INDEX

Alle bruker AI – eller gjør de det?

I disse tider kan det virke som om «alle bruker AI». Men er dette virkelig tilfelle? Vår erfaring viser at hvem som tar i bruk ny teknologi er sterkt knyttet til to faktorer: kulturen på arbeidsplassen og, kanskje viktigst, individets personlighet.

Noen mennesker er nysgjerrige og uredde. De er konstant på jakt etter smartere måter å jobbe på, de leter etter enkle løsninger og er ofte de første til å omfavne nye teknologier. På den annen side er det noen som ser egenverdi i hardt arbeid og som trives med det solide og jordnære. Mennesker med disse egenskapene er høyt verdsatte i arbeidslivet fordi man kan stole på at de er grundige og nøyaktige. På den annen side kan de være mer motvillige til å endre arbeidsmetoder, spesielt når endringene involverer nye og eksperimentelle arbeidsmetoder.

Det er sannsynligvis flere på arbeidsplassen din, både ledere og ansatte, som er usikre på hvordan AI vil påvirke jobbene deres og organisasjonen som helhet. Kanskje går de rundt og er redde for fremtiden, mens andre prater entusiastisk om hvordan de bruker verktøy som for eksempel ChatGPT i hverdagen.

Endring kan være skremmende, spesielt når det gjelder den raske veksten og adopsjonen av AI. Det er viktig å huske at denne usikkerheten ikke diskriminerer – den påvirker oss alle, uavhengig av stillingsnivå.

Inkluder ALLE i AI-reisen

Store endringer er ikke noe nytt. I Teft har vi i mange år jobbet med selskaper og miljøer som har måtte drive aktiv endringsledelse for å henge med i markedet. Teknologi har jo utfordret både store og små bedrifter til å tenke nytt og endre seg i flere tiår allerede. Men denne gangen kan det se ut som om hastigheten er uvant for de fleste. Og det skaper usikkerhet hos mange.

Så, hva om vi kunne snu denne usikkerheten til engasjement og entusiasme? Hvordan? Ved å inkludere ALLE i AI-(endrings)reisen!

Teft tilbyr AI-workshops spesielt for markedsavdelinger og tilbyr støtte innen endringsledelse relatert til AI. Vårt mål er å gi hver enkelt en klar forståelse av at AI er her for å hjelpe, ikke erstatte. Vi ønsker at alle skal bli hovedpersoner i denne endringen.

Å inkludere alle i utviklingen og anvendelsen av AI i en organisasjon sikrer at endringene ikke bare blir gjennomført, men også akseptert og omfavnet. Ved å gi alle muligheten til å forstå, utforske og dra nytte av AI, kan vi hjelpe med å snu frykt og usikkerhet til forståelse og entusiasme. Mange av dine flinkeste og mest stødige kollegaer vil nemlig trenge litt hjelp og støtte for å møte raske endringer. I tillegg til enkle workshops kan vi i Teft med verktøy som testing og samtaler, kartlegge egenskapene i teamet og hjelpe ledere med å skape en samarbeidskultur som mestrer raske endringer bedre. 

Det er VI som skal forme teknologien

Det er på tide å omfavne fremtiden, ikke frykte den. Teknologi, inkludert AI, er et verktøy. Et verktøy som vi kan forme og tilpasse for å forbedre vårt arbeid og vår hverdag. 

AI-revolusjonen gir oss alle mulighet til å forvandle våre arbeidsplasser og metoder på spennende og produktive måter. Men for å oppnå dette, må  alle ta del av denne reisen. Vi må omfavne endring, søke forståelse, og gå sammen mot fremtiden. Husk: det er ikke teknologien som skal forme oss, men VI som skal forme teknologien.

Kontakt Ole Aleksander Janzso (ole@teft.no) i Teft for å snakke om eller avtale en AI-workshop for din avdeling eller ditt selskap.