INDEX

Hvorfor tester vi, og hva bruker vi testene til?

Når du blir invitert til å ta test i en prosess hos Teft har du allerede blitt vurdert som en aktuell kandidat, og vi har lyst til å bli bedre kjent med deg.

Vi vet at mange har spørsmål knyttet til testing, og her er noen svar som kan være til hjelp i prosessen.

Hva er en personlighetstest?

Det er det mange svar på, så vi skal holde oss til den type tester som vi bruker. De kalles trekktester, og baserer seg på den etterhvert kjente femfaktormodellen. Når du svarer på en personlighetstest får du en rekke spørsmål eller påstander som du skal ta stilling til. Et eksempel kan være: «Jeg tar ofte ordet i større forsamlinger». Dette kan du mene at stemmer i større eller mindre grad for deg.

Basert på hvordan du besvarer de forskjellige spørsmålene lages det en svarprofil på deg. Denne holdes opp mot en normgruppe som består av norske arbeidstakere som har tatt testen, og ut fra denne kan man sammenlikne svarmønstre og adferd/personlighetstrekk som man har målt i gruppen. Det er dette som blir ditt «resultat», og som danner grunnlag for rapporten du mottar når du er ferdig med testen og i videre dialog med deg.

Hva brukes personlighetstesten til?

Det varierer om vi bruker tester tidlig eller sent i prosessen. I Teft tester vi som oftest mot slutten av prosessen. Da er det to hovedgrunner for testingen;

  1. Bli bedre kjent med deg for å kunne gi deg og din potensielt fremtidige arbeidsgiver råd om hva man kan forvente den dagen du starter å jobbe der. Er du lett å bli kjent med? Eller kanskje du bruker litt tid før du føler tillit til andre mennesker. Kanskje du liker at ting skjer fort og du er en litt impulsiv person, eller kanskje du er strukturert og foretrekker orden og en systematisk tilnærming til onboardingen.
  2. Noen ganger ønsker vi å sammenlikne kandidater som er finalen i en prosess. Hva er forskjellene og på hvilken måte kan de påvirke motivasjonen for jobben og hvordan man passer i arbeidsmiljøet på sikt?

Hvor viktig er testen?

Personlighetstester tilfører rekrutteringsprosessen objektivitet og et instrument for å bli bedre kjent med deg som kandidat. Allikevel er testresultatet bare en relativt liten del av det samlede beslutningsgrunnlaget, og den bør etter vår mening alltid ses i sammenheng med øvrig informasjon man har innhentet, og vurderes som et hjelpemiddel og ikke som en kvalifiserende eller diskvalifiserende faktor.

Hva slags tester bruker Teft?

Teft har samarbeidet med Assessio i 15 år.  De er Nordens største leverandør av tester til bruk i arbeidslivet. Alle tester vi benytter er godkjent av DNV-GL, og vi er sertifiserte brukere av testene vi benytter. Vi benytter MAP, 16PF5 og evnetesten Matrigma. Hvilken eller hvilke tester vi bruker i hvert enkelt tilfelle avhenger av hva slags stilling vi rekrutterer til.

Hvordan svarer jeg på testen?

Du har fått en lenke som leder deg til din test. Om du skal ta personlighetstestene MAP eller 16PF har du ikke tidsbegrensning, men du bør allikevel sette av tid, og gjøre testen i rolige omgivelser og uten forstyrrelser. Om du skal ta Matrigma har du tidsbegrensning, og du må passe på at du ikke blir avbrutt eller forstyrret siden det ødelegger testen for deg.

Når du svarer oppfordrer vi deg til å svare i jobb-modus. Noen spørsmål kan handle om andre typer relasjoner, men det er hvordan du er på jobb som er interessant for oss.

Vi anbefaler også at du svarer på en PC/Mac, og ikke mobil, da opplevelsen din blir bedre.

Dersom du har spørsmål om testing kan du snakke med din rådgiver i Teft eller kontakte Ole A. Janzso – ole@teft.no

Lykke til! At du har fått tilsendt en test fra Teft betyr at vi anser deg for å være en svært attraktiv kandidat!