INDEX

Status februar 2021 – Eksplosiv vekst i ledige stillinger

Når vi skriver dette i slutten av februar er det ca 24 000 ledige stillinger på finn.no. Kampanje.com har over 50 stillingsannonser, og det er mulig å søke på over 20 stillinger på hjemmesidene til Teft, – og vi vet at det er mange flere på vei.

Går vi tilbake til første uken i november i fjor, var det 14 500 ledige stillinger på finn.no, Kampanje.com hadde 18 stillinger i sin karusell, og vi i Teft hadde 10 annonserte stillinger. Med andre ord er det 66% flere stillinger på finn.no og mer enn en dobling av stillingsannonser for markedsførere og kommunikasjonsfolk på Kampanje.com og hos Teft.

Det vil ikke overraske oss om antallet ledige stillinger skal øke enda litt mer inn mot høysesongen som vanligvis er i mai.
Dette har store konsekvenser for arbeidsmarkedet. Der arbeidsgivere var avventende og forsiktige i november 2020, er de på offensiv jakt etter kapasitet og kompetanse i februar 2021. Resultatene av våre markedsaktiviteter viser at antallet interessenter for hver utlyste stilling var mildt sagt formidabel i andre og tredje kvartal i 2020, mens vi i løpet av fjerde kvartal så en normalisering. Så langt i 2021 ser vi en fallende respons, og vi må jobbe enda hardere og smartere med de verktøyene vi har for å nå ut til og motivere relevante kandidater. For spesialistroller og lederstillinger er vi mer avhengige av å aktivisere kandidater gjennom direkte dialog enn på svært lenge.

Utfordringen for mange markeds- og kommunikasjonsmiljøer er at de har opplevd et år hvor det har vært krevende å planlegge, og hvor økonomien har vært usikker. For en stor andel av både annonsørmiljøene og byråene har krisen vist at økonomien tross alt er ganske robust, og at etterspørselen etter kommunikasjonstjenester, ny markedsføringsteknologi og digitale salgskanaler har vært spesielt høy i kjølvannet av pandemien. Dette i kombinasjon med en sterk optimisme knyttet til vaksinasjon og en forestående normalisering i samfunnet, bidrar til at mange arbeidsgivere hopper ned fra gjerdet samtidig.

Og ute i markedet vil arbeidsgiverne møte kandidater som leter etter en grunn til å forandre på en hverdag som har blitt ganske komfortabel. Hjemmekontor har for mange resultert i høy fleksibilitet, mindre av tidsklemma og større selvstendighet. Samtidig opplever fagfolk i kommunikasjonsnæringen at deres kompetanse har vist seg mer attraktiv enn på lenge, og vi vet at mange spesialister hos annonsørene har følt en større anerkjennelse og økt gehør for sitt fagfelt. De som har gjort seg den type erfaringer etter 2020 vil sannsynligvis være ganske selektive om de går i dialog med en ny arbeidsgiver.

Bransjeundersøkelsen som nesten 1300 ledere og spesialister svarte på i slutten av oktober i fjor viser at det ikke er flere enn vanlig som planlegger å bytte jobb i 2021. En av tre svarer at de planlegger å bytte jobb, en like stor andel som årene før. Det er grunn til å tro at kampen om oppmerksomheten til disse blir tøff i året som kommer.

For de som planlegger å bytte jobb er fortsatt høyere lønn en viktig motivasjon, men fleksibilitet og muligheten til å oppnå en lederrolle  er andre ambisjoner som har styrket seg det siste året. Mange av kandidatene er på jakt etter et bedre arbeidsmiljø, og de som ikke føler at de får jobbe med nye fagområder setter ønsket om dette svært høyt i møte med arbeidsmarkedet.

Krisen har artet seg svært individuelt, også for folk i vår bransje. Noen har fryktet for både  jobben og sin privatøkonomi, mens andre har hatt veldig hektiske dager og fått bekreftet sin verdi hos arbeidsgiver. Mange trives på hjemmekontor, mens andre kan ikke vente med å komme tilbake til kontorlandskapets hektiske summing. Dette fører til at kandidatene møter arbeidsmarkedet med stor variasjon i forventningene, og det vil være utfordrende for arbeidsgiverne som ser etter å fylle på med kompetanse og kapasitet nå.

Det er svært positivt at mange miljøer og selskaper i kommunikasjonsnæringen ser på 2021 som et år for vekst og utvikling. Det viser hvilken rolle de som jobber med kommunikasjon og markedsføring har i næringslivet og samfunnet.

Ole Aleksander Janzso

Partner i Teft