INDEX

Espira satser på digitalt innhold: – Målet er å informere og inspirere

I dag starter flertallet av norske barn i barnehage når de er rundt ett år, og de aller fleste tilbringer store deler av hverdagen der helt frem til de starter på skolen som 5-6 åringer. Barnehagenes tilbud er med andre ord viktigere nå enn noen gang tidligere – noe Espira Kunnskapsbarnehagen tar på alvor.

– Betydningen av trygge kvalitetsbarnehager vokser. En god start varer hele livet. En dårlig start er vanskelig å reparere senere. Å tilby barn trygge omgivelser og et godt pedagogisk tilbud helt fra ett-åringene starter i barnehagen er selvfølgelig veldig viktig for oss, fastslår Marit Lambrechts, administrerende direktør i Espira Kunnskapsbarnehage.

Skaper et eget innholdsunivers

Espira Kunnskapsbarnehagen tar valg basert på forskning. Felles satningsområder for alle våre barnehager er språk, realfag og bevegelse, inkludert kosthold. Espira er opptatt av at foreldrene skal få god informasjon om barnas hverdag i barnehagen, og har blant annet en egen app der foreldrene kan følge barnas dager, få viktig informasjon og kommunisere med de ansatte. Espira jobber med datadreven utvikling, blant annet med utgangspunkt i foreldreundersøkelser, ansattundersøkelser og kvalitetsvurderinger.

-Verden har blitt mer digital, og vi ser derfor nå et behov for å styrke oss ytterligere på dette området. Derfor skal vi nå ansette en digital innholds- og markedsansvarlig som skal sette retning for vår digitale tilstedeværelse og hjelpe oss med å gi god og nyttig informasjon, både til de som allerede har barn i barnehagene våre, til barnehagens fremtidige foreldre og til omverdenen forøvrig, forklarer Marit.

Marit Lambrechts, administrerende direktør i Espira

Espira består i dag av 107 barnehager med til sammen 10 000 barn, fordelt over hele Norge. På Skøyen sitter administrasjonen, en gjeng på rundt 20 personer. Markedsføring har så langt vært et lite prioritert fagområde. De digitale kanalene er på plass og i bruk, men nå ønsker de seg en tydeligere strategi, nye mål og jevnlig oppfølging av innholdet.

-Da jeg startet ble jeg veldig imponert over alt som var på plass med tanke på faglig kvalitet og fokus på utvikling. Vi har utrolig mange kompetente og faglige dyktige ansatte, og det ligger et enormt potensial for å synliggjøre enda mer av det gode pedagogiske arbeidet Nå ser vi etter en person som kan foredle innholdet og distribuere dette på en god måte i våre digitale kanaler, sier Marit.

Digitalt innhold = engasjement

Thomas Myra startet som strategidirektør i Espira tidligere i år. Han deler Marits syn på at selskapet har et stort uutnyttet potensial i å dele godt innhold og skape engasjement gjennom sine digitale kanaler. Fremtidens barnehageforeldre

finner mesteparten av sin informasjon digitalt, og det krever selvsagt at Espira utvikler seg i tråd med dette.

Thomas Myra, strategisk direktør i Espira

 

Ved siden av å jobbe med utvikling og strategi, har Thomas de siste månedene jobbet mye med profileringen av selskapet. Han var blant annet med da Espira, i samarbeid med sitt reklamebyrå, lagde en videoserie som ble publisert på barnehagenes sosiale medier i forbindelse med barnehagevalg i fjor.

– Serien ved navn “Undercover MOM” var veldig vellykket og førte til at vi doblet trafikken til nettsidene våre sammenlignet med året før. Den har definitivt skapt engasjement i målgruppen vår, noe som også bekrefter at vi har mye å vinne på å satse videre på å formidle godt innhold i våre kanaler, sier Thomas.

Se alle episodene her

Fokus på verdier, mennesker, miljø og samfunn

I tillegg til å jobbe med å skape gode og trygge barnehager, er Espira et selskap som tar sitt samfunnsansvar på alvor. Dette handler om å ha fokus på hvordan verdier skapes, og hvordan bedriften påvirker mennesker, miljø og samfunn. Espira er derfor en av hovedsamarbeidspartnerne til SOS-barnebyer, hvor de drifter en barnehage for 140 barn i Zimbabwe.

-Stort sett alle Espiras barnehager er med på å samle inn penger til dette prosjektet gjennom konserter, loddsalg, utstilling og salg av bilder som barna har laget og andre kreative tiltak. Sentralt har vi utviklet støttemateriell til barnehagene om prosjektet, slik at dette arbeidet blir en integrert del av det pedagogiske arbeidet i våre barnehager, forklarer Marit.

Både Marit og Thomas beskriver miljøet i Espira som kunnskapsrikt og motiverende. Her jobber det mennesker som brenner for å gjøre hverdagen til barn i Norge bedre, samtidig som foreldrene også skal følges opp på en god måte. Dette er definitivt en arbeidsplass med mening.

– Alle som jobber her er gjennomsyret av et “why” – vi ønsker å bidra med noe som er bra og som gjør en forskjell i barn og foreldres liv. Sektoren vi jobber innen er kunnskapsrik,. Som fremtidens barnehage skal vi ligge et skritt foran og lede an i utviklingen av vår bransje. Dette er et veldig spennende tidspunkt å komme inn i selskapet på, fastslår Marit.

Espira

Sentral rolle i selskapet

For å lykkes med sin nye ambisjon om å gjøre Espira.no til et dynamisk, innholdsdrevet nettsted som foreldre kan se til for inspirasjon, tips og oppdateringer om barnehageliv, har de nå valgt å styrke selskapets satsing på markedsføring og digitalt innhold ved å rekruttere en digital markedsansvarlig. Utvikling av nye digitale tjenester som vil gjøre hverdagen enklere og tryggere for barnefamilier står også på agendaen for årene som kommer.

– Vi er inne i en veldig spennende fase der vi skal sette retning og satse på digital kommunikasjon. Mye er på plass, men vi mangler denne ressursen. Personen som kommer inn nå vil få sette retningen for vår digitale tilstedeværelse og få forme Espiras kommunikasjon i årene som kommer. Dette er en rolle man i stor grad vil kunne forme selv. Ambisjonene og viljen til å satse ligger klare, forklarer Thomas.

Hovedoppgavene til den nye rollen vil være å bidra til å legge en ny strategi for kommunikasjon og markedsføring, og følge opp denne i selskapets digitale kanaler.

– Dette er en veldig spennende mulighet for en som ønsker å få en viktig rolle i et tradisjonell sektor som nå velger å satse på moderne løsninger, avslutter Thomas

https://vimeo.com/687978000