INDEX

DOGA: Innovasjon med hjerte og engasjement for bærekraftig samfunnsutvikling

– Jeg vil beskrive DOGA som en tilpasningsdyktig innovasjonsaktør med en pådriverrolle. Vi har et viktig samfunnsoppdrag, og klarer å skape endring i samfunnet, og vi gir oss ikke selv om vi møter motstand. Det skaper stolthet, sier Tor Inge Hjemdal, CEO i  DOGA.

DOGA har fått en stadig mer sentral rolle når det kommer til utforming og implementering av politiske problemstillinger i Norge i løpet av de siste fem årene. Som en del av regjeringens virkemiddelapparat for innovasjon og verdiskaping, med et årlig tilskudd fra statsbudsjettet, er hovedoppgaven å stimulere til bærekraftig innovasjon og verdiskaping ved å fremme god bruk av design og arkitektur. Dette gjøres gjennom innovasjonsprogrammer, rådgivning, kurs, arrangementer, samarbeid og priser.

DOGA jobber blant annet med å øke konkurranseevnen i næringslivet og fremme innovasjon i offentlig sektor, med å utvikle bærekraftige, attraktive byer og tettsteder ved bruk av designmetodikk, arkitektur og innovasjonsprosesser og med å gi gode design og arkitekturpolitiske råd. DOGA jobber på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD), Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) og Utenriksdepartementet (UD).

– De siste årene har vi utviklet oss til å bli en en rendyrket innovasjonsaktør, som aktivt bidrar til omstilling innen både næringsliv og offentlig sektor. Vi pusher og flytter grensene for hva design og arkitektur kan bidra med, og vi har store ambisjoner for veien videre, forteller Tor Inge, som har ledet DOGA de siste seks årene og nettopp signert for en periode på seks nye år. 

Tor Inge Hjemdal, CEO i DOGA.

Her kan du lese mer om hvordan DOGA inspirerte til grønnere innovasjon og omstilling i 2023

Søker ny leder for kommunikasjon

Nå søker DOGA sin nye leder for kommunikasjon. En sentral rolle og viktig nøkkelperson i DOGA sitt arbeid fremover. 

– Som leder får du aldri alle kortene utdelt, men du får et utvalg, og så må du spille kortene riktig. Nå er jeg på utkikk etter et nytt kort i min kortstokk. En som kan bidra til at DOGA tar et nytt skritt, og som søker nye muligheter, er nysgjerrig og utviklingsorientert.  Det er også sentralt at personen har interesse for ledelse, enten om man har erfaring fra tidligere eller ønsker å utvikle seg til å bli en god leder. Her vil du jobbe sammen med ledergruppen med mål å utvikle oss videre sammen, sier Tor Inge.

En av rollens viktigste oppgaver vil være å øke DOGAs synlighet overfor viktige beslutningstakere, både i offentlig og privat sektor, samt øke relevansen og utvikle DOGA som en sentral samfunnsaktør.

– Vi har jobbet strukturert og godt med kommunikasjon over tid. Kommunikasjonsarbeidet er satt i system, og nå søker vi en som kan ta ansvaret for å bygge videre på dette gode arbeidet. Vi ser etter en dyktig fagperson som kan gjøre DOGA enda bedre. Utviklingen de siste fem årene har gjort at vi nå er i en posisjon der vi ønsker å være enda mer synlig som samfunnsaktør. Vi har ambisjoner om å bli enda tydeligere i spørsmål som omhandler innovasjon og samfunnsutvikling, forteller Tor Inge.

Som leder for kommunikasjon i DOGA vil du jobbe tett med Tor Inge, og på tvers av hele organisasjonen.

– Her vil du få tilgang på mye informasjon, og som vår leder for kommunikasjon blir det din jobb å identifisere hva som er en potensiell nyhetssak eller artikkel som vil fremme arbeidet vårt, forklarer Tor Inge.

Nye lokaler til høsten

DOGA har stort fokus på arbeidskultur og trivsel, og gjennomfører pulsmålinger, som viser at medarbeiderne trives svært godt i organisasjonen. 

– Vi scorer høyt på tillit og autonomi, noe som blant annet kommer av at ledergruppen er svært transparent.  Jeg styrer med mål om en god kollektiv forståelse for hvor vi skal. Jeg opplever at det gir medarbeiderne ti ganger høyere arbeidslyst. Jeg jobber tillitsbasert, gir rom for å prøve og feile og har masse humor. Samtidig vil jeg være tydelig, sier Tor Inge.

Han er stolt av arbeidskulturen de sammen har skapt, og han syns det er givende å jobbe sammen med kollegaer som alle er dypt engasjert i fag og innovasjon. 

– Jeg opplever at alle syns det er veldig motiverende å få jobbe tett med politikk og få være med på å bidra til endring gjennom å være tett koblet til overordnede beslutningstakere. Vi får stadig nye utfordringer som vi ikke har en oppskrift på, men som vi løser i fellesskap. Vi samarbeider godt på tvers og kjenner hverandre godt. Alle som jobber her bidrar til å forme hva DOGA står for og får til. Vi har et viktig samfunnsoppdrag, og klarer å skape endring i samfunnet. Det skaper stolthet, forteller Tor Inge.  

I 20 år har DOGA holdt hus i den ombygde transformatorstasjonen i Hausmanns gate 16 i Oslo. Nå flytter institusjonen videre til nye lokaler i Nedre Vollgate 4, fra og med høsten 2024.

– Det er jo litt vemodig å forlate dette ikoniske bygget som rommer så mye historie og så mange opplevelser – ikke bare for oss som jobber her, men for alle som har besøkt oss opp gjennom årene. Men vi kan love at vi skal skape en minst like attraktiv og spennende møteplass i de nye lokalene i Nedre Vollgate. Vi gleder oss til å skape en ny møteplass hvor bærekraftig nyskaping ved hjelp av design og arkitektur står i sentrum, og med en ny kollega med på laget, avslutter Tor Inge.

BankID BankAxept: Norges mest brukte tjenester skal bli enda mer moderne – og ta en større rolle i digitaliseringen av Norge

BankID og BankAxept har blitt ett, og er nå et selvstendig selskap i Vipps Holding. Fremover skal selskapet gi gass for å bygge ID- og betalingstjenester som begeistrer folk og bedrifter, og som bidrar til et knirkefritt samfunn.

– Vi har lagt ut på en enorm moderniseringsreise for tjenestene våre. Vi har et mål om at de skal være så gode at de blir enda viktigere brikker i digitaliseringen av Norge, og etter hvert også Europa, sier Øyvind Brekke, CEO i BankID BankAxept AS.

Denne artikkelen ble publisert da Teft rekrutterte en ny leder politikk og samfunn til BankID BankAxept vinteren 2022.

Arbeidet med å bygge og befeste posisjonen som et av Norges ledende teknologiselskaper er godt i gang, og selskapet har nå passert 150 medarbeidere:

– Vi har en unik posisjon i dag som Norges to mest brukte tjenester, helt uavhengig av bransje. Vi har bidratt til at digitaliseringen i Norge har kommet mye lengre enn i Europa ellers. Vi bygger organisasjonskultur og setter retning i disse dager. Vi som jobber med BankID og BankAxept brenner for bunnsolide, brukervennlige tjenester for folk og bedrifter som bruker oss hver dag, sier Øyvind.

Avgjørende år for selskapets fremtid

Utenfor Norges grenser har det åpnet seg et spennende mulighetsrom for BankID. EU ser nemlig til Norden når de nå skal digitalisere resten av Europa. Snart skal alle EU/EØS-innbyggere få tilgang til en gratis elektronisk ID (eID). Denne nasjonale eIDen skal tilbys gjennom en eller flere «digitale lommebøker», eller enklere forklart: apper. Det betyr at hele EU skal få «sin BankID» – dette innebærer en mulighet for BankID, både i Norge og i Europa.

– Vi skal gå fra å ha en posisjon i bakgrunnen av folks bevissthet, til å ta en tydelig sluttbruker-posisjon. Vi er godt i gang, og BankID-appen har nå over 1,2 millioner brukere, sier Øyvind.

– Når det gjelder BankAxept er den største muligheten fremover at nettbetaling og betaling med mobil i butikk vil ta over for fysisk betaling med plastkort. Vi må lykkes med å ta skrittet inn i de digitale betalingsalternativene, sier han.

BankID BankAxept har også utviklet flere verdiøkende tjenester den siste tiden, deriblant et AML-API og legitimeringstjenesten ID-sjekk. Tidligere i høst kunngjorde de oppkjøpet av Kundesjekk.no, en Kjenn-din-kunde-tjeneste som forenkler kundekontrollen for selskaper som er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven.

– Vi er godt i gang med jobben å bygge fremtidens ID- og betalingstjenester. Vi satser i økende grad på å utvikle verdiøkende og inkluderende tjenester, som skal komme kunder og samfunnet til gode, sier Øyvind.

Tjenester som betyr noe for folk

Denne høsten startet Ida Håvik i stillingen som leder for marked og kommunikasjon i selskapet. Ida forteller at jobben trigget henne av flere grunner, men at hun kanskje først og fremst motiveres av det viktige samfunnsoppdraget og den store betydningen tjenestene har for så mange mennesker.

– Ambisjonsnivået her er høyt, viljen er enorm, og selskapet er helt nytt. Samtidig er tjenestene velkjente og etablerte, med et solid fotfeste i det norske markedet. Det er en helt unik miks av startup- og markedslederelementer som jeg falt veldig for, forklarer Ida.

Ida syns det er inspirerende å jobbe med tjenester som virkelig betyr noe for folk, i et selskap som driver med innovasjon og brukervennlighet på den ene siden, og med urokkelig tillit og sikkerhet på den andre.

– Fallhøyden er stor hvis vi trår feil, men det er oppsiden også – når vi gjør det riktig. Akkurat nå er vi særlig opptatte av hvordan vi kan gjøre BankID tilgjengelig for enda flere, for å bidra til digital inkludering. Det er både spennende og meningsfylt. Det bor et stort og kompetent teknologimiljø her, og vi er en veldig mangfoldig gjeng. Dette skal skinne gjennom i tjenestene våre også.

Ida tiltrådte stillingen i september og beskriver starten i selskapet som både morsom og utfordrende, som det jo ofte er når man begynner i ny jobb.

– Det har gått i en rasende fart. Både fordi det skjer veldig mye hos og rundt oss akkurat nå, og fordi tiden flyr når man har det gøy. Jeg har ledd masse, klødd meg i hodet over forkortelser og ord jeg aldri har hørt før, og lært veldig mye om ID- og betalingsteknologi. Jeg har blitt involvert, inkludert og fått tillit fra dag én. Jeg har fått god støtte både fra avdelingen, lederen min og fra kollegaer på tvers av selskapet. Det er lett å bli kjent med folka her, og alle er nysgjerrige og rause, fastslår Ida.

Viktig rolle rekrutteres til avdelingen

Nå skal selskapet rekruttere enda en viktig rolle til avdelingen, en leder for politikk og samfunn. Ida vil bli denne personens nærmeste leder.

–Både som person og som leder er jeg ekstremt samarbeidsorientert, og jeg er opptatt av åpenhet og gjensidig tillit. Det er viktig for meg å bidra til et godt ytringsklima på jobb, og at medarbeidere opplever å bli sett og hørt. Jeg ønsker å legge til rette for at folk får utfordre og utvikle seg, samtidig som de får den støtten de trenger. Det er viktig at det er rom og aksept for å feile, og at vi lærer av det sammen etterpå. Og så må det være rom for å le, også av seg selv. Samtidig er det viktig å aldri slippe målet av syne, forklarer hun.

Til rollen som leder for politikk og samfunn ser BankID BankAxept etter en modig, erfaren og raus lagspiller. For å lykkes med oppdraget og ambisjonene sine fremover, er det sentralt at selskapet forsterker sine relasjoner og dialog med politiske interessenter. 

–Vi ser etter noen som er god på å åpne dører, bygge relasjoner og gi tydelige og velfunderte råd til ledere og kollegaer. Det handler selvsagt om å bli sett og hørt, men også om å lytte og forstå. Rollen har et stort handlingsrom, og for å lykkes vil man trenge både erfaring og engasjement. Og man må være skikkelig god på å gjøre andre gode, sier Ida.

I denne rollen vil du jobbe tett med Ida, og du vil også være en viktig rådgiver for administrerende direktør. I tillegg vil du jobbe tett sammen med de andre i avdelingen, særlig på kommunikasjon, i tillegg til sentrale personer innen blant annet strategi, ny vekst og forretningsområdene ID og betaling.

Norges mest spennende teknologibedrift

Både Øyvind og Ida ser frem til å få en ny kollega på plass og understreker at dette vil være et veldig spennende tidspunkt å komme inn i selskapet på. Ikke bare vil man få være med å bygge en kultur og identitet for to av Norges mest brukte tjenester. Man vil også få være med på å sette føringer for digitaliseringen nasjonalt og internasjonalt.

– Vi har et enormt sterkt kompetansemiljø og er en av Norges desidert mest spennende teknologibedrifter. Kanskje en skjult perle, som fremover skal bidra enda mer til god samhandling og gjensidig verdiskaping for personer, bedrifter og det offentlige. Slik bidrar vi til et knirkefritt samfunn for alle, avslutter Øyvind.

Høres dette ut som noe for deg? Vi gleder oss til å høre fra deg!