INDEX

NORD DDB vinner og vokser

2019 var et spennende år for NORD DDB, og 2020 ser ut til å bli minst like gøy. Det Oslo-baserte reklamebyrået har fått flere kunder, blitt flere folk, og holder god fart på alle fronter. Nå vokser de videre for å møte større etterspørsel og nye behov.

– Det har vært et skikkelig vekstår, med mange gode nyheter. Derfor har vi blant annet utvidet med intern filmproduksjon rettet mot både sosiale medier, content og noe TV. Vi har styrket de kreative leveransene våre med flinke nye talenter i kreativ avdeling. En digital gjeng jobber med plassering og budskapsutvikling, og vi er styrket i leveransene i digitale flater, forteller Thomas Olsson, COO i NORD DDB.

Kundene i dagens reklamemarked etterspør andre typer tjenester enn for noen få år siden. I tillegg ønsker flere at reklamebyrået skal utføre en større andel av arbeidet for dem. Derfor har NORD DDB fortsatt bruk for å videreutvikle seg, og å øke sin kapasitet. Nå ser byrået etter smarte hoder til flere konkrete roller.

– En av de mest sentrale rollene

– Akkurat nå ser vi blant annet etter en dyktig, rendyrket prosjektleder. Dette er en av de mest sentrale rollene i vårt byrå – prosjektlederen er mer sentral hos oss enn mange andre steder. Det er de som sørger for at oppgaver løses godt, innfrir kundenes ønsker, og holder et kvalitetsnivå vi kan stå inne for, sier Olsson.

Prosjektledere i NORD DDB er ofte teamledere for et kundeteam. De jobber mye med å få sitt team til å jobbe godt sammen, og må derfor være komfortabel med å jobbe med og lede mennesker. Sammen med rådgiverne har de også en sentral plass i den daglige kundekontakten, hvor de må kunne forstå kundenes behov, og formidle det videre til teamet sitt på en god måte. Men en vel så viktig egenskap er evnen til å holde oversikt.

– Våre prosjektledere forventes å kunne jobbe med hele bredden av byråets tjenester, og det er de som håndterer logistikken. Prosjekter i NORD DDB kan ofte bli ganske komplekse, når det er flere elementer som skal produseres. Da er det prosjektlederen som har ansvaret for at prosjektplanen følges, sørger for at alt leveres, og at de som skal se over og godkjenne materiell får gjort dette.

For prosjektledere er det altså stor variasjon i arbeidsdagene, og det er en fordel å sette pris på høyt tempo. Men prosjektledere er ikke det eneste NORD DDB er på utkikk etter for tiden.

UTVIDER: COO Thomas Olsson, designer Haider Ahmad og prosjektleder Maja Berdychowska ønsker flere dyktige kollegaer i NORD DDB velkommen.

Gjennomføringsevne og kreativitet

– Vi skal også forsterke og bygge videre på den interne filmproduksjonen vår, hvor det skjer veldig mye spennende. Det siste året har vi blant annet produsert «Stjel våre ansatte» for McDonalds på egen rigg, og vi produserte hele lanseringen av Ice Ung internt. Både vi og kundene liker den tilnærmingen, som gir enda tettere dialog mellom kundeteamet og de som produserer filmene, forklarer Olsson.

Helt konkret er byrået nå på jakt etter en filmprodusent. Dette er en rolle som vil få ansvar for å holde i hele den interne produksjonen når NORD DDB lager film, og å sørge for at filmproduksjoner leveres med god kvalitet, til riktig tid og til riktig budsjett. Rett person vil kunne få bryne seg på både store og små produksjoner for flere spennende kunder.

– Vi har også et designteam på åtte personer, hvor vi nå skal komplettere med en designer. Vi ser etter designere som er veldig trygge på grafisk design, men som helst også har erfaring med motion design. Å være designer hos oss betyr at du ofte får nye utfordringer, så du blir ikke sittende med uendelige prosesser. Det du lager hos oss vil bli veldig godt synlig ute i medielandskapet – enten det er på TV, trykk, utendørs, på nett eller andre steder, forteller Olsson.

– Våre designere gjør blant annet kampanjedesign, logoutvikling, pakningsdesign, design for digitale flater/UI og film. Kort sagt er dette et sted hvor designoppgavene er så allsidige at man både lærer mye og får variert erfaring, pluss at man virkelig får utfolde seg!

Mangfoldig miljø

NORD DDB er en bedrift i god vekst, og det merkes også på de ansatte. Arbeidsstokken er en god blanding av nye talenter med mye pågangsmot, og erfarne eksperter med lang, faglig tyngde. Bakgrunnene deres er svært variert, og Olsson forteller at de har hentet nye folk både fra skolebenken, fra andre byråer, og fra helt andre typer virksomheter.

– Jeg slås hver dag av hvor utrolig mange flinke kollegaer jeg har, og høy faglig standard gjør at man lærer noe hver eneste dag. Et viktig fokusområde for oss er også å se på hvordan vi jobber i team og kommuniserer med hverandre. Det inkluderer hvordan vi setter sammen mennesker mest mulig optimalt, både faglig og sosialt, slik at de kan fungere best mulig, avslutter han.