INDEX

Hvorfor ansette en nyutdannet

Hvert år utdannes dyktige talenter til kommunikasjonsbransjen. Å ansette nyutdannede kan være en god måte å sikre tilfanget av ny kompetanse. Det krever at vi kobler rett menneske med rett miljø. At vi finner han eller hun med størst potensiale for å utvikle seg i nettopp din bedrift.

Nye perspektiver

Kandidater som kommer rett fra skolebenken har kanskje andre innfallsvinkler og metoder til arbeidet enn de som er etablert i din bedrift. De kan bidra til å forbedre arbeidsmetoder og se bedriften utenfra med nye øyne. Dette byr på en unik mulighet til å utvikle bedriften videre.

Teknologisk kunnskap

Evnen til å tilpasse seg ny teknologi i dag er essensielt for å lykkes i arbeidslivet. Nyutdannede i dag har vokst opp med internett og har en grunnleggende kunnskap om ny teknologi som ingen andre generasjoner har hatt før dem. Det er en fordel å ha med seg når man skal sette seg inn i nye systemer og programvare på en arbeidsplass.

Fleksibilitet

Å være uerfaren i arbeidslivet trenger ikke nødvendig å være negativt. Etter mange år på skolebenken er nyutdannede ivrige etter å komme igang. De har kanskje aldri hatt en fulltidsjobb tidligere, og har ingen klar formening om hva slags type rolle de ønsker. Det gjør at de er mer fleksible og kan passe tilpasse seg nye miljøer raskere enn de som har vært i arbeidslivet i mange år.

Rask verdiskaping

En mer fleksibel timeplan og evnen til å konsentrere seg over lengre perioder gir nytutdannede et fortrinn i arbeidslivet. De er ivrige, ambisiøse og har lyst til å bidra med kunnskapen de har tilegnet seg etter mange år på skolebenken.

Ta kontakt med Lab3 Talent hvis du ønsker at vi skal se etter dyktige kandidater til din bedrift. Fortell gjerne litt om kompetansen og kandidatene dere er på jakt etter.

jannicke@teft.no