INDEX

DOGA: Innovasjon med hjerte og engasjement for bærekraftig samfunnsutvikling

– Jeg vil beskrive DOGA som en tilpasningsdyktig innovasjonsaktør med en pådriverrolle. Vi har et viktig samfunnsoppdrag, og klarer å skape endring i samfunnet, og vi gir oss ikke selv om vi møter motstand. Det skaper stolthet, sier Tor Inge Hjemdal, CEO i  DOGA.

DOGA har fått en stadig mer sentral rolle når det kommer til utforming og implementering av politiske problemstillinger i Norge i løpet av de siste fem årene. Som en del av regjeringens virkemiddelapparat for innovasjon og verdiskaping, med et årlig tilskudd fra statsbudsjettet, er hovedoppgaven å stimulere til bærekraftig innovasjon og verdiskaping ved å fremme god bruk av design og arkitektur. Dette gjøres gjennom innovasjonsprogrammer, rådgivning, kurs, arrangementer, samarbeid og priser.

DOGA jobber blant annet med å øke konkurranseevnen i næringslivet og fremme innovasjon i offentlig sektor, med å utvikle bærekraftige, attraktive byer og tettsteder ved bruk av designmetodikk, arkitektur og innovasjonsprosesser og med å gi gode design og arkitekturpolitiske råd. DOGA jobber på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD), Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) og Utenriksdepartementet (UD).

– De siste årene har vi utviklet oss til å bli en en rendyrket innovasjonsaktør, som aktivt bidrar til omstilling innen både næringsliv og offentlig sektor. Vi pusher og flytter grensene for hva design og arkitektur kan bidra med, og vi har store ambisjoner for veien videre, forteller Tor Inge, som har ledet DOGA de siste seks årene og nettopp signert for en periode på seks nye år. 

Tor Inge Hjemdal, CEO i DOGA.

Her kan du lese mer om hvordan DOGA inspirerte til grønnere innovasjon og omstilling i 2023

Søker ny leder for kommunikasjon

Nå søker DOGA sin nye leder for kommunikasjon. En sentral rolle og viktig nøkkelperson i DOGA sitt arbeid fremover. 

– Som leder får du aldri alle kortene utdelt, men du får et utvalg, og så må du spille kortene riktig. Nå er jeg på utkikk etter et nytt kort i min kortstokk. En som kan bidra til at DOGA tar et nytt skritt, og som søker nye muligheter, er nysgjerrig og utviklingsorientert.  Det er også sentralt at personen har interesse for ledelse, enten om man har erfaring fra tidligere eller ønsker å utvikle seg til å bli en god leder. Her vil du jobbe sammen med ledergruppen med mål å utvikle oss videre sammen, sier Tor Inge.

En av rollens viktigste oppgaver vil være å øke DOGAs synlighet overfor viktige beslutningstakere, både i offentlig og privat sektor, samt øke relevansen og utvikle DOGA som en sentral samfunnsaktør.

– Vi har jobbet strukturert og godt med kommunikasjon over tid. Kommunikasjonsarbeidet er satt i system, og nå søker vi en som kan ta ansvaret for å bygge videre på dette gode arbeidet. Vi ser etter en dyktig fagperson som kan gjøre DOGA enda bedre. Utviklingen de siste fem årene har gjort at vi nå er i en posisjon der vi ønsker å være enda mer synlig som samfunnsaktør. Vi har ambisjoner om å bli enda tydeligere i spørsmål som omhandler innovasjon og samfunnsutvikling, forteller Tor Inge.

Som leder for kommunikasjon i DOGA vil du jobbe tett med Tor Inge, og på tvers av hele organisasjonen.

– Her vil du få tilgang på mye informasjon, og som vår leder for kommunikasjon blir det din jobb å identifisere hva som er en potensiell nyhetssak eller artikkel som vil fremme arbeidet vårt, forklarer Tor Inge.

Nye lokaler til høsten

DOGA har stort fokus på arbeidskultur og trivsel, og gjennomfører pulsmålinger, som viser at medarbeiderne trives svært godt i organisasjonen. 

– Vi scorer høyt på tillit og autonomi, noe som blant annet kommer av at ledergruppen er svært transparent.  Jeg styrer med mål om en god kollektiv forståelse for hvor vi skal. Jeg opplever at det gir medarbeiderne ti ganger høyere arbeidslyst. Jeg jobber tillitsbasert, gir rom for å prøve og feile og har masse humor. Samtidig vil jeg være tydelig, sier Tor Inge.

Han er stolt av arbeidskulturen de sammen har skapt, og han syns det er givende å jobbe sammen med kollegaer som alle er dypt engasjert i fag og innovasjon. 

– Jeg opplever at alle syns det er veldig motiverende å få jobbe tett med politikk og få være med på å bidra til endring gjennom å være tett koblet til overordnede beslutningstakere. Vi får stadig nye utfordringer som vi ikke har en oppskrift på, men som vi løser i fellesskap. Vi samarbeider godt på tvers og kjenner hverandre godt. Alle som jobber her bidrar til å forme hva DOGA står for og får til. Vi har et viktig samfunnsoppdrag, og klarer å skape endring i samfunnet. Det skaper stolthet, forteller Tor Inge.  

I 20 år har DOGA holdt hus i den ombygde transformatorstasjonen i Hausmanns gate 16 i Oslo. Nå flytter institusjonen videre til nye lokaler i Nedre Vollgate 4, fra og med høsten 2024.

– Det er jo litt vemodig å forlate dette ikoniske bygget som rommer så mye historie og så mange opplevelser – ikke bare for oss som jobber her, men for alle som har besøkt oss opp gjennom årene. Men vi kan love at vi skal skape en minst like attraktiv og spennende møteplass i de nye lokalene i Nedre Vollgate. Vi gleder oss til å skape en ny møteplass hvor bærekraftig nyskaping ved hjelp av design og arkitektur står i sentrum, og med en ny kollega med på laget, avslutter Tor Inge.

SATSer på en tydeligere stemme i samfunnsdebatten 

 

I 2018 startet SATS en omfattende posisjoneringsreise, et arbeid som på kort tid har gitt gode resultater, og som også treningssenterkjeden vant Årets Markedsfører prisen for i 2019. Konserndirektør for marked, kommunikasjon og digitalt salg i SATS, Marianne Orderud, sier at reisen så vidt har startet. 

–   Vi står enda bedre rustet nå ved at vi har mer innsikt og en sterk visjon og misjon til hva og hvem SATS er til for. Et tydelig mål for SATS i alle våre fire markeder i Norden er at vi skal sørge for å ha en enda sterkere stemme i fortjente kanaler, og dette blir en sentral oppgave for vår nye nordiske kommunikasjonssjef, sier Marianne. Som Nordens største treningssenterkjede, skal SATS ha en naturlig og troverdig stemme i sentrale samfunnsdebatter som omhandler helse. De er jo slik at hverdagsaktiviteten har en nedadgående og skummel trend, vi blir mindre og mindre aktive, og dette fører til at vi får en enda viktigere rolle i folks hverdag. Under korona-pandemien har dette blitt enda verre, presiserer Orderud.

Marianne Orderud Sats Nordic

Konserndirektør for marked, kommunikasjon og digitalt salg i SATS, Marianne Orderud.

–  I SATS har vi utviklet et nytt kommunikasjonskonsept vi kaller «Train your Brain», som handler om at trening er medisin. Dette sporet skal vi fortsette å bygge troverdighet rundt, og vi skal også bli enda flinkere på å vise at SATS er for alle, for er det noe vi er unike på, i tillegg til å ha de beste folka i bransjen, så er det vårt store produkttilbud, legger hun til.

Meningsfylt hverdag

Hovedkontoret til SATS er plassert i Nydalen i Oslo, og her sitter også den sentrale markeds- og kommunikasjonsavdelingen. Arbeidsmiljøet preges av en uformell, inkluderende kultur, med ansatte som har et oppriktig ønske om å levere på SATS sin visjon, nemlig å gjøre folk sunnere og gladere.

–   Det gir en kraft å jobbe med dette, det føles godt og gå på jobb hver dag med visjonen vår foran seg, det gjennomsyrer både folk og kulturen, sier Orderud om avdelingen hun leder. Selv om vi som jobber i SATS har et stor engasjement for bransjen og produktene, er det ikke slik at alle som jobber her er «supermennesker» som spretter opp hver mandag og hopper i treningstightsen. Vi består av ulike typer mennesker, som i samfunnet generelt – og å trene, det kan være skikkelig vanskelig, også for oss. Likevel presiserer hun at man ikke være fremmed for treningsglede hvis du ønsker å jobbe her.

På linje med å være en inkluderende arbeidsplass, ønsker kjeden å være en inkluderende tilbyder i markedet.

–   SATS jobber for å tiltrekke seg en bred målgruppe og ha en betydelig rolle i folks liv. Vi må respektere folks preferanse til bevegelse, men sørge for å ha et så variert tilbud at vi dekker så mange ulike behov som mulig. Vi vil bryte ned myten om det kun er spesifikke mennesketyper som går på treningssenter. Vi brenner for å få folk opp fra sofaen og i bevegelse slik at de blir sunnere og gladere. Vi ønsker at SATS skal være tilgjengelig for alle, presiserer hun.

 

Viktig teammedlem

I rollen som kommunikasjonsansvarlig jobber man nordisk, noe Orderud løfter fram som en stor mulighet, men også en utfordring. SATS er en kompleks organisasjon og vi er avhengige av gode prosesser på tvers av ulike land og kulturer, på både et faglig og personlig plan.

–   Nordic Head of Communication & PR, vil også ha hovedansvar for internkommunikasjon. Vedkommende skal sikre at SATS har en sterk og tydelig kommunikasjonsstrategi som knytter selskapet sammen. I denne rollen gjelder det å ha tentaklene spredt ut i hele organisasjonen. Man må like å snakke med folk og relasjonsbygging må føles naturlig. Kommunikasjonssjefen vil jobbe proaktivt og reaktivt, og påse en råd tråd i all kommunikasjon. Som ny i rollen vil man få stor mulighet til å forme og legge kommunikasjonsstrategien selv. Generelt i selskapet har de ansatte stor påvirkningskraft, SATS har en flat struktur der man blir gitt mye ansvar.

 

Krisetid og framtid

2020 har vært et utfordrende år for SATS, som for så mange andre bedrifter, men selskapet stålsetter seg og går inn i det nye året med fornuft og selvsikkerhet.

–   Året har naturligvis vært preget av krisekommunikasjon, både internt og eksternt som følge permitteringer og stengte treningssentre. På meget kort tid har vi måttet tenke nytt, med digitale treningsløsninger og mer kommunikasjon både internt og ut mot medlemmer enn vi normalt har. Her har kommunikasjonsrollen vært særdeles viktig, for å sørge for at alle kanaler, internt og eksternt spiller sammen. På tross at pandemien har SATS offensive planer for 2021 og videre fremtid. Samtidig som vi skal komme oss på beina etter pandemien, vil vi trykke på gassen inn i det nye året. Vi må evne å gi full gass, parallelt med at vi jobber oss ut av krisetiden både internt og eksternt, sier Orderud.