INDEX

9 spørsmål til sportssjef i Norges Skiforbund Alpint, Claus Ryste

Det norske landslaget for alpint er for tiden i Beijing for å delta i OL, og naturlig nok er fokus på utøverne og det å oppnå best mulige resultater i de olympiske lekene.

Hjemme i Norge pågår søket etter ny kommersiell leder/ markedssjef for Norges Skiforbund Alpint. Tidsforskjell og hektiske dager i Beijing til tross, fikk vi sportssjef Claus Ryste i tale for å høre litt om både arbeidsmiljøet og -hverdagen i Norges Skiforbunds alpint-avdeling.

Norges Skiforbund Alpint søker kommersiell leder/markedssjef

Claus Ryste NSF

Claus Ryste, sportssjef i Norges Skiforbund Alpint skal ansette ny kommersiell leder/markedssjef.

Hvor lenge har du jobbet i Norges Skiforbund Alpint, og hva var din motivasjon for å ta jobben?

Jeg har jobbet her i 12 år og det var interessen og gleden over idretten og mulighetene for utvikling som trigget meg. I tillegg det å få jobbe sammen med de beste utøverne og trenerne. Det var også et stort trekkplaster. 

Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut på jobb hos dere?

Det varierer og kommer også naturligvis an på om det er sommer eller midt i skisesongen, men reising og høyt tempo er stikkord som beskriver arbeidshverdagen godt. 

Hva slags folk er det som jobber hos dere?

Det er en organisasjon der de aller fleste er knyttet opp mot idretten, med en liten administrasjon. Vi har personer ansatt fra 7 forskjellige nasjoner, da hovedsakelig knyttet til sporten. For å utvikle oss er vi derfor en differensiert gruppe mennesker, som sammen finner de beste løsningene.

Hvilke mandater får de ansatte?

Det er tydelige ansvarsområder, men mange oppgaver vil jeg si. Vi ønsker å være effektive og bruke ressursene på idretten og utvikling av utøverne. 

Hvordan er du som leder?

Det beste er vel om andre beskriver det, men jeg ønsker å ha en organisasjon der vi får utnyttet hver enkelt ansatte sin unike kompetanse og erfaring. Derfor er det stor frihet og flatt hierarki. For å kunne ta ansvar, så må man få ansvar. Utvikling gjør vi sammen.

Har dere høy grad av teamarbeid?

Grunnkulturen i alpint er teamarbeid, og den er vi stolt av. 

Hvordan er det sosiale miljøet?

Sosialt er vi en sammensveiset gjeng som drar verden rundt sammen.

Hvor holder dere til når dere ikke er på reise?

Kontoret er på Ullevål stadion, og NSF består av 6 forskjellige grener med ulike kulturer og rytme.

Kan du si noe om hvor dere er på den strategiske reisen?

NSF alpint har flere av Norges mest profilerte utøvere, og antallet har vokst de siste årene. Våre samarbeidspartnere er flere av de største varemerkene i Norge, som har vært med på reisen mot å utvikle oss til der vi er i dag. Vi skal utvikle oss videre, og med kulturen vår i bunn ser vi alltid fremover mot neste milepæl.