjon for brukeren og være til minst mulig belastning for miljøet.

Med hovedkontorer og -fabrikker i Oslo, på Magnor og i svenske Torsby har Vestre all produksjonen i Skandinavia. Fabrikken i Torsby er tegnet av Snøhetta. På Magnor ligger Vestres nye fabrikk “The Plus”, tegnet av BIG og skapt med innovasjon uten sidestykke – som verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk. “The Plus” åpnet sommeren 2022, skapt etter en helt ny typologi der mennesker, produksjon, teknologi, arkitektur og natur er fullstendig integrert i hverandre.

Ambisjoner om å inspirere til et globalt grønt skifte

Til The Plus har Vestre flyttet montering, trebearbeiding og lakkering. Fabrikken i Torsby i Sverige, som åpnet i 2013, er nå rendyrket til aluminum- og stålkomponenter. Vestre brenner for skandinavisk industrisamarbeid som nøkkel for å lykkes på det globale markedet. For Vestre er det med allemannsretten selvfølgelig at byrommet tilhører alle. Slik er det ikke overalt, men den nordiske modellen kan bli en sterk eksportvare.

Vestre har store ambisjoner og jobber for å inspirere flere til å ta del i det grønne skiftet. The Plus skal være et globalt utstillingsvindu for bærekraftig og høyeffektiv produksjon. Vestre har lenge sagt og jobber for dette, at: “Alle kan redde verden. Litt.” Langsiktig bærekraft er en forutsetning i alle deler av virksomheten, og de har konkret knyttet dette arbeidet til ni av FNs bærekraftsmål.

Nå kan du bli en del av Design Lab

Til Vestres designavdeling, Design Lab, søker de nå en ny Product Engineer med teknisk styrke og bærekraftige verdier. Personen som ansettes vil bli en viktig komponent i Design Lab og få 6 nye kollegaer som beskriver seg selv som engasjerte, troverdige, lekne og inkluderende. Sammen skaper de en utviklende arbeidshverdag, i takt med kvalitet og innovasjon i produktene.

Les mer om muligheten som Product Engineer her

 

Ble du nysgjerrig på rollen?

For at du skal bli enda bedre kjent med Vestre og Design Lab, har vi tatt en prat med leder for lab’en og det som vil være rollens nærmeste leder. Henrik Myhre-Sandmark kom til Vestre i oktober 2022 og har årelang erfaring med produktutvikling, industridesign og designledelse.

Her forteller han om arbeidet Vestre gjør, hvorfor det inspirerer og engasjerer, og om samarbeid, arbeidsmiljø, visjoner og hva som blir viktig i tiden fremover. 

 

Design Lab Manager, Henrik Myhre-Sandmark

Bli bedre kjent Vestre og Design Lab
8 spørsmål til Henrik Myhre-Sandmark

1. Fortell oss om deg selv: hva er din bakgrunn og veien til rollen i Vestre?

– Jeg har alltid vært opptatt av, og brenner for, produktutvikling og det å skape fysiske produkter. Utdannelsen min er innen informasjonsteknologi og systemutvikling, før jeg fant industridesign og produktlære. Som industridesigner har jeg funnet noe jeg kan bidra med. Jeg har jobbet med produktutvikling i 15-16 år og har jobbet med alt fra Hydrolift-båter til barnevogner til sjokoladebiter for Minde, med elektronikk i Jensen of Scandinavia og som gruppeleder i Kiwa. Jeg tar med meg dyp interesse for faget og bred erfaring i ulike roller med ulike produkter, når jeg nå for første gang jobber med møbler i et veldig spennende selskap.

– For meg er Vestre banebrytende. Ideene, tankene og filosofien bak det Vestre gjør er viktig for meg. Måten de har bygget og bygger fabrikk i Norge på og tenker bærekraftig og langsiktig i arbeidet, gjør det er veldig lett for meg å finne motivasjon i jobben min. De viser vei og gjør det til et veldig spennende sted å være. Her er fokuset mitt å bygge team og kunne være en god leder for så flinke folk.

 

2. Hva er det med Vestre som engasjerer deg?

– Jeg har kjent til Vestre så og si hele livet, spesielt fra da jeg begynte å utdanne meg. Så å få bygge en designavdeling her er stort. Vi ønsker å løfte designfaget og spesielt designerne. Vi vil skape uteplasser der folk kan møtes. Vi ønsker at folk i det offentlige rom også skal ha tilgang og kunne glede seg over og ha nytte av toppsjiktet innen design. Bra design handler om et godt stykke håndverk, og det har vi her. Vi har også rammene til å utfordre oss selv. Industridesign er blant næringene i verden som kan hjelpe oss å komme på rett kurs med tanke på bærekraft, holdbarhet og hvordan vi forholder oss til materielle ting. For oss er det et større bilde.

3. Hva er visjonen for Design Lab i tiden fremover?

– Vi har en klar visjon om å ta enda mer ansvar og eierskap til å bygge en Design Lab for fremtiden, som et kunnskapssenter til nytte for alle. Vi skal bli best på å ta frem utemøbler, ha full kontroll på verdikjeden vår, og være spydspissen innen materialteknologi og produksjonsteknologi. Samtidig skal vi bygge individer og team, jobbe sunt og skape en fleksibel avdeling med et åpent arbeidsmiljø. Vi skal lage produkter for verden, og da må vi bygge inn gode verdier tidlig.

4. Hvordan jobber dere sammen i Design Lab?

I Design Lab har vi en moderne arbeidshverdag. Vi er en god og fleksibel gjeng der noen har hovedbase på The Plus og noen har det i Torsby, med fleksibilitet til å jobbe andre steder. Man kan for eksempel sitte på hovedkontoret i Oslo noen dager, også. Vi har strukturert ukene godt, der tirsdager er fellesdag på The Plus hvor vi spiser lunsj sammen og har fellesmøte. På The Plus, der den nye rollen vil ha hovedbase, er vi helt unikt tett på og jobber midt i ferdigstillingsfabrikken. Her får vi med oss mye og kan være hands on på prosessen og produktene. Det er et givende sted å være. I tillegg er det andre sparringspartnere der, i andre team og spesialister som for eksempel trearbeiderne.

5. Hvordan er du som leder, tror du?

– Som leder ønsker jeg å være inkluderende, lyttende og til stede. Jeg vil tilrettelegge for hvordan man jobber best på bakgrunn av hvem man er og sine personlige egenskaper. Det er også viktig for meg at alle føler tilhørighet og motivasjon til teamet. Legger vi til rette for dette mener jeg at vi får utført håndverket vårt best mulig. Jeg prøver å være tydelig, delegere, gi lead og deretter slippe, og da er det viktig at du leverer og sier ifra om det er noe. Kommunikasjon er kontinuerlig og må være gjensidig. Jeg vil gi tillit og takhøyde.

6. Hvordan er det sosiale miljøet hos dere?

– Vi har sosiale arrangementer med hele Vestre som sommerfest og julebord, og de ulike kontorene har også unike arrangementer. I Design Lab har vi en fot i alle tre hus. Vi tilrettelegger for team building, og det er messer og turer med faglig innhold i bunn, men også med fokus på samhold og kultur.

7. Hva gleder du deg mest til med fremtiden, på Vestres vegne?

– Jeg gleder meg til vi blir enda flere flinke folk på teamet. At vi blir robuste nok og fleksible nok til å håndtere den flyktige verden vi lever i, og alle de fremtidige prosjektene og produktene vi kommer til å jobbe med.

8. Hvorfor er Vestre et bra sted å jobbe?

– 1. Jeg er stolt av å jobbe i et selskap som tar bærekraft og samfunnsutfordringer på alvor. Vi er et fleksibelt selskap som har evnen og motivasjonen til å tilpasse oss. Så er jeg stolt av å jobbe i en bedrift som setter mennesket i fokus. Jeg har møtt og opplever et genuint engasjement og en stolthet som er ekte.

– 2. Å være til stede og så tett på en produksjon, er unikt i vår bransje. Vi har all produksjonen i Skandinavia, og det er det få som har. Fra et ingeniørsynspunkt er det å jobbe så tett med materien, i selve fabrikken, helt spesielt. Å være så tett på produktet og være hands-on på den måten vi er, får du knapt noe annet sted.

– 3. Tilbakemeldingen fra publikum, offentligheten, er inspirerende. Det er så mange som har et forhold til det vi lager, ubevisst. Slik at man oppdager, når man prater med mennesker at: “Den benken du satt og så utover havet på på Aker Brygge, den har jeg vært med på å skape.”