INDEX

KODE Bergen vil styrke sin merkevare og kommersielle strategi

KODE Kunstmuseer og komponisthjem i Bergen består av til sammen syv museumsbygninger. Edvard Grieg Museum Troldhaugen, Harald Sæverud Museum Siljustøl, Ole Bull Museum Lysøen og de gamle institusjonene Bergen Kunstmuseum (med bygningene Lysverket, Stenersen og Rasmus Meyers Samlinger) og Permanenten Vestlandske Kunstindustrimuseum.

Disse fem institusjonene ble slått sammen til en konsolidert enhet i 2006 og etablert som en egen stiftelse fra januar 2007. Komponisthjemmene er en del av KODE, men har alle sine egennavn.

Nå ser KODE etter en dyktig kommersiell direktør til en nyopprettet stilling.

– Vi skal løfte og profesjonalisere vårt salgs- og markedsarbeid for å gjøre vårt fantastiske publikumstilbud enda bedre kjent i markedet. I rollen som kommersiell direktør vil du bygge opp en ny, sentral avdeling hos KODE. Vi trenger en ressurs som kan bidra innenfor sitt fagområde i godt samarbeid med de andre fagområdene på huset, og som klarer å balansere vårt samfunnsoppdrag med det kommersielle. Du vil møte en organisasjon som gleder seg til du kommer, og du vil oppleve at vi satser på dette området, forteller Petter Snare, administrerende direktør i KODE.

Stillingen er en del av ledergruppen, som består av syv andre ledere for hvert sitt område i KODE.
Den viktigste oppgaven for den nye kommersielle direktøren vil være å bygge kjennskap og interesse rundt KODE og det brede publikumstilbudet de har.

– Vi har gjort veldig lite for å utvikle salgs- og markedsarbeidet vårt de siste årene. Du vil derfor få utvikle og forme hvordan vi jobber med å synliggjøre og bygge merkevaren vår i årene som kommer. Vi ønsker et mye større fokus på disse områdene og mener det ligger et stort uutnyttet potensial i å profesjonalisere hvordan vi jobber med markedsføring. Vi har et rikt og mangfoldig tilbud som fortjener større oppmerksomhet og flere besøkende. Du vil også få jobbe med å videreutvikle vårt tjenestetilbud og partnerskap. Her er det store muligheter – målet er å få flere folk til å bruke mer tid hos KODE, fastslår Petter.

Bli bedre kjent med KODE her:

KODE skal være en møteplass for mennesker i alle aldre og livssituasjoner. De skal bringe kunst og musikk inn i det offentlige ordskiftet, skape debatt og vise relevans – KODE skal utgjøre en forskjell, for enkeltmennesker, for samfunnet og for kunstens posisjon.

De kan vise tilbake til en fargerik museumshistorie, men uavhengig av både gamle museumsnavn og beliggenhet, har alltid målsetningen om å samle inn, bevare, dokumentere, forske på og formidle kunstverk og historiske gjenstander lagt i bunnen for museets virksomhet.

2022 er Skeivt kulturår på KODE, med utstilling, konsertserie og Bergen Ballroom: Se den flotte videoen, filmet på KODE 4 og Troldhaugen: