INDEX

Nye tips for (det digitale) jobbintervjuet

Har det faktum at nær sagt alle intervjuer i en ansettelsesprosess er digitale påvirket hvordan man deltar og ikke minst “vinner” i prosessen. Ja, er et samstemt svar fra rådgiverteamet i Teft.

-I dag gjennomfører vi alle innledende runder med digitale intervjuer, forteller Katrine Toven som er rådgiver i Teft.

-Les våre råd for deg som skal holde eller delta i videointervju

-Det er både fordeler og ulemper med intervjuprosesser med få eller ingen fysiske møter, den viktigste ulempen er etter min mening, at rammene for å gjøre et godt og sosialt inntrykk i et videointervju, er trangere enn når man møter folk ansikt til ansikt. Og det gjelder for alle deltakere. Vi merker at de som har mye erfaring med digitale møter bevisst eller ubevisst følger noen gyldne regler. Disse kjørereglene er fine å overholde i et videointervju:

-Ofte forventes det at videomøter og intervjuer er mer tidseffektive. Det kan både være en fordel og en ulempe. Hvis du som kandidat synes det går fort, kan du trøste deg med at det er lite trolig at noen av de andre kandidatene får mer tid enn deg. Derfor handler det om å bruke tiden så godt som mulig. Fortsatt er et favorittspørsmålene “fortell litt om deg selv” og “hva tenker du om jobben”. – Forbered et godt svar som viser at du er en relevant kandidat, og sørg for å svare på en effektiv og engasjerende måte, tipser Katrine.

-Kjørereglene for videointervjuer er tydeligere enn i fysiske møter, og det er større sannsynlighet for at alle blir møtt på samme måte. Det gjør prosessene mer rettferdige, og kandidatene blir vurdert mer objektivt. Møter du presis, er godt forberedt og  komfortabel med rammene et videomøte gir, bør det være enklere å møte med lave skuldre og vise mer av hvem du egentlig er. Videointervjuer mer ressurs- og tidseffektive, og gir de som ansetter  rom for å slippe til flere kandidater i innledende intervjurunder.

-Vi merker godt om vi har å gjøre med kandidater som er komfortable eller ikke i situasjonen. Ofte tenker jeg at det kan være lurt å trene sammen med en venn, hvis det skorter litt på selvtilliten før et videointervju. Jeg har ikke sett noe som tyder på at unge kandidater har et fortrinn i videointervjuer, selv om man kanskje skulle tro at de som har vokst opp med FaceTime ville takle dette bedre enn de som vokste opp med fasttelefon og gammeldagse mobiltelefoner. Likevel forventer mange at de under 30 er trygge med formatet, og da er det kanskje spesielt viktig for denne gruppen å trene hvis de føler seg usikre før et videointervju, avslutter Katrine

Vi har allerede skrevet ned noen tips for hvordan du kan forberede deg til videointervjuet her.

Og de alltid relevante rådene for jobbintervjuet her.