INDEX

Hva koster det å leie en spesialist?

Som så mye annet kommer det an på hva du trenger. Kort sagt kan man si at kostnaden for å leie inn kompetanse avhenger av lønnen den dere leier inn skal ha. Når du leier folk fra Teft kjøper du en tjeneste. Det er vi som ansetter personen i vårt selskap og tar ansvaret for avgifter, sykefravær og administrasjon knyttet til ansettelsen. Du betaler bare for den tiden som personen faktisk er på jobb hos deg.

Lønn avhenger av kandidatens erfaring og kompetanse, og i tidsbegrensede oppdrag bør man huske på at kandidaten ikke har den samme stabiliteten og framtidsutsiktene i jobben som faste ansatte, og det bør det kompenseres for. Jo kortere oppdrag, jo mer relevant er det å ta hensyn til dette.

Prisen varierer altså basert på lønn, men også på prosjektets eller vikariatets varighet. Når du trenger hjelp i mer enn 6 måneder går prisen ned.

Når kan du leie inn?

I 2023 kom det nye regler, og det er tydelige når det gjelder innleie av arbeidskraft. Trenger dere en vikar fordi den som vanligvis har jobben blir borte en stund har dere lov til å leie inn kompetansen dere trenger. Det samme gjelder dersom dere står ovenfor et prosjekt hvor dere trenger kompetanse og kapasitet dere ikke vanligvis har behov for. Eksempler på dette kan være i situasjoner der dere skal lage nye nettsider, lanserer nye produkter eller tjenester eller implementerer ny teknologi. Da har dere behov for en spesialist i en periode, og vi kan hjelpe dere med en konsulent som stepper inn og hjelper dere med oppgaven.

I Teft Flex opplever vi noen ganger at det som først var et konsulentoppdrag viser at selskapet har behov for en mer varig løsning. Vi har gjort det enkelt for både oppdragsgiver og den som er leid inn ved å ikke ta betalt om oppdragsgiver ønsker å ansette i en fast stilling etter 6 måneder med innleie.

I motsetning til en rekrutteringsprosess hvor man betaler for å finne kandidater til en fast stilling betaler man for tiden vikaren eller konsulenten jobber. Det betyr at det er liten eller ingen oppstartskostnad, og at prisen for søk, utvelgelsesprosess og administrasjon fordeles over oppdragets / vikariatets varighet.

Vi tilbyr også å gjøre rekrutteringsprosessen for å finne kandidater til vikariater og engasjementer til fastpris dersom dere ønsker å ansette en vikar i egen organisasjon.

Teft Flex hjelper deg med å finne lovlige og gode løsninger for ditt behov for kompetanse.