INDEX

Caverion Norge – en arbeidsplass med internasjonalt aspekt og stort handlingsrom for medarbeiderne

Bygg og anlegg er faktisk Norges største fastlandsnæring, ikke alle vet det, påpeker Markeds- og kommunikasjonssjef i Caverion Helene Johansen Facchini.

 Caverion er et Europeisk konsern med over 16 000 medarbeidere, og bare i Norge har selskapet 2 400 ansatte fordelt på 50 lokasjoner.

Helene Johansen Facchini Caverion

Helene Johansen Facchini er Markeds- og kommunikasjonssjef i Caverion Norge.

  Vi er om lag 30 personer som jobber med kommunikasjon og markedsføring internasjonalt. I Norge er vi dag et team på tre personer, og vi har kollegaer i 11 land, som vi jobber tett med. Vi jobber i matrise og sitter i internasjonale arbeidsgrupper på ulike prosjekter, så å jobbe i Norge med et så internasjonalt aspekt synes jeg er utrolig spennende, forteller Facchini.

Stor variasjon i kreative arbeidsoppgaver

Facchini har jobbet i selskapet i 7 år, og steget i gradene internt. Hun startet som Kommunikasjonskonsulent, avanserte til Kommunikasjonsansvarlig og sitter nå som Markeds- og kommunikasjonssjef i Caverion Norge. Hun har faglig tyngde og stor entusiasme for faget.

 I mine syv år i selskapet har jeg aldri fått nei til å være med på et prosjekt jeg har hatt lyst til, heller ikke når jeg har hatt en idé og tatt initiativ til nye prosjekter. Jeg opplever stor frihet og rom for kreativitet, så lenge du relaterer ideene tilbake til strategien, sier Facchini og legger til: Hvis du rekker opp hånden og viser interesse for spesifikke prosjekter, får du være med på laget. Vi jobber på tvers av markedene våre, utveksler ideer, best practice og implementerer kampanjer tilpasset markedene.  

Hun er en del av i ledelsen i Norge og jobber med mye av markeds- og kommunikasjonsrelaterte prosjekter på konsernnivå, hvor beslutningene tas. I fjor var hun ansvarlig for idé, script og produksjon av en ny merkevarefilm for selskapet. Den ble oversatt til lokale språk i alle 11 land, og rullet ut i alle Caverions markeder.

 For tiden jobbes det med to store kampanjer som snart skal lanseres. Den ene; Secured by Caverion, omhandler som navnet tilsier, sikkerhet, den andre er en kampanje som handler om å skape bærekraftige og attraktive bygg. Og det er flere kampanjer i pipen.

Bidrar til god helse, trivsel og bærekraft

Kjernen i merkevaren Caverion er at vi tilrettelegger for produktivitet og trivsel for mennesker, i smarte og bærekraftige bygg.

    Vi tenker på at sluttbrukeren, de som faktisk skal være i byggene vi utvikler, skal trives og ha det bra.  Vi tilbringer faktisk 90% av tiden vår innendørs, så byggene våre ha stor påvirkning på vår helse, trivsel og produktivitet. Vi er med på hele prosessen: fra planlegging av bygget, til installasjonen av selve teknologien, og også drift og vedlikehold i etterkant. Vi følger prosjektene fra vugge til grav, forklarer Facchini.

 Caverion har nettopp vært igjennom en rebranding-prosess for å bli et purpose-drevet selskap. Facchini var med i kjerneteamet som utviklet den nye merkevaren. I tillegg har selskapet fulgt en strategi de siste årene, kalt “Rigget for vekst” og er nå, etter mye endringsarbeid og digitalisering, inne i vekstfasen.

    Vår drivkraft handler i hovedsak om hvordan byggene påvirker miljøet og mennesker. Vi er nå medlem av UN Global Compact og ser også på hvordan vi kan redusere våre egne utslipp. Vi har et positivt klimahåndavtrykk og i Norge i 2020 reduserte vi utslipp av CO2 med 7 millioner kilo, som tilsvarer produksjon av 17 millioner poteter, eller forbruket til 800 nordmenn. Våre tjenester gir klimagevinst og vi har satt et bærekraftsmål om at vi innen 2030 skal skape bærekraftige ringvirkninger som gir 10 ganger større håndavtrykk enn fotavtrykket vårt. Ved å modernisere og digitalisere eksisterende bygg kan du kutte utslipp med 20%. Det gjør Caverion i stor grad ved å rehabilitere og effektivisere allerede eksisterende bygg, forteller Facchini.

 Det overordnede målet er vekst, og Facchini legger ikke skjul på at Markeds- og kommunikasjonsavdeling har en viktig rolle i å bidra til at selskapet når målene som blir satt.

    Vi har budsjettene og det er stort handlingsrom så lenge vi relaterer arbeidet vårt til strategien. Vi vil få ny strategi i løpet av året, og med en ny Senior Inbound Marketing Manager med på laget, er vi Markeds- og kommunikasjonsavdelingen godt rustet, konstaterer Facchini.

Fleksibelt arbeidssted: Oslo, Bergen, Stavanger eller Trondheim + hjemmekontor

Caverion har kontorer over hele Norge, og store kontorer i Bergen, Stavanger og Trondheim, i tillegg til hovedkontor i Oslo. Snart står helt nyoppussede Caverion-lokaler på Bryn klare i Oslo, med moderne klimatak for å sikre godt inneklima. Pandemi og hjemmekontor har gitt økt fokus på digitalisering, og for medarbeiderne vil det også etter pandemien være fleksibilitet rundt valg av arbeidssted.

  I markedsavdelingen har vi lenge jobbet mye digitalt, men opplever at det nå fungerer godt i hele organisasjonen. Det vil uansett være stor fleksibilitet rundt valget om å jobbe på kontoret eller hjemmefra når vi flytter inn i nye lokaler og pandemien har lagt seg. Under pandemien har selskapet hatt fokus på det sosiale med tilbud som hjemmetrening med fysioterapeut, foredrag og kurs. Vi oppfordrer også medarbeidere til å komme seg ut og få litt dagslys i løpet av arbeidsdagen og har fokus på fleksibilitet og balanse mellom arbeid og privatliv, understreker Facchini.

 Stort kreativt spillerom, frihet og ansvar

Facchini leder et lite team og beskriver en sammensveiset gjeng med ulike egenskaper, som støtter og hjelper hverandre, og som er trygge nok på hverandre til å tørre å utfordre der de ser forbedringspotensiale. Som leder beskriver Facchini seg selv slik:

  Jeg får høre at jeg er positiv og flink til å gi tilbakemeldinger når ting er bra, og også synliggjøre og gi ros ut i organisasjonen. Jeg er også tydelig på punkter jeg mener kan forbedres. Jeg har stor tro på at medarbeidere skal ha handlingsrom til å utvikle seg i rollen sin, og i Caverion er mulighetene til det store. Det synes jeg er veldig gøy, sier Facchini.

 På spørsmål om hva som trengs for å lykkes i rollen som Marketing Manager snur hun heller på spørsmålet.

Hvis du trenger en arbeidsplass der du har stort kreativt spillerom, frihet og ansvar for å lykkes, da er Caverion riktig sted for deg, avslutter Facchini.

Stamina Helse blir Avonova – og styrker seg innen Inbound Marketing

Stamina Helse jobber for bærekraftige og produktive arbeidsmiljøer over hele Norge. Til høsten skifter selskapet navn til Avonova, og blir sammen med søsterselskapet i Sverige Nordens største bedriftshelsetjeneste -med mål om å bli Nordens foretrukne partner på et bredere område knyttet til helse og jobb.

Nå styrker de markedsavdelingen for å optimalisere arbeidet med nytt brand, nye websider og nytt arbeidsverktøy. – Dette er en utrolig spennende mulighet for riktig person, sier Sjur Kvamme, Head of Marketing.

Et viktig element i strategien fremover er å forene de to selskapene til «one brand, one company». Første halvdel av 2020 har i stor grad vært preget av forprosjekter, både på nytt CRM/marketingsystem og en ny plattform for intern kommunikasjon, som begge rulles ut til høsten.

-Stamina Helse er et stort selskap, som nå slås sammen med et enda større selskap i Sverige, til et konsern med 1300 ansatte, som jobber fra over 170 lokasjoner i Norge og Sverige. Det siste halvannet året har vi jobbet med et stort posisjonerings- og identitetsprosjekt, som danner grunnlaget for konsernets felles strategi, som iverksettes i høst. Det blir veldig spennende, sier Maria Jansson, VP Communications i Stamina Helse, som blir til Avonova til høsten.

Portrett av Maria Jansson, markedsdirektør i Stamina Helse

Maria Jansson, VP Communications i Stamina Helse, som blir til Avonova til høsten.

Nytt brand, nye websider og nytt arbeidsverktøy

For å gjøre en god jobb i denne stillingen er det essensielt at man brenner for å skape godt innhold til digitale kanaler, og du må gjerne ha erfaring fra B2B-markedsføring. Vi ser etter deg som er sulten på å skape målbar verdi gjennom innholdsproduksjon basert på segmentering, personalisering, analyse og optimalisering.

Kommunikasjonssjefen gleder seg til å få en ny kollega og ønske velkommen til en arbeidshverdag som både byr på ambisiøse målsettinger og et godt sosialt miljø.

-Her er vi gode kolleger, som bryr oss om hverandre. Vi er grundige og opptatt av faglig kvalitet i det vi gjør og leverer til kunder, og vi motiveres og engasjeres i stor grad av den hjelpen vi kan gi til kunder og deres ansatte. Samarbeid, relasjoner og ydmykhet er nok mer fremtredende kvaliteter hos oss enn konkurranse og individuelle prestasjoner. Samtidig så er vi ambisiøse på vegne av konsernet, og har travle arbeidsdager og mange mål, sier Maria.

Konsernets marketingfunksjoner i Norge og Sverige har naturlig nok også blitt slått sammen, og målet er nå å jobbe koordinert i begge land.  I den forbindelse søker konsernet etter en Inbound Marketing Specialist, som skal drive leadsgenererende markedsarbeid. Head of Marketing, Sjur Kvamme, vil bli den nye ressursens nærmeste leder og samarbeidspartner.

-Gjennom målrettet, digital kommunikasjon og kontinuerlig optimalisering basert på analyse og innsikt, skal vi øke kjennskapen til Avonova og verdien Avonova skaper for kunder og samfunnet. Derfor styrker vi markedsavdelingen og søker en offensiv, kunnskapsrik og utviklingshungrig person med sterk gjennomføringskraft, sier Sjur.

Han har vært i konsernet i rundt et år og gleder seg til å jobbe videre med den nye strategien og planene markedsavdelingen har jobbet med den siste tiden.

– Jeg tok denne jobben mest på grunn av de utrolige spennende arbeidsoppgavene og mulighetene som ligger her. Her får man både utvikle seg selv som fagperson og Avonova innenfor digital markedsføring. Nå skal både selskapet og vi i markedsavdelingen ut på en veldig spennende reise, med et nytt brand, nye websider, og ikke  minst med Hubspot som nytt verktøy, sier Sjur.

-At jobben vi gjør også bidrar til å skape sunnere arbeidsmiljøer, gjør at jeg i tillegg føler at jeg har en jobb med mening – og det er jo også veldig positivt, legger han til.

Stillingen vil være lokalisert i nybygde lokaler på hovedkontoret i Valle Wood sentralt på Helsfyr i Oslo med kort vei til offentlig transport og egen sykkelgarasje med garderober. Bygget er av heltre, noe som gir et veldig godt inneklima. Kantinen er kanskje Oslos beste med egne kokker som blant annet lager lekre varmretter hver dag.

Portrett av Sjur Kvamme, Head of marketing i Stamina Helse

Sjur Kvamme, Head of marketing i Stamina Helse, Avonova til høsten

Store muligheter for å påvirke

Med Hubspot vil markedsavdelingen lettere kunne skape resultater og måle den konkrete verdien av arbeidet de legger ned.

-Hubspot er kanskje det mest innovative og moderne marketingverktøyet man kan bruke. Det byr på en verdifull, morsom og enklere arbeidshverdag. I tillegg til bruk på marketing, brukes verktøyet også på salg og kundeservice. Her får man både kjøps- og kundereisen inn i samme system, noe som byr på en del unike muligheter til å både benytte data i marketing, men også se hvordan vårt marketing arbeid kan utnyttes for salg og kundeoppfølging.

Sjur beskriver seg selv som en fleksibel leder som gir mye frihet under ansvar.

-Jeg er opptatt av å gi folk mulighet til å løse ting på sin måte og som man selv syns er best, men jeg forventer samtidig at oppgavene man er enige om blir utført. Jeg er også veldig åpen for å sparre om ting og vil nok også komme med input og forslag. Jeg er en trivelig fyr som er opptatt av å legge til rette for en spennende arbeidshverdag. Vi kommer til å jobbe tett med våre to markedsførere i Sverige, flere eksterne leverandører, salgsorganisasjonen vår i Larvik, samt andre stakeholdere i organisasjonen. For øvrig er vi rundt 30 stykker på hovedkontoret med forskjellige funksjoner, forteller Sjur.

Hvordan vil du beskrive drømmekandidaten til denne stillingen?

-Jeg ser etter en pådriver som gjerne vil utvikle seg videre, og en som har ambisjoner på egne vegne. Det er viktig for meg at du vil være med på å skape noe og drive markedsarbeidet vårt fremover. Her kommer du til en stilling der du vil få være med på påvirke konsernets reise videre, og du vil få mulighet til å lære veldig mye om digital markedsføring. Du trenger ikke nødvendigvis å kunne alt fra før, og vi er åpne for nyutdannede. Det viktigste er at du har grunnlaget og lysten til å lage gode budskap som treffer de riktige målgruppene og skaper verdi for dem og dermed oss. Denne stillingen byr på store muligheter i et veldig spennende selskap, avslutter Sjur.

Teft har rekruttert flere stillinger til Avona sin markedsavdeling.