INDEX

Oslo Pensjonsforsikring lanserer Kassa – et enkelt og rettferdig boliglån for alle

– Med Kassa skal man slippe å bekymre seg og ikke betale mer enn det som er nødvendig. Konseptet baserer seg på at alle skal behandles likt. Det som teller når renta settes er boligens verdi sett opp mot boliglånet ditt, forklarer Ingjerd Grenne Thurmer, som starter som merkevare- og kommunikasjonsdirektør i Oslo Pensjonsforsikring (OPF) i midten av november.

Med Kassa får du en av markedets beste rente, gebyrfritt, helt uten å forhandle. OPF har tatt utgangspunkt i behovet folk flest har om et boliglån som er enkelt å forholde seg til, som er oversiktlig og har en rettferdig pris. Den mest rettferdige prisen er boligens verdi koblet med boliglånet, og skal være blant markedets beste.

Portrett av Ingjerd i OPF

Ingjerd starter som merkevare- og kommunikasjonsdirektør i OPF i midten av november.

Til å synliggjøre og markedsføre Kassa for OPFs eksisterende og fremtidige kunder, skal selskapet nå ansette en Marketing spesialist.

– Vi ser etter deg med kommersiell bakgrunn som har både strategisk og operativ erfaring fra markedsføring og kundekommunikasjon. Du vil ha hovedansvar for den løpende markedsføringen av merkevaren Kassa. Samtidig vil du også være en viktig bidragsyter i arbeidet med OPFs øvrige satsinger og merkevarebygging, forklarer Ingjerd.

Ambisiøse mål

OPF ønsker å tydeliggjøre sin posisjon i markedet og Kassa vil være en spydspiss i dette arbeidet fremover. I rollen som Marketing spesialist vil du derfor få stor påvirkningskraft og samarbeide tett med forretningsutviklere, utlånsavdelingen og andre nøkkelpersoner på tvers av selskapet. Målet til OPF er å doble utlånsvolumet i løpet av to år. Det er et ambisiøst mål, men med rett person på plass til å ivareta markedsføring og merkevarebygging av Kassa, har vi stor tro på å lykkes.

Stillingen vil bli en del av det nyetablerte teamet Kommunikasjon og merkevare i OPF. Teamet vil bestå av 5 personer, inklusive rollen som Marketing spesialist. Ingjerd vil være nærmeste leder.

– Vi ser etter en dyktig Marketing spesialist som er god innenfor fagområdet sitt, trygg på seg selv og brenner for å skape engasjement og utvikle gode budskap som treffer de ulike målgruppene til Kassa. Det er også viktig å kunne samarbeide godt med andre, både i teamet og på tvers av organisasjonen. Her vil det bli spennende muligheter, i en jobb som er veldig viktig, både for OPF samt dagens og fremtidens kunder, fastslår Ingjerd.

Spennende endringsreise og stor påvirkningskraft

Oslo Pensjonsforsikring er et lite, men solid selskap med godt arbeidsmiljø, gode betingelser og faglig spennende oppgaver. Selskapet har en viktig samfunnsmessig oppgave – å forvalte medlemmenes og kundenes fremtidige inntekter på best mulig måte samt sørge for at et stort antall mennesker skal få riktig pensjon inn på konto i hele sin pensjonisttilværelse.

– Fra et merkevareperspektiv har vi et viktig ansvar for å modernisere våre digitale kanaler og forenkle kommunikasjonen. Pensjon er komplisert – og noe folk vegrer seg for å bruke tid på. Vi har et ansvar for at medlemmene forstår sine rettigheter og plikter når det gjelder pensjon og forsikring. Derfor vil selvbetjeningsløsninger og god informasjon i alle kanaler og kontaktpunkter, ha høy prioritet. Det blir veldig givende å kunne bidra slik at kundene og medlemmene kan navigere seg frem i denne jungelen, forklarer Ingjerd.

I OPF vil du få en variert og spennende arbeidshverdag med fleksibel arbeidstid. Det ligger kanskje litt i kortene, men du får også en pensjonsordning med en av de beste innskuddsordningene i markedet.

– Nå har OPF akkurat flyttet inn i splitter nye lokaler ved St. Olavs Plass i Oslo sentrum. Det blir et veldig fint sted å jobbe og jeg gleder meg selv til å få dette som arbeidsplass nå i november, forteller Ingjerd.

Det ikoniske trekantbygget på Tullin er tegnet av den anerkjente arkitekten Erling Viksjø. Bygget er nå totalrehabilitert til en topp moderne kontoreiendom. Området rundt, Tullinkvartalet, er en ny og innovativ bydel i Oslo med moderne kontorbygg, spennende gatekunst, restauranter og kaféer, møtesteder.

Flat struktur og kunnskapsdeling

Miljøet i selskapet er preget av engasjerte og hyggelige kollegaer, og en god blanding av begge kjønn i alle aldre. Totalt i selskapet jobber det rundt 120 personer. Selskapet har en flat organisasjonsstruktur med kort vei fra idé, til beslutning og handling.

Karin Anne Cartner er fagansvarlig for kundekommunikasjon i OPF og forteller om en veldig god arbeidskultur.

Portrett av medarbeider Karin Anne Cartner i OPF

Karin Anne Cartner, fagansvarlig for kundekommunikasjon i OPF.

– Kulturen er preget av stor takhøyde, flat struktur, faglig dyktige kolleger og mye kunnskapsdeling der man som person blir sett og verdsatt. Vi i det nyopprettede teamet brenner for faget, både våre egne spesialområder og helheten i innenfor merkevare, marketing og kommunikasjon. Derfor blir det bra å få en hovedansvarlig for Kassa, sier Karin.

– I OPF er vi opptatt av trivsel også utenfor arbeidstid, og inviterer til flere sosiale aktiviteter gjennom året. Alt fra sommerfest, julebord og lønningspilser til arrangementer som skidag, fellestrening, omvisning på Nasjonalmuseet eller andre hyggelige opplevelser, avslutter hun.

Espira satser på digitalt innhold: – Målet er å informere og inspirere

I dag starter flertallet av norske barn i barnehage når de er rundt ett år, og de aller fleste tilbringer store deler av hverdagen der helt frem til de starter på skolen som 5-6 åringer. Barnehagenes tilbud er med andre ord viktigere nå enn noen gang tidligere – noe Espira Kunnskapsbarnehagen tar på alvor.

– Betydningen av trygge kvalitetsbarnehager vokser. En god start varer hele livet. En dårlig start er vanskelig å reparere senere. Å tilby barn trygge omgivelser og et godt pedagogisk tilbud helt fra ett-åringene starter i barnehagen er selvfølgelig veldig viktig for oss, fastslår Marit Lambrechts, administrerende direktør i Espira Kunnskapsbarnehage.

Skaper et eget innholdsunivers

Espira Kunnskapsbarnehagen tar valg basert på forskning. Felles satningsområder for alle våre barnehager er språk, realfag og bevegelse, inkludert kosthold. Espira er opptatt av at foreldrene skal få god informasjon om barnas hverdag i barnehagen, og har blant annet en egen app der foreldrene kan følge barnas dager, få viktig informasjon og kommunisere med de ansatte. Espira jobber med datadreven utvikling, blant annet med utgangspunkt i foreldreundersøkelser, ansattundersøkelser og kvalitetsvurderinger.

-Verden har blitt mer digital, og vi ser derfor nå et behov for å styrke oss ytterligere på dette området. Derfor skal vi nå ansette en digital innholds- og markedsansvarlig som skal sette retning for vår digitale tilstedeværelse og hjelpe oss med å gi god og nyttig informasjon, både til de som allerede har barn i barnehagene våre, til barnehagens fremtidige foreldre og til omverdenen forøvrig, forklarer Marit.

Marit Lambrechts, administrerende direktør i Espira

Espira består i dag av 107 barnehager med til sammen 10 000 barn, fordelt over hele Norge. På Skøyen sitter administrasjonen, en gjeng på rundt 20 personer. Markedsføring har så langt vært et lite prioritert fagområde. De digitale kanalene er på plass og i bruk, men nå ønsker de seg en tydeligere strategi, nye mål og jevnlig oppfølging av innholdet.

-Da jeg startet ble jeg veldig imponert over alt som var på plass med tanke på faglig kvalitet og fokus på utvikling. Vi har utrolig mange kompetente og faglige dyktige ansatte, og det ligger et enormt potensial for å synliggjøre enda mer av det gode pedagogiske arbeidet Nå ser vi etter en person som kan foredle innholdet og distribuere dette på en god måte i våre digitale kanaler, sier Marit.

Digitalt innhold = engasjement

Thomas Myra startet som strategidirektør i Espira tidligere i år. Han deler Marits syn på at selskapet har et stort uutnyttet potensial i å dele godt innhold og skape engasjement gjennom sine digitale kanaler. Fremtidens barnehageforeldre

finner mesteparten av sin informasjon digitalt, og det krever selvsagt at Espira utvikler seg i tråd med dette.

Thomas Myra, strategisk direktør i Espira

 

Ved siden av å jobbe med utvikling og strategi, har Thomas de siste månedene jobbet mye med profileringen av selskapet. Han var blant annet med da Espira, i samarbeid med sitt reklamebyrå, lagde en videoserie som ble publisert på barnehagenes sosiale medier i forbindelse med barnehagevalg i fjor.

– Serien ved navn “Undercover MOM” var veldig vellykket og førte til at vi doblet trafikken til nettsidene våre sammenlignet med året før. Den har definitivt skapt engasjement i målgruppen vår, noe som også bekrefter at vi har mye å vinne på å satse videre på å formidle godt innhold i våre kanaler, sier Thomas.

Se alle episodene her

Fokus på verdier, mennesker, miljø og samfunn

I tillegg til å jobbe med å skape gode og trygge barnehager, er Espira et selskap som tar sitt samfunnsansvar på alvor. Dette handler om å ha fokus på hvordan verdier skapes, og hvordan bedriften påvirker mennesker, miljø og samfunn. Espira er derfor en av hovedsamarbeidspartnerne til SOS-barnebyer, hvor de drifter en barnehage for 140 barn i Zimbabwe.

-Stort sett alle Espiras barnehager er med på å samle inn penger til dette prosjektet gjennom konserter, loddsalg, utstilling og salg av bilder som barna har laget og andre kreative tiltak. Sentralt har vi utviklet støttemateriell til barnehagene om prosjektet, slik at dette arbeidet blir en integrert del av det pedagogiske arbeidet i våre barnehager, forklarer Marit.

Både Marit og Thomas beskriver miljøet i Espira som kunnskapsrikt og motiverende. Her jobber det mennesker som brenner for å gjøre hverdagen til barn i Norge bedre, samtidig som foreldrene også skal følges opp på en god måte. Dette er definitivt en arbeidsplass med mening.

– Alle som jobber her er gjennomsyret av et “why” – vi ønsker å bidra med noe som er bra og som gjør en forskjell i barn og foreldres liv. Sektoren vi jobber innen er kunnskapsrik,. Som fremtidens barnehage skal vi ligge et skritt foran og lede an i utviklingen av vår bransje. Dette er et veldig spennende tidspunkt å komme inn i selskapet på, fastslår Marit.

Espira

Sentral rolle i selskapet

For å lykkes med sin nye ambisjon om å gjøre Espira.no til et dynamisk, innholdsdrevet nettsted som foreldre kan se til for inspirasjon, tips og oppdateringer om barnehageliv, har de nå valgt å styrke selskapets satsing på markedsføring og digitalt innhold ved å rekruttere en digital markedsansvarlig. Utvikling av nye digitale tjenester som vil gjøre hverdagen enklere og tryggere for barnefamilier står også på agendaen for årene som kommer.

– Vi er inne i en veldig spennende fase der vi skal sette retning og satse på digital kommunikasjon. Mye er på plass, men vi mangler denne ressursen. Personen som kommer inn nå vil få sette retningen for vår digitale tilstedeværelse og få forme Espiras kommunikasjon i årene som kommer. Dette er en rolle man i stor grad vil kunne forme selv. Ambisjonene og viljen til å satse ligger klare, forklarer Thomas.

Hovedoppgavene til den nye rollen vil være å bidra til å legge en ny strategi for kommunikasjon og markedsføring, og følge opp denne i selskapets digitale kanaler.

– Dette er en veldig spennende mulighet for en som ønsker å få en viktig rolle i et tradisjonell sektor som nå velger å satse på moderne løsninger, avslutter Thomas

https://vimeo.com/687978000