INDEX

Hva kjennetegner de beste kandidatene i 2023?

Etterspørselen etter mennesker med kompetanse om markedsføring, kommunikasjon, markedsteknologi (MarTech) og ledelse er for øyeblikket svært høy. Det er særlig hos annonsørene at behovet for flere fagfolk er stort, og god økonomi i mediene vil ganske sikkert bidra til økt etterspørsel også fra den bransjen.

Det er med andre ord både behov for mye folk, men også en bredde i hvem som trenger å ansette. Men hva kjennetegner de beste kandidatene?

Perspektiv

I kommunikasjon og markedsføring har spesialfeltene smeltet sammen. Ikke bare mellom tradisjonell reklame, kommunikasjon og markedsføring, men også mellom IT og forretningsutvikling. I mange av våre prosesser er oppgaveløsing et element i finaleprosessen. Vi ser at oppgavene ofte kombinerer analyse, kreativitet og forretningsutvikling, selv om det er en spesialist man vurderer. Man kan trygt si at kandidater som forstår hvilke konsekvenser og effekter ens eget fagområde har for andre fagområder, og omvendt alltid fremstår som mer interessante å ansette. Gode kandidater har perspektiv.

Interesse

Selv i et marked med mange muligheter for deg som kandidat vil du fortsatt “bare” få jobben du fortjener. De aller beste er godt forberedt til jobbintervjuet. De som har satt seg inn i selskapet, bransjen og menneskene de treffer i et jobbintervju har en større mulighet for å bli vurdert som attraktive, enn de som ikke viser den samme interessen. Gode kandidater viser interesse.

Evne til læring

Fagområdene innen kommunikasjon og markedsføring har utviklet seg mye og raskt. For eksempel har de fleste digitale spesialister lite formell bakgrunn som teknologer. Og få IT-ingeniører som jobber med kommunikasjonsløsninger har kommunikasjonsbakgrunn. De har bygget på sin grunnleggende kunnskap gjennom praksis og selvstudier. Det har gjort at de har posisjonert seg som “enhjørninger” som alle jakter på. Mange av våre kunder er villige til å ansette mennesker som kan nok til å starte i jobben så lenge man har tillit til at de vil lære det som trengs for å mestre og utvikle fagområdet i miljøet. Rask læring og vilje til å ta ansvar for egen faglig utvikling kjennetegner kandidater som får tillit av våre oppdragsgivere. Gode kandidater lærer fort.

Evne til endring

 

Mange kandidater har lang fartstid og opparbeidet seg erfaring og kompetanse om kommunikasjon, forretningsutvikling og ledelse. Erfarne kandidater får oftere utfortdret på om de er i stand til å se endringspotensiale. Det ønskes at de er med på å bidra til endring og innovasjon. Mange oppdragsgivere kan ha en tendens til å glemme at endring har vært en del av hverdagen i mange år. Og mange kandidater med lang CV har på sin side en tendens til å snakke for mye om gamle erfaringer. I en bransje hvor endring er konstant er det hva man har gjort og oppnådd den siste tiden som er aller viktigst. Gode kandidater forstår at morgendagen er annerledes og mer interessant enn gårsdagen.

Kompetanse, erfaring og egenskaper

 

Markedsavdelingene, byråene og mediehusene ønsker seg kandidater med en kombinasjon av kompetanse, erfaring og egenskaper. Kompetanse og erfaring er knyttet til formell og uformell kunnskap om fagområdet og prosessene som inngår i stillingen. Er du interessert i digital retail, eller effektmåling, vil du komme langt om du raskt kan lære deg hvilke verktøy og prosesser selve jobben består i. Egenskapene som alle ser etter har vi allerede belyst. Kort forklart er det innsikt og motivasjon som skiller finalekandidatene fra de som “ikke nådde helt opp”.

Avslutningsvis: Det er færre relevante jobber i markedet nå enn for et år siden. Samtidig svarer veldig mange med kompetansen vi snakker om her, at de ikke planlegger å bytte jobb. Det gjør at du som kandidat har gode muligheter dersom du planlegger å finne deg en ny jobb nå. Vårt råd er som følger. Sett deg godt inn i fagområdet eller fagområdene du vil jobbe med, og deretter søke på de stillingene som vekker din interesse.

 

Dette ser arbeidsgiverne etter akkurat nå

CRO, E-commerce, performance marketing, Big Data, CXM – begrepene innen digital markedsføring og forretningsutvikling er mange. Det er ikke alltid arbeidsgiverne er helt presise når de skal beskrive hva slags kompetanse de ser etter.

På kort tid har fagområdene for markedsføring, teknologi og analyse utviklet seg voldsomt. Automatisering, dashboards og systemer som integrerer verktøy og kanaler gjennom hele kundereisen har kommet for å bli. Dette har to veldig positive konsekvenser for alle som jobber innen fagområdene; kjedelige jobber blir borte, og verdien av arbeidet med digital markedsføring og analyse er mer dokumenterbart, synlig og verdifullt for selskapene.

Dette endrer arbeidshverdagen for alle som jobber i krysningspunktet teknologi, kommunikasjon, digitalt salg og kreativitet.

Etablering eller utvikling

Det er to forskjellige faser innen digitalisering som preger kundene vi i Teft jobber med. På den ene siden har vi selskaper som har tatt i bruk løsningene for performance marketing, CRM og dialog, men som bruker systemene hver for seg. Disse er i en etableringsfase hvor de søker å høste gevinster ved å sammenstille data og forenkle prosesser. Både analytisk og kreativt. Dette er miljøer som har forståelse for hva de enkelte disiplinene bidrar med, men som ikke ennå har funnet frem til egen mar-tech-rigg. For fagfolk som har erfaring med å se sammenhenger mellom de forskjellige disiplinene og teknologiene i digital markedsføring, er det både utfordringer og mestringsfølelse å hente i denne type miljøer. Å være praktisk, handlekraftig og en smule pragmatisk er fordelaktig, og kan bidra til stor suksess når man skal bygge en digital markedsavdeling som utnytter alle mulighetene som er tilstede nå.

Den andre kategorien er selskaper som har tatt dette steget, og som leter etter gevinster i integrasjonen og datagrunnlaget som skapes med teknisk avanserte løsninger. Denne type miljøer har brukt automatisering i annonsering, dialog og rapportering en stund allerede. Utfordringen er å omsette det teknologiske forspranget til og til å vinne posisjoner i markedet. Ofte griper omveltningene innen markedsføring og teknologi inn i andre prosesser i selskapet som f.eks. logistikk, innkjøp og innovasjon. Folk som søker å utfordre sine analytiske evner og sin forretningssans, vil finne krevende og interessante roller i slike miljøer.

Perspektiv eller presisjon

I en byggefase hvor man søker å teste og ta i bruk nye metoder, er behovet for perspektiv stort. Viljen til å teste og dokumentere må være like stor som evnen til å forkaste og gå videre i jakten på den beste løsningen.

I selskapene som har definert sin mar-tech plattform, er behovet for å jobbe med presisjon og en utrettelig vilje til å optimalisere og se potensial i verktøy og data størst.

Verdifull erfaring

Vi som jobber med rekruttering til denne type roller og miljøer har stor tro på at kompetanse om ett fagfelt kan vise seg meget verdifull i et annet fagfelt. Derfor er vi faktisk ikke så opptatt av titler. Vi er mer opptatt av hvilke oppgaver som skal løses. Hvilke metoder som mest sannsynlig vil være viktige i jobben. Analyse og innsikt, eller innovasjon og forretningsutvikling? Salg eller kundetilfredshet? Teknologi eller kreativitet? Ingen fagområder står lenger alene, alle krever innsikt og nysgjerrighet på tvers. Mennesker med solid forankring i ett felt vil ha gode forutsetninger til å hevde seg i tilstøtende områder.

De fleste arbeidsgivere ser etter kandidater som har erfaring med å bruke digitale plattformer for å oppnå en effekt hos forbrukerne. Det er imidlertid opp til de som ser etter nye utfordringer å velge om de ønsker å strekke seg i retning av ledelse, bli en fagspesialist eller en bred generalist som tar del i mange prosesser.

Anna Blom Rian er rådgiver i Teft Rekruttering

Nå er din verdi som arbeidstaker rekordhøy

Akkurat nå er det flere ledige stillinger for markedsførere og kommunikatører enn noen gang før. For deg som er i en stilling i et byrå eller i en markedsavdeling er dette i all hovedsak svært gode nyheter, for nå er dine karrieremuligheter større enn noensinne.

Det er ikke bare vi i Teft som kan rapportere om økt etterspørsel etter fagfolk til kommunikasjonsnæringen. Bransjenettstedet Kampanje.com har i skrivende stund nesten 80 stillinger for byråer, medier og annonsører ute, og finn.no har over 500 ledige fagstillinger i kommunikasjon- og markedsfaget. I tillegg kommer roller knyttet til administrasjon og ledelse, så etterspørselen er i realiteten enda høyere enn vi kan se fra tallene til finn.no

Hva ser arbeidsgiverne etter?

Digital markedsføring, e-commerce, digital retail, tjenesteutvikling, innholdsutvikling, design og strategisk kommunikasjon er alle fagområder i sterk vekst. De siste årene har kompetanse knyttet til performance marketing og digitale mediekjøp vært svært etterspurt. I løpet av våren og sommeren 2021 har vi også sett vekst i etterspørselen etter kreative fagarbeidere med høy digital forståelse. Dette kommer som en konsekvens av at kundereiser aldri blir optimale uten godt innhold. Med normalisering av samfunnet og en økt vilje til å planlegge lenger fremover får også markeds- og kommunikasjonsstrategi sin viktige rolle tilbake etter en periode med mye kortsiktig fokus.

Det er med andre ord bred etterspørsel etter forskjellige fagdisipliner, og etter både nyutdannede og erfarne fagfolk og ledere. Alt dette i sum understreker at høsten 2021 er et bra tidspunkt for handling hvis du vurderer et jobbytte. Kanskje er tiden inne for mer ansvar og større faglige utfordringer.

Blir det lettere å bytte jobb nå?

Med flere stillinger i markedet og omtrent like mange fagfolk så blir det færre søkere per jobb, og dermed enklere å komme til intervju. Er du en kandidat med attraktiv kompetanse, vil du nok oppleve å få vise deg frem i flere prosesser enn tidligere. Stor etterspørsel gjør det mer sannsynlig at du kan ta et steg opp, eller utforske nye muligheter som ikke var der for bare et år siden.

Hybridkompetanse

Mange som jobber innen kommunikasjon og markedsføring kombinerer flere fagområder i sine roller. Noen eksempler: Designere som kan, og vil publisere har et fortrinn foran de som “bare” er designere. Har du høy kompetanse om merkevare rykker du frem i køen om du i tillegg skriver godt innhold eller er er erfaren med Google Analytics. Men ikke alle er flinke til å presentere sin hybridkompetanse i CV eller søknad, og det kan stoppe et godt kandidatur. Hva er dine hybridkompetanser? Er du kanskje kreativ og har erfaring med CRM-dialog? Eller er du en performance-markedsfører som forstår forretningsstrategi?Har du allerede en profil i vår nettverk kan det øke sannsynligheten for at vi tar kontakt med deg dersom du tar deg tid til å legge inn miljøer og fagområder du har erfaring fra og hvilke ferdigheter du har med f.eks. metoder, teknologi og verktøy. Du kan enkelt oppdatere profilen din når du måtte ønske.

Fortsatt høye forventninger

Husk likevel at forventningene fra de som ansetter fremdeles vil være høye, og det er kandidater som er dyktige på å presentere seg selv, og som viser motivasjon for selskapet og oppgavene i jobben som vil imponere og gjøre det bra.

Hold deg oppdatert og vær relevant!

En god idé er å sørge for at din CV, og profilen din hos Teft, er helt oppdatert med detaljer om kompetansene du har, og eventuelle endringer i din status som jobbsøker. Vår database prioriterer de som har vært inne og lagt til informasjon de siste tre månedene, og vi jobber med å lete etter relevante profiler for våre oppdragsgivere hver dag. Er du nysgjerrig på en stilling, ta kontakt med oss eller søk på jobben med en kortfattet tekst som viser din relevans. Vi ser frem til å ta neste steg i karrieren din sammen med deg.

Oppdater din profil Registrer deg i vårt nettverk

Slik forbereder du videointevjuet

I løpet av det siste året har rekrutteringsprosessen endret seg mer enn de ti foregående årene. Etter at helsemyndigheten fraråder tett kontakt og reisevirksomhet har det tradisjonelle jobbintervjuet måtte finne nye former. For de fleste er det litt uvant, og her er noen råd for deg som skal vise deg fra din beste side i et videointervju enten du skal intervjue, eller du blir intervjuet.

Velg rett plattform

Først må du bestemme deg for om det skal vises frem presentasjoner eller om det skal deles lenker osv. Da trenger du en plattform som er egnet for dette og da kan f.eks. MS Teams, Zoom eller Google Hangout gjøre jobben.

De nevnte plattformene fungerer også bra for en enkel og personlig prat, men da kan du også nøye deg med FaceTime(for Apple-brukere) eller videochat på Messenger (Facebook). Begge er stabile og enkle å bruke.

Det er den som innkaller til intervju som bestemmer hvilken plattform som skal brukes og som har oppgaven med at det tekniske fungerer. Husk å gi den eller de du inviterer god nok tid til å sette seg inn i verktøyet.

Tren

Hvis du ikke er så vant med video som kommunikasjonsform så start å ringe en venner og familiemedlemmer på Facetime for å venne deg til kommunikasjonsformen. Ikke gå glipp av denne muligheten til å mestre videomøter.

Unngå mobilen

Videomøter er best på desktop. Da er kameraet stabilt og du har muligheten til å søke etter info uten å ta øynene bort fra møtet. Ulempen med desktop er at det høres når man taster, så bruk headset med mikrofon eller ta notater på papir.

Tenk på kulissene

Ikke still til videointervju med grunge-look på et rotete soverom. Tenk på bakgrunnen og ikke sitt helt tett på kameraet. Husk at lyden slipper igjennom, så trekk deg tilbake og gi omgivelsene beskjed om at du er opptatt og ikke vil forstyrres. Alle husker dette legendariske videointervjuet

Vær forberedt

Sett deg ned foran maskinen i god tid før møtet og finn frem CV, stillingsannonse, instruks og relevante presentasjoner. Tenk igjennom rekkefølgen i det du skal si, og forbered spørsmålene. Test lyd og bilde og hent et glass vann rett før tiden er inne.

La andre snakke ferdig

I videomøter er det krevende om man snakker i munnen på hverandre. Derfor blir kjørereglene annerledes. Forsøk å ikke avbryte. Noter deg spørsmålet eller kommentaren din og ta det når det blir din tur igjen. Snakk ferdig og overlat ordet til nestemann. På telefonen er de fleste enige i at tenkepauser (stillhet) er litt ukomfortabelt, på video endrer dette seg og du kan ta deg tid til å tenke før du svarer.

Gjør som du pleier

Poenget med videomøtet er å bli kjent og gi rom for en lengre og mindre regissert dialog. Alle råd for et godt jobbintervju gjelder fortsatt. Hold deg til planen og vær deg selv, still spørsmål og lytt til svarene og ikke minst pass på tiden.

Hva kan din utdannelse brukes til?

Har du studert markedsføring, kreativitet, teknologi eller kommunikasjon? Da er det etterspørsel etter din kompetanse – du må bare snakke med de riktige bedriftene og miljøene.

Siden 2001 har vi  i Teft jobbet med selskaper som lager og markedsfører tjenester og merkevarer du og jeg bruker hver dag. I disse miljøene jobber det mennesker med utdanningsbakgrunn fra blant annet AHO, NTNU, Westerdals, Høyskolen Kristiania, BI, Oslo MET, UiO og Noroff for å nevne noen.

I løpet av de siste årene har antallet arbeidsplasser for fagfolk med kommunikasjonsrelatert utdannelse økt dramatisk. Miljøene som vokser mest er disse:

Byråene

Reklamebyrå
Her jobber det kreatører, strateger og i løpet av de siste få årene har også teknologer og analytiske markedsførere funnet veien til det vi kaller de kreative byråene. Er du AD, tekstforfatter eller designer kjenner du sikkert til de store byråene, men visste du at det finnes et stort antall kreative miljøer som ikke er så kjent, men som jobber med å utvikle kreative konsepter, produsere innhold og uttak til film, grafikk, sosiale medier? Både store og små miljøer har vokst med å ansette markedsførere og teknologer som lager og bruker teknologi for spredning av innhold og budskap og måler og optimaliserer dette. Dørene er ikke lenger bare åpne for kreatørene, men også for de som kan ta budskapet videre i digitale kanaler.

Mediebyrå
Er du nysgjerrig på trender, forbrukeradferd, digital markedsføring og markedskommunikasjon? Da er mediebyråene ledende fagmiljøer for denne kunnskapen. I løpet av de siste årene har disse selskapene vokst raskt og håndterer kampanjeplanlegging og gjennomføring for alle de store merkevarene. Nær sagt alle markedsførere er i dag «always on» i markedet, og det betyr at mediebyråene også håndterer sosiale medier, innhold og løpende kommunikasjonsutvikling for sine kunder. Har du studert merkevareledelse, markedsføring eller markedskommunikasjon har du kommet rett. Spesielt om du er god på analyse og teknologi. I mediebyråene er det stadig flere med utdanning innen kreative fag som tar del i budskapsutforming og kreative prosesser, det samme gjelder teknologi og programmering siden mediebyråene har tilgang på data og teknologi som kan gjøre deres kunder til superhelter i markedet.

Design- og utviklingsbyråer
Her jobber tjeneste- og interaksjonsdesignere. Strategiske og operative produktdesignere og dyktige kommunikasjonsdesignere. Det er her mennesker fra f.eks. AHO og NTNU jobber sammen med forretningsutviklere med bakgrunn fra f.eks. BI og kreative fra bl.a. Westerdals. Her finner også programmerere og utviklere fra f.eks. NTNU, UiO og ACT store og spennende miljøer. Disse byråene preges av tverrfaglige prosesser og sterk teknologi- og brukerfokus. Vi kaller de digitale oppfinnere. Er du analytisk, opptatt av innsikt og brukertesting og tror det vil være spennende å jobbe med kommunikasjon, betjening og problemløsning på digitale flater er dette spennende miljøer å sikte i mot. Design- og utviklingsbyråene ansetter ofte nyutdannede og har sterk kultur for å jobbe langsiktig med kompetanse- og karriereutvikling.

Markedsavdelingene

Du trodde kanskje at markedsavdelingene bare jobbet med merkevareledelse og produktutvikling? De fleste markedsavdelinger har nå også egne innholdsavdelinger, e-commerce spesialister, søkespesialister, in-house designere og egne utviklingsmiljøer. Mange større selskaper jobber også med egne innsikt- og analysemiljøer som jobber i skjæringspunktet mellom utvikling, forretningsanalyse/Business Intelligence og ny teknologi som automatisering og kunstig intelligens. De fleste markedsavdelingene og annonsørmiljøene er kunder av byråene, men prioriterer i stadig større grad å gjøre mer in-house og derfor er det stadig flere jobber innen kommunikasjon, markedsføring og teknologi i nettopp disse miljøene.

Mediene

Mediehusene som f.eks. (nett)avisene, TV-kanalene og magasinforlagene har møtt og i mange tilfeller langt på vei løst store utfordringer de siste årene. Noen av de mest spennende markedsførings- og teknologimiljøene i markedet finner man i disse selskapene. Her er det plass til både kommersielle markedsførere, kreative produsenter, teknologer og analyse- og statistikkutdannede. Mange av mediemiljøene er hybrider som både markedsfører egne merkevarer, tilbyr tjenester til annonsørene og utvikler egen teknologi.

Er du Analytics nok?

Hva bør du ha med i CV og søknad når du søker på jobber i medie- og kommunikasjonsbransjen? Vår rådgiver Ole deler sine beste råd her.

Når du er i startgropa av karrieren og ser etter en vei inn i media- og kommunikasjonsbransjen kan det være frustrerende å møte på stadige avslag etter å ha lagt ned mye tid i CV og søknadsskriving. Kanskje kommer man helt frem til intervju for så å oppleve en dørgende stillhet, ofte etterfulgt av det tilbakevendende og ikke mist kjedelige avslaget. Det kan være vanskelig å forstå hvordan man skal få den erfaringen som kreves når man ikke engang får muligheten til å komme i gang. Men her er heldigvis ting i ferd med å endre seg.

Vår rådgiver Ole A. Janzso har jobbet med rekruttering siden tidlig på 2000-tallet.

Behersker du de riktige verktøyene?

Arbeidsoppgaver innen media, reklame og kommunikasjon har de siste årene i svært stor grad vært preget av de store endringene digitaliseringen har skapt. Med dette har kravene til å beherske systemer og verktøy blitt viktigere i stadig flere rekrutteringsprosesser. På mange områder har kravet til ferdigheter tatt over for jakten på attraktive personlige egenskaper når man ser etter talenter. Dette har ført til at vi som jobber med rekruttering og bemanning i mange ansettelsesprosesser ser vel så mye etter spesifikke ferdigheter som på CVen som en helhet. Særlig gjelder dette for roller som ikke setter krav til mange års erfaring. Det er en forventning til at de som er født på åtti- og nittitallet er digitale innfødte, og derfor har lettere for å forstå og lære seg den digitale logikken. Det er likevel veldig viktig å eksponere den kunnskapen du faktisk har.

Det er ikke tilstrekkelig å påstå at man er analytisk om du ikke kan Analytics, flink til å presentere om du ikke faktisk kan lage helt rå presentasjoner, eller at du er kreativ om du ikke kan illustrere idéene dine i Photoshop eller med en prototype. Du kan heller ikke ta ansvar for innhold om du ikke kjenner til content management systemer (CMS) og basic html. For å ikke snakke om Facebook og deres løsninger for annonsering, måling og analyse.

Ta ansvar for å forstå teknologien

Markedsføring i dag handler i veldig stor grad om å beherske selfservice-løsninger, og det krever at man må ta plattformene på alvor og fordyper seg i logikken og mulighetene. Selv fagfolk og ledere på høyt nivå bruker og forstår teknologiene som er nevnt.

For eksempel kan brukere av Google Analytics oppleve at dette åpner døren inn i fagmiljøer og stillinger som handler om mye mer enn søkeord og websider. Om man kan Photoshop så KAN det være kunnskapen som tipper prosessen i din favør når man søker på en jobb som innholdsansvarlig eller content manager. Er man utdannet designer kan det være erfaringen din med Google Analytics som sikrer drømmejobben.

Det er faktisk ikke en unnskyldning at man ikke har fått muligheten til å jobbe med det, her er kompetansen tilgjengelig hos leverandørene (Google, Facebook, WordPress m.m.), på et enormt antall blogger, tutorials og fagfora, og det arrangeres veldig ofte en rekke praktisk orienterte kurs, foredrag og frokostseminarer; mange av de helt gratis. Det er bare opp til deg!

Så mitt beste tips til deg som søker jobber innen kommunikasjon og markedsføring er å løfte frem det du kan av systemer, verktøy og teknologier i din CV. Markedet roper etter operative markedsførere som faktisk kan gjøre jobben selv!