INDEX

Kraftig effekt av Koronakrisen i bransjen

I slutten av april gjennomførte Teft en undersøkelse for å få innsikt i omfanget og effekten krisen har for oss som jobber med kommunikasjon, markedsføring, reklame og teknologiene knyttet til dette.

Mange er permittert

850 bransjefolk har svart, og tallene viser at over 35 prosent er permittert helt eller delvis fra sine jobber. I tillegg er nesten 20 prosent i full jobb, men i et selskap hvor andre er permittert. Reklamebyråene er spesielt hardt rammet, der svarer 64 prosent av de ansatte at de er helt eller delvis permittert. I markedsavdelingene er 29 prosent permittert.

Dette viser at krisen har rammet hele bransjen hardt, og at mange selskaper har vært tidlig ute med å justere driften. Vi håper det betyr at arbeidsgiverne har vunnet tid og handlingsrom som muliggjør et raskt comeback når ting er i ferd med å normalisere seg igjen.

Hverdager på hjemmekontor

Det er bare to prosent av de som er i jobb som svarer at de ikke gjør det fra hjemmekontor i noen grad, mens 10 prosent svarer at de jobber delvis på hjemmekontor.

Og meningene om livet på hjemmekontor er delte. 60 prosent svarer at mindre sosial omgang er det mest negative ved hjemmekontor mens halvparten trekker frem at arbeidsro og færre unødvendige møter er fordelene med å jobbe hjemmefra. Nesten halvparten svarer at de vil foretrekke å jobbe litt mer fra hjemmekontor når krisen er over, mens 15 prosent svarer at de ønsker å jobbe mye mer hjemmefra.

Lave forventninger til lønnsvekst

I oktober 2019 svarte 71 prosent av respondentene i Bransjeundersøkelsen at de forventet en lønnsvekst i 2020. Når vi stiller samme spørsmål i april 2020 er det bare 20 prosent som tror at de vil se lønnsvekst i år.

Trygghet er viktig

De fleste respondentene svarer at krisen har påvirket deres motivasjon for å bytte jobb, men det er uklart i hvilken retning. I oktober i 2019 var 47 prosent åpne for ny jobb, og taller i april 2020 er 51 prosent. Med andre ord ingen betydelig økning i antallet bransjefolk som er på «flytten». En forklaring på dette kan være at noen av de som var på vei ut i arbeidsmarkedet nå søker tryggheten hos eksisterende arbeidsgiver, mens en andel har kommet i jobbsøkermodus etter de siste ukers hendelser. Det kan se ut til at mange har blitt mer forsiktige og trygghetssøkende, og det bidrar til å skjerpe kravene til de som ansetter enda mer i tiden som kommer.

Krisen påvirker prioriteringene

(Artikkelen ble oppdatert 5. mai)

20. april sendte vi ut en undersøkelse til alle kandidater i vårt nettverk med spørsmål knyttet til Koronakrisen. Siden vi i ti år har målt trender og motivasjon blant våre kandidater har vi en meget solid benchmark som gjør det mulig for oss å se om det er endringer i holdninger og forventninger blant ansatte i bransjen. I løpet av de siste ti dagene av april fikk vi 850 svar som vi bl.a. kan sammenlikne med resultatene av den siste bransjeundersøkelsen fra oktober 2019.

51 prosent av respondentene svarer at de er åpne for å bytte jobb, noe som er ganske stabilt sammenliknet med tallene fra oktober som viste 46 prosent. Det som er interessant er at motivasjonen for de som vil bytte jobb har endret seg. Siden i høst har ønsket om å jobbe med nye fagområder og oppgaver økt med over 10 prosent og det samme har ønsket om et mer stabilt arbeidsmiljø. I denne perioden vi står oppe i har ønsket om en bedre leder styrket seg ytterligere, og topp-5 lista over prioriteter ved bytte av jobb ser i slutten av april 2020 slik ut:

  1. Jobbe med nye fagområder og oppgaver (53,2% +7,9%)
  2. Dyktigere leder (41,5% +5,2%)
  3. Høyere lønn (40,4% -18,1%)
  4. Et mer stabilt arbeidsmiljø (29,3% +9,8%)
  5. En mer verdiorientert arbeidsgiver (18,9% +3,9%)

Diagrammet viser hvile ønsker ved bytte av jobb som har endret seg mest etter koronakrisen

Høyere lønn er fortsatt viktig, men rykker ned til en tredjeprioritet. Også ønsket om å jobbe for et anerkjent miljø og/eller en kjent merkevare er mindre viktig og ned 7,4 prosent, det samme gjelder større tilgang på kurs og seminarer som er ned 5,4 prosent.

Ønsker du mer informasjon eller snakke med noen i forbindelse med organisasjonsplanlegging, rekruttering eller liknende? Ta kontakt med Ole, Henrik eller Eivind i Teft.