INDEX

Caverion Norge – en arbeidsplass med internasjonalt aspekt og stort handlingsrom for medarbeiderne

Bygg og anlegg er faktisk Norges største fastlandsnæring, ikke alle vet det, påpeker Markeds- og kommunikasjonssjef i Caverion Helene Johansen Facchini.

 Caverion er et Europeisk konsern med over 16 000 medarbeidere, og bare i Norge har selskapet 2 400 ansatte fordelt på 50 lokasjoner.

Helene Johansen Facchini Caverion

Helene Johansen Facchini er Markeds- og kommunikasjonssjef i Caverion Norge.

  Vi er om lag 30 personer som jobber med kommunikasjon og markedsføring internasjonalt. I Norge er vi dag et team på tre personer, og vi har kollegaer i 11 land, som vi jobber tett med. Vi jobber i matrise og sitter i internasjonale arbeidsgrupper på ulike prosjekter, så å jobbe i Norge med et så internasjonalt aspekt synes jeg er utrolig spennende, forteller Facchini.

Stor variasjon i kreative arbeidsoppgaver

Facchini har jobbet i selskapet i 7 år, og steget i gradene internt. Hun startet som Kommunikasjonskonsulent, avanserte til Kommunikasjonsansvarlig og sitter nå som Markeds- og kommunikasjonssjef i Caverion Norge. Hun har faglig tyngde og stor entusiasme for faget.

 I mine syv år i selskapet har jeg aldri fått nei til å være med på et prosjekt jeg har hatt lyst til, heller ikke når jeg har hatt en idé og tatt initiativ til nye prosjekter. Jeg opplever stor frihet og rom for kreativitet, så lenge du relaterer ideene tilbake til strategien, sier Facchini og legger til: Hvis du rekker opp hånden og viser interesse for spesifikke prosjekter, får du være med på laget. Vi jobber på tvers av markedene våre, utveksler ideer, best practice og implementerer kampanjer tilpasset markedene.  

Hun er en del av i ledelsen i Norge og jobber med mye av markeds- og kommunikasjonsrelaterte prosjekter på konsernnivå, hvor beslutningene tas. I fjor var hun ansvarlig for idé, script og produksjon av en ny merkevarefilm for selskapet. Den ble oversatt til lokale språk i alle 11 land, og rullet ut i alle Caverions markeder.

 For tiden jobbes det med to store kampanjer som snart skal lanseres. Den ene; Secured by Caverion, omhandler som navnet tilsier, sikkerhet, den andre er en kampanje som handler om å skape bærekraftige og attraktive bygg. Og det er flere kampanjer i pipen.

Bidrar til god helse, trivsel og bærekraft

Kjernen i merkevaren Caverion er at vi tilrettelegger for produktivitet og trivsel for mennesker, i smarte og bærekraftige bygg.

    Vi tenker på at sluttbrukeren, de som faktisk skal være i byggene vi utvikler, skal trives og ha det bra.  Vi tilbringer faktisk 90% av tiden vår innendørs, så byggene våre ha stor påvirkning på vår helse, trivsel og produktivitet. Vi er med på hele prosessen: fra planlegging av bygget, til installasjonen av selve teknologien, og også drift og vedlikehold i etterkant. Vi følger prosjektene fra vugge til grav, forklarer Facchini.

 Caverion har nettopp vært igjennom en rebranding-prosess for å bli et purpose-drevet selskap. Facchini var med i kjerneteamet som utviklet den nye merkevaren. I tillegg har selskapet fulgt en strategi de siste årene, kalt “Rigget for vekst” og er nå, etter mye endringsarbeid og digitalisering, inne i vekstfasen.

    Vår drivkraft handler i hovedsak om hvordan byggene påvirker miljøet og mennesker. Vi er nå medlem av UN Global Compact og ser også på hvordan vi kan redusere våre egne utslipp. Vi har et positivt klimahåndavtrykk og i Norge i 2020 reduserte vi utslipp av CO2 med 7 millioner kilo, som tilsvarer produksjon av 17 millioner poteter, eller forbruket til 800 nordmenn. Våre tjenester gir klimagevinst og vi har satt et bærekraftsmål om at vi innen 2030 skal skape bærekraftige ringvirkninger som gir 10 ganger større håndavtrykk enn fotavtrykket vårt. Ved å modernisere og digitalisere eksisterende bygg kan du kutte utslipp med 20%. Det gjør Caverion i stor grad ved å rehabilitere og effektivisere allerede eksisterende bygg, forteller Facchini.

 Det overordnede målet er vekst, og Facchini legger ikke skjul på at Markeds- og kommunikasjonsavdeling har en viktig rolle i å bidra til at selskapet når målene som blir satt.

    Vi har budsjettene og det er stort handlingsrom så lenge vi relaterer arbeidet vårt til strategien. Vi vil få ny strategi i løpet av året, og med en ny Senior Inbound Marketing Manager med på laget, er vi Markeds- og kommunikasjonsavdelingen godt rustet, konstaterer Facchini.

Fleksibelt arbeidssted: Oslo, Bergen, Stavanger eller Trondheim + hjemmekontor

Caverion har kontorer over hele Norge, og store kontorer i Bergen, Stavanger og Trondheim, i tillegg til hovedkontor i Oslo. Snart står helt nyoppussede Caverion-lokaler på Bryn klare i Oslo, med moderne klimatak for å sikre godt inneklima. Pandemi og hjemmekontor har gitt økt fokus på digitalisering, og for medarbeiderne vil det også etter pandemien være fleksibilitet rundt valg av arbeidssted.

  I markedsavdelingen har vi lenge jobbet mye digitalt, men opplever at det nå fungerer godt i hele organisasjonen. Det vil uansett være stor fleksibilitet rundt valget om å jobbe på kontoret eller hjemmefra når vi flytter inn i nye lokaler og pandemien har lagt seg. Under pandemien har selskapet hatt fokus på det sosiale med tilbud som hjemmetrening med fysioterapeut, foredrag og kurs. Vi oppfordrer også medarbeidere til å komme seg ut og få litt dagslys i løpet av arbeidsdagen og har fokus på fleksibilitet og balanse mellom arbeid og privatliv, understreker Facchini.

 Stort kreativt spillerom, frihet og ansvar

Facchini leder et lite team og beskriver en sammensveiset gjeng med ulike egenskaper, som støtter og hjelper hverandre, og som er trygge nok på hverandre til å tørre å utfordre der de ser forbedringspotensiale. Som leder beskriver Facchini seg selv slik:

  Jeg får høre at jeg er positiv og flink til å gi tilbakemeldinger når ting er bra, og også synliggjøre og gi ros ut i organisasjonen. Jeg er også tydelig på punkter jeg mener kan forbedres. Jeg har stor tro på at medarbeidere skal ha handlingsrom til å utvikle seg i rollen sin, og i Caverion er mulighetene til det store. Det synes jeg er veldig gøy, sier Facchini.

 På spørsmål om hva som trengs for å lykkes i rollen som Marketing Manager snur hun heller på spørsmålet.

Hvis du trenger en arbeidsplass der du har stort kreativt spillerom, frihet og ansvar for å lykkes, da er Caverion riktig sted for deg, avslutter Facchini.