INDEX

Elect viser vei i en uoversiktlig byråskog

Det er ikke bare enkelt å være markedsdirektør i dag. Samtidig som det kreves at markedsdirektøren bruker mer tid på innoverrettet arbeid skjer det fryktelig mye på byråsiden. Der ute er det bransjeglidninger, byråene utvikler og utvider sine tjenester og forretningsområder, og nøkkelpersoner kommer og går.

– Overblikket over hvordan det faktisk ser ut i jungelen er det svært få markedsdirektører som har tid til å skaffe seg. Det gjør at når man skal velge et nytt byrå inviterer mange bare de man har jobbet med tidligere, og kanskje ett eller to av de man sist leste om på Kampanje. Og kanskje det fungerte før, da det var lettere å ha et overblikk over byråenes jobber den gang «alt gikk på TV2», men markedet har skiftet voldsomt.

Det sier Knud Fahrendorff, daglig leder i Elect. Selskapet ble startet opp av ANFO og Teft for for å hjelpe annonsørene; ANFOs medlemmer. Nå er Elect godt etablert, og det siste året har de rukket å hjelpe flere store virksomheter innen både privat og offentlig sektor med å finne frem til det riktige byrået.

Rivende utvikling i bransjen

– Det vi gjør er å hjelpe til med å evaluere eksisterende byråsamarbeid, og vi hjelper annonsører med å få et godt beslutningsgrunnlag når de skal velge nye byråer. Det gjelder både medie-, reklame-, native-, PR- og designbyråer, men hovedvekten ligger nok på de to førstnevnte nå, sier Fahrendorff.

I mange andre land er denne typen tjeneste nokså vanlig, men i Norge har det tradisjonelt vært enklere å ha overblikk over hva som fantes. Norge er et lite land med færre aktører, og selv rent geografisk har de fleste store byråene vært lokalisert innen noen få kilometer av hverandre. I tillegg utvikler det norske byrålandskapet seg annerledes enn i de største markedene – her skjer mye tjeneste- og kunnskapsutvikling hos allerede etablerte aktører.

Da kan det bli en utfordring at for eksempel byråer som er best kjent som kreative har styrket seg med analyse og teknologi. Denne utviklingen skjer fort, og ofte under radaren – med mindre man følger riktig godt med. Å holde seg oppdatert på det som utvikler og etablerer seg av kompetanse hos byråene er en av de viktigste oppgavene for Elect.

– Tidligere holdt det kanskje med et reklamebyrå og et mediebyrå. Nå trengs det også et performancebyrå, et contentbyrå, og noen til. Ofte vil gjerne byråer i én kategori ønske å hjelpe deg med tjenester du kanskje forbinder med helt andre kategorier. Og de kan være svært flinke til det! Så det er mye som har skjedd, slår Elect-sjefen fast.

God fart inn i 2020

Elect eies 50/50 av ANFO og Teft, noe som gjør tilfanget av informasjon svært godt. ANFO er annonsørenes egen interesseorganisasjon, og Teft har i en årrekke posisjonert seg slik at de har en nær unik oversikt over det norske PR-, reklame- og kommunikasjonsmarkedet. Denne innsikten kommer Elect sine kunder til gode.

– Det hjelper nok, ja. Vi har et veldig godt overblikk over byråene, tjenestene deres, og folkene som jobber der. En gjennomsnittlig markedsdirektør er kanskje i kontakt med en håndfull i løpet av et år, mens vi har snakket med rundt 80 byråer siden oppstarten av Elect. Det gjør en stor forskjell, sier Fahrendorff.

– Vi ser også at det gir resultater for alle involverte. 2019 var året da vi virkelig kom i gang, og nå inn i 2020 har vi veldig god fart. Det er også veldig hyggelig at vi får svært gode tilbakemeldinger fra både annonsørene og byråene – også de som ikke får kontoen. Så det er tydelig at dette er et tilbud mange har hatt et ønske om.

Besøk Elect sine hjemmesider