INDEX

TV 2 – tett på med de gode historiene

 – Vi jobber alle med historiefortelling i bunn, uavhengig av hvilken jobb vi har i TV 2, sier Erlend Paris Wathne, Ansvarlig kommunikasjon- og analyse i TV 2 Digital.

Denne saken ble publisert i forbindelse med at Teft rekrutterte kreatør til TV2.

 Erlend Wathne har jobbet i TV 2 Sumo, som også refereres til som den digitale delen av medhuset, siden 2016. Han kom til TV 2 med bred mediebakgrunn både fra mediebyrå og tv-verdenen. 

TV2 Erlend Paris Wathne

Erlend Paris Wathne, Ansvarlig kommunikasjon- og analyse i TV 2 Digital.

– Vi går på jobb hver dag for å skape historier som engasjerer det norske publikum, og vår arbeidsplass er en merkevare veldig mange har et forhold til. Opp imot 90% av den norske befolkningen er innom en av flatene våre i løpet av en uke, og som en konsekvens av det er vi en del av hverdagspraten, vi er med på å sette dagsorden, sier Erlend Wathne. 

I et samfunn hvor store deler av tv-tittingen er flyttet fra lineær tv til digitale flater, og med inntog av store, utenlandske aktører som Netflix, HBO og Apple TV + har de tradisjonelle tv-kanalene måttet omstille seg på kort tid. Kampen om seerne er beinhard. 

– Akkurat nå er vi på en veldig spennende reise, kanskje den mest spennende i hele TV 2s historie. Kampen om å oppleves relevant er tøffere enn noensinne. Vi tror helt klart vi er godt posisjonert for å hele tiden være i front i den kampen. Vi har lang fartstid og kjenner nordmenns preferanser og seermønstre godt. Bedre enn de globale aktørene, tør jeg påstå. Vi jobber nå fram en ny merkevareplattform, som innebærer at TV 2 Sumo blir til TV 2 Play. Ny merkevareplattform betyr ny visuell identitet for hele TV 2, forteller Erlend Wathne. 

 Visjonen for den nye merkevareplattformen og et mer samlet TV 2, er at vi skal være tett på med historier som engasjerer. 

– Historisk har det vært et for tydelig skille mellom TV 2 Sumo og den lineære delen av TV2. Med den nye merkevareplattformen er ambisjonen å forene disse slik at det kun er ett TV 2. Internt betyr det at vi alle, i enda større grad, skal dra i samme retning. Én sterk merkevare er en viktig dimensjon for å lykkes som en aktør som konkurrerer mot globale aktører, presiserer Wathne som nå søker etter en ny kreatør til sin avdeling.

 Som kreatør i TV 2 Sumo får man jobbe med grafisk materiell knyttet til velkjente produksjoner fra utlandet, men også mulighet til å sette et personlig preg på materiell som lages til kanalens egenproduserte programmer. Spennvidden i innholdsporteføljen er naturligvis stor hos en aktør som ønsker å være relevant for alle i husstanden. 

– Arbeidshverdagen her er like variert og mangefasettert som programtilbudet vårt. Vi jobber med markedsmateriell og uttak i forbindelse med alt fra en ny sesong av The Kardashians, via helgens Premier League-runde, til et nytt ungdomskonsept vi skal rulle ut om et halvt år. Den nye kreatøren vi får på laget vil raskt oppdage at her er ingen dag lik, sier Erlend Wathne. 

– Utover at vi jobber med veldig variert innhold jobber vi også mye på tvers. Vi er gode på faglig sparring, er tilgjengelige for hverandre og har en uformell tone. Dualiteten i denne rollen innebærer en hverdag delt mellom å produsere annonsemateriell for innkjøpt materiale, og å være med på å sette kommunikasjonskonseptene for egenproduksjoner. Det å ha riktige ressurser inhouse gir oss muligheten til å agere raskt, og det er vi avhengige av i vår bransje, legger han til.  

 Ingvild Dahlen har hatt rollen som Digital Marketing Manager i TV 2 Sumo siden desember 2019. Dahlen har lang erfaring med digitale medier. Hennes fokusområde er Performance Marketing og hun er ansvarlig for å sette opp performance-kampanjer for TV 2 Sumo. 

TV2 Ingvild

Ingvild Dahlen, Digital Marketing Manager i TV2 Sumo.

– Det er et kontinuerlig samspill mellom den kreative leveransen og kampanjene vi setter opp, samt mediekjøpene vi gjør, forteller Dahlen. Vi A/B-tester hele veien og fordelen med å ha en egen kreatør inhouse er at vi kan teste mer på kortere tid. Det trenger ikke være en stor kampanje for at vi skal ha fokus på testing. Små justeringer kan skape god effekt selv på mindre kampanjer. Vi jobber svært innsikt- og analyse-drevet og alle kampanjer vi kjører gjennomføres med et retrospekt, slik at vi kan ta med oss læring av det vi gjør, utdyper hun. På spørsmål om hvordan det er å samarbeide på tvers av fagfelt svarer hun: Vi er flere mindre team i kommersiell avdeling som jobber med mye av det samme, og på tvers. Likevel gjør ingen av oss akkurat det samme. Alle har spesialistroller og sånn sett er innsikten hver og en sitter på verdifull.

Karen Philippenko er Kreativ Leder i programavdelingen i TV 2 som utvikler egenproduksjoner for kanalen. I programavdelingen er de stadig på jakt etter de beste ideene og god historiefortelling til kanalens konsepter og programmer. Hun beskriver TV 2 som både børs og katedral; en kanal som forvalter store verdier i samfunnet, men som også drives kommersielt. Hun sier man som inhouse kreatør i kanalen må evne å skru ting kommersielt.

TV2 Karen Philippenko

Karen Philippenko er kreativ leder i programavdelingen i TV2.

– Det er viktig for oss at vi utvikler salgsutløsende design i kampanjene våre. Vi jobber et sted som utgjør en viktig del av folks hverdag. TV 2 skal være fanebærer for norsk innhold i årene fremover. Vi skal fortelle historiene som er viktige for Norge og de norske seerne. Her vil vår kreatør ha en viktig rolle i jobben med å hente ut premissene i historiene og gjøre god art direction for å tydeliggjøre driverne bak hvorfor publikum absolutt bør få med seg programmene våre, utdyper Philippenko.

 Som en del av det digitale teamet vil man som kreatør delta i kreative kommunikasjonsmøter på tvers i organisasjonen, for å være med på å sette kreativ strategi og retning i fellesskap. Mer spesifikke oppgaver for egenproduksjoner vil være alt fra å lage moodboards, samarbeide tett med Kreativ Leder på fotoopptak og utforme prinsippskisser, til å sitte med versjoneringer for digitale kampanjer. Logo til programmene er blant elementene som leveres av produksjonsselskapene, hvilket krever at kanalens inhouse-kreatør evner å være en god sparringspartner og bestiller.   

– I TV 2 er det åpent for at folk kan bringe sine tanker og ideer til bords. Man skal gjerne være litt uredd og tørre å kaste ballene enda høyere når man får en bestilling. Vi har høy grad av kreativitet, men med det sagt jobber vi også innenfor gitte rammer. Det handler mye om å hente ut kjernen i historiene og foredle det. Å svare titterne på hva et program egentlig handler om, og hvorfor de burde se det. Vi er en ung og fremoverlent organisasjon som er i sentrum av ordskiftet, og jeg tenker det må være ekstra gøy å være kreatør når arbeidet du utfører havner på flater overalt, avslutter Philippenko.

 

 

JCDecaux prioriterer onboarding: – Aldri før har jeg fått så god opplæring

Christina Forstrønen Bruarøy begynte som Account Manager i JCDecaux i september 2020, og var den yngste som jobbet i salgsavdelingen. Hun sier hun aldri før har fått så god opplæring som da hun begynte hos JCDecaux.

I over 50 år har JCDecaux spilt en viktig rolle ved å forme bybildet i en rekke land verden over. I dag er selskapet verdens største utendørsreklameselskap, med over 1 million reklameflater i mer enn 80 land på 5 kontinenter. JCDecaux er den mest innovative og innflytelsesrike aktøren, også når det kommer til digitalisering av utendørsreklamekanalen. Selskapet tilbyr programmatiske kjøp av reklameflater i en rekke markeder allerede, og flere står for tur. JCDecaux Norge ble etablert i 1998 og teller i dag 77 ansatte.

Vi tok en prat med Christina for å høre hvordan det var å være ny i JCDecaux, om on-boarding og om salgsavdelingen og kulturen generelt.

JCDecaux ansatt

Christina Forstrønen Bruarøy begynte som Account manager hos JCDecaux i september ifjor.

Fortell om din oppstart hos JCDecaux.

    Jeg fikk jobben og startet opp sammen med tre mannlige kollegaer, og vi er alle under 30 år. Vi ble tatt veldig godt imot, og aldri før har jeg vært med på en så detaljert opplæring. Fra tidligere har jeg vært vant til en mer «lære ting selv»-tilnærming til en ny jobb, så jeg synes det var veldig fint å komme til et sted hvor de satt av så mye tid til opplæring. Alt gjøres inhouse i JCDecaux, og som nyansatte fikk vi blant annet være med teknikkavdelingen ut i felten, for å få et helhetsinntrykk av bedriften. Det gjør oss sterkere som selgere når vi faktisk kjenner til prosessene også utenfor vårt spesifikke ansvarsområde. Vi ble introdusert til minst én ansatt i hver avdeling på huset, så nå er veien kortere hvis vi trenger hjelp eller informasjon. Ledelsen er tett på oss til vanlig, når vi jobber på kontoret. Det er lett å kommunisere og få raske svar. Vi har et godt støtteapparat rundt oss. 

Hva slags erfaring hadde du fra før? 

    Jeg er den yngste, med minst erfaring i vår avdeling. Jeg har et fagbrev fra Forsvaret, og har gått 2 år på Fagskolen Kristiania på reklame og merkevarekommunikasjon. Jeg hadde et internship i MediaCom i et år, parallelt med studier, og hadde også to andre jobber ved siden av studiene. Det at jeg evner å ha mange baller i luften samtidig veide sannsynligvis opp for at jeg ikke hadde lang fartstid i bransjen fra før. 

Hvordan er det å jobbe som Account Manager i JCDecaux?

    Du får raskt eget ansvar og jobber selvstendig, og jeg synes det er gøy å ha mye ansvar. Det er fint å snakke med så mange ulike typer mennesker i løpet av en arbeidsuke. Kundene våre er alt fra små merkevarer til ansatte i mediebyrå med 20 års erfaring fra bransjen. Variasjonen av små og store kunder er gøy, det gjør dagen mer dynamisk at vi har så mange forskjellige oppdrag. Mye handler om å se et oppdrag og utfordringene i det, med ulike perspektiver, for å best forstå hvordan kundene ønsker å bruke utendørsreklamekanalen, samt å foreslå gode løsninger de kanskje ikke ser selv. Vi følger med på hva kundene gjør i egne kanaler, da vi gjerne foreslår å nå ut til flere med budskapet de kjører på nett og kommer med relevante forslag ut ifra det. Vi jobber også tett med markedsavdelingen som bistår oss med å visualisere ideer og å komme med forslag til uttak utover de vanlige løsningene. Jeg liker veldig godt den kreative siden av jobben.

Beskriv miljøet hos JCDecaux.

    Jeg synes det er et overraskende bra miljø. Før jeg begynte her var jeg redd det skulle være et miljø med eldre menn i dress, men det jobber veldig forskjellige mennesker hos oss. Det er mye god humor og åpenhet for å være ærlige med hverandre. Vi er mange, men vi har i grunnen veldig god kommunikasjon, så det flyter lett mellom alle. Vi fire som begynte sammen har naturligvis ekstra god kjemi, og sparrer mye med hverandre. 

Hva finner du utfordrende i rollen?

    Jeg setter veldig pris på at jeg får gjøre ting på min måte, i å selge på en måte som er naturlig for meg. Det er heldigvis ingen fasit på hvordan vi skal jobbe eller te oss for å få til et salg. Jeg får tett oppfølging av min nærmeste sjef, men samtidig har jeg stor frihet i rollen. Det er selvsagt motiverende å jobbe med bonusordning. Den endrer seg hele tiden, så det alltid er noe å jakte på. Jeg opplever at merkevarene generelt er redde for å bruke pengene sine feil nå, så det er litt mer skepsis i markedet enn under normale tilstander. Jeg jobber mye med å trygge kundene. Heldigvis har vi publikumstall på våre arenaer, og priser oss deretter. All informasjonen vi kan gi kundene rundt dette er bra når de trenger å bli forsikret om at det er en god investering. Vi har også fått et nytt planleggingsverktøy for de digitale løsningene våre, som gir kundene større muligheter. Det har vært mye å sette seg inn i, men nettopp på grunn av de store mulighetene som ligger i systemet, synes jeg det har vært veldig gøy å ta det i bruk.

Hva er du mest stolt av så langt fra din tid hos JCDecaux? 

    De nye kundene jeg har fått kontakt med. Enten de har vært i dvale i JCDecaux-systemet eller om de er helt nye, er jeg stolt av å ha fått de inn.