INDEX

Digital omstilling og endringsvilje i BDO

Til tross for sin store størrelse, er BDO en organisasjon med vilje til å forandre seg. Markeds- og kommunikasjonsavdelingen skal hjelpe selskapet videre på den digitale reisen og har fullført en rekke spennende prosjekter den siste perioden. Nå søker de etter en ny og dyktig ressurs til MarTech-teamet.

BDO er et internasjonalt rådgivnings- og revisjonsselskap med dypt fotfeste i norsk samfunns- og næringsliv. I Norge har de over 1 800 ansatte og kundene er alt fra store, verdensomspennende selskaper til små og mellomstore bedrifter i både privat og offentlig sektor.

Nå søker BDO etter en digital forretningsutvikler og Product Manager, som blant annet vil få ansvar for marketing automation. De ser etter en person med god forretningsforståelse, som evner å se hvordan MarTech, med digitale løsninger og teknologi, kan understøtte kommunikasjon og markedsføring. Rollen tilhører MarKom-avdelingen som består av 19 hyggelige og dyktige medarbeidere.

– Vi ser for oss at denne personen har jobbet med andre digitale løsninger og liker å holde i et prosjekt fra A til Å. Du må trives med prosjektledelse, være proaktiv og trygg nok i deg selv til å stå i faglige diskusjoner, sier Ingrid Røeggen, som leder MarTech-teamet i Markeds- og Kommunikasjonsavdelingen og produktansvarlig for nettsiden bdo.no og intranett.

Prosjektbasert arbeidshverdag med tverrfaglig samarbeid og digital omstilling

MarTech-teamet som Ingrid leder tilhører marked- og kommunikasjonsavdelingen i BDO, som ledes av Maria Fronth-Sagen. Hun er opprinnelig utdannet siviløkonom fra NHH, men fant sin lidenskap for markedsføring og kommunikasjon da hun jobbet i Geelmuyden Kiese.

Hun er stolt av det avdelingen har levert den siste perioden, og beskriver en spennende arbeidshverdag med fokus på digital utvikling.

-Vi har nylig utviklet markeds- og kommunikasjonsstrategien vår Vi har fullført et forprosjekt på marketing automation og er i startfasen med å implementere det nå. I tillegg har vi nylig lansert nytt intranett og har en ny webinarløsning på trappene. I BDO vil det være en stor satsning på MarTech fremover, forteller hun.

En typisk arbeidsuke er ikke så lett å beskrive, innholdet avhenger av prosjektene man jobber med. Felles er likevel at hverdagen preges av tverrfaglig arbeid med ulike stakeholders i organisasjonen og at man er tett på kollegaer over hele landet – og verden.

– Mye av din tid dedikeres til prosjektene du vil jobbe med. Vi vil være i tett på våre kollegaer over hele Norge, så du vil samarbeide med flere stakeholders i hele organisasjonen. Vi har flere faste møtepunkter, som avdelingsmøter og MarTech-møter, hvor vi snakker om prosjekter og resultater på tvers. Vårt fag er i rivende utvikling, så vi setter av tid til å holde oss oppdaterte.. Ingrid har derfor satt i gang ukentlige fagmøter, hvor MarTech-teamet diskuterer og deler nyheter forklarer Maria.

Implementerer Marketing Automation

Maria var blant dem som var med å ansette Ingrid, like før pandemien brøt ut. Ingrid har tidligere vært mange år i iProspect og jobbet med web, digitalt innhold og markedsføring siden 2009. Hun kjente ikke til BDO da hun kom over en stillingsannonse som trigget nysgjerrigheten. Etter et møte med Maria, skjønte hun fort at BDO skulle legge ut på en spennende digital reise som hun hadde veldig lyst til å bli med på.

-Jeg har ikke angret et sekund etter at jeg begynte i februar 2020, til tross for stort sett hjemmekontor hele tiden. Jeg har hatt ansvar for flere store prosjekter og har blant annet ledet og lansert et helt nytt intranett. Nå er vi også i gang med å implementere marketing automation i BDO. Da har det samtidig vært naturlig å sette sammen alle oss som jobber med MarTech i et eget team, slik at vi kan få mest mulig synergier på tvers av våre systemer. Så jeg gleder meg veldig til fortsettelsen fremover – og ikke minst til å få ansette en til på MarTech-teamet, sier Ingrid entusiastisk

Som leder er Ingrid opptatt av å gi sine ansatte det de trenger for å kunne nå sine mål og ha en god arbeidshverdag.

– Jeg ønsker at vi jobber som team og jeg vil vel si at jeg har en lite autoritær lederstil. Jeg er direkte som person og er genuint opptatt av hvordan mine ansatte har det. Jeg legger gjerne rammer og mål for de på teamet mitt og er en sparringspartner i hverdagen, men det er lite detaljstyring fra min side, understreker hun.

Kort oppsummert; Hvorfor er det spennende å jobbe i BDO?

-Her får du jobbe sammen med mange andre dyktige kollegaer som virkelig har lyst til å sette forretnings- og kommunikasjonsstrategi ut i praksis. Du har kollegaer med stort engasjement, og til tross for at vi er en stor og kompleks organisasjon, så er det faktisk mulig å få til endring. Du vil jobbe med kollegaer som virkelig heier på deg og som tåler sine kollegaers nederlag og suksesser. For de som liker å være sosiale er det masse som skjer i BDO og det er lett å bli kjent med andre. Så nå gleder vi oss veldig til å komme tilbake til kontoret for fullt, nå som samfunnet åpner opp igjen. Jeg må også nevne at vi er i gang med en MarTech-strategi, så det er veldig spennende i MarKom akkurat nå, avslutter Ingrid.

 

 

Coop bygger sterkt digitalt fagmiljø og styrker fokuset på innovativ marketing

Coop står midt i en spennende endringsreise der det satses stort på digitalisering både innen kundeopplevelser og markedsføring. Dette stiller helt nye krav til markedsførerne i organisasjonen. 

-Det er svært spennende og gøy å jobbe i Coop om dagen, og spesielt med tanke på alt som skjer innen digital markedsføring. Den raske endringstakten krever at vi må være innovative og fremoverlente for å vinne kampen om å tilby de beste kundeopplevelsene – hver eneste dag, sier Jon E Fornes, assisterende markedsdirektør i Coop.

-Stadig flere digitale kontaktpunkter gjennom kundereisen øker muligheten for å kunne være relevante ved å vise riktig budskap til riktig tid, og i riktig kanal og kontekst. Dette stiller helt nye krav til oss som markedsførere, sier Jon.

Massiv og omfattende markedsføringsinnsats

Coop opererer i en skala og med en tyngde innen markedsføring som er unik i norsk målestokk. Den sentrale markedsavdelingen har ansvaret for å markedsføre seks ulike dagligvarekjeder.  I tillegg markedsfører de Coop sitt mormerke og egne merkevarer (EMV). I dag jobber de inn mot både egne, kjøpte og fortjente kanaler. Som en av Norges største annonsører er de kontinuerlig til stede i alle medier.

Selskapet har i dag en relativt tradisjonell tilnærming til markedsføringen, der arbeidet er styrt gjennom gode arbeidsprosesser, planer og årshjul. Fremover ønsker markedsavdelingen å utforske nye måter å organisere arbeidet på gjennom større grad av agil arbeidsmetodikk hvor vi løser konkrete oppgaver i tverrfaglige produktteam. Vi har allerede begynt å teste ut denne arbeidsformen.

-Vi har hatt tradisjon for å være en stor bestiller av tjenester eksternt. Nå er vi i ferd med å in-house kritisk kompetanse slik at vi kan jobbe mer effektivt, men også for å skape et sterkere fagmiljø internt. Jeg pleier å si at vi må ha “peiling” for å kunne kjøpe “peiling”! Det er også enklere for våre leverandører og samarbeidspartnere å levere med høyere presisjon og kvalitet dersom de forholder seg til oss som en målrettet og kompetent kunde, forteller Jon.

Selskapet har en tydelig verdibasert “brand purpose”, der Coop skiller seg fra sine konkurrenter ved å være eid av 1,8 millioner medlemmer og ikke av private eiere. Verdifundamentet i selskapet er basert på delingsøkonomi, og Coop er svært bevisst sitt samfunnsansvar som en stor og betydelig aktør.

-Coop er en mangfoldig arbeidsplass, hvor du finner mange ulike kollegaer, alt fra dem som har jobbet i Coop så å si hele yrkeslivet til de som kommer har kortere erfaring fra flere arbeidsplasser og fra helt andre bransjer. Her får du raskt muligheter dersom du har «passion» for et område og viser at du ønsker å ta ansvar. Selv om Coop er et stort system med mange ansatte blir du fort lagt merke til om du legger ned en ekstra innsats. Coop er også et inkluderende og raust selskap hvor du får utviklet deg både faglig og personlig.

Ansatt i Coop som handler i en butikk.

BREDT TILBUD: Coops lokaler er nylig blitt pusset opp og nå har de ansatte sin egen butikk på jobben.

Støttende lederstil

Jon E. Fornes har selv vært ansatt i Coop siden 2017. Han startet sin lederkarriere i Forsvaret, den gangen ledelsesutøvelsen var autoritær og hierarkisk. Heldigvis har disse prinsippene endret seg radikalt siden den gangen.

-Den første tiden som leder i næringslivet var jeg nok opptatt av å selv være flink, helst innen alle områder der jeg hadde ansvar og medarbeidere. I dag har jeg en mer balansert tilnærming til ledelse. Den viktigste jobben jeg gjør for mine ansatte er å være en god sparringspartner og coach. I tillegg er det viktig å bane vei ved å tilrettelegge for at mine ansatte får best mulig rammer for å gjøre en god jobb og for å lykkes. Som leder finnes det ikke én lederstil som kan utøves på tvers av alle ansatte. Jeg tror det er viktig å lede på ulike måter ut ifra hva den enkelte medarbeider motiveres av, forteller Jon.

Han er opptatt av å imøtekomme, ivareta og backe medarbeiderne sine.

-Jeg har troen på å se mennesker gjennom en livsfase og ikke bare i et “her-og-nå” perspektiv. Det er viktig å bli backet opp de gangene man trenger det. Jeg er genuint interessert i andre mennesker, og er alltid åpen og nysgjerrig på andres perspektiver. Som leder er det også viktig å formulere tydelige målbilder og peke ut en strategisk retning. De fleste motiveres av en tydelighet rundt hvor vi skal, men selv kunne finne veien til målet. Som leder har jeg lært meg at det er mange gode måter å løse oppgaver på og at det ikke alltid må gjøres på den måten jeg selv ville gjort det! Gi folkene dine frihet og de vil utrette fantastiske ting..! forteller Jon.

-Rent faglig brenner jeg for å skape gode kundeopplevelser. Jeg har stor «passion» for grensesnittene mellom kommunikasjon, forretning og teknologi. Jeg har spesielt jobbet mye innen disse skjæringspunktene, og er nokså faglig anlagt innen disse områdene. Jeg setter derfor pris på gode og utviklende diskusjoner!

Når Jon skal ansette ser han etter de som har en naturlig drive. Mennesker som har en grunnleggende energisk og positiv innstilling og som gleder seg til å komme på jobben for å utrette noe.

-Dette tror jeg ligger som en ryggmargsrefleks hos svært mange uavhengig av arbeidsområde, kjønn eller alder. Det handler om riktig innstilling og eget ambisjonsnivå. Mennesker kan være både ekstroverte eller introverte, men likevel inneha det lille ekstra. Jeg er også opptatt av work-life-balance, noe jeg selv også må bli flinkere på. Til slutt må det være personer som innehar et godt humør og hvor hverdagen ikke blir for alvorstyngede!

Har muskler til å foreta nødvendige investeringer

Han mener Coop vil være et svært attraktivt sted å jobbe fremover for en som ønsker å være med på å forme og gjennomføre en stor digital transformasjon, i et av Norges største selskaper.

-Vi skal gradvis bevege oss fra massekommunikasjon og over til mer segmentert og personalisert kommunikasjon. Vi har størrelsen og musklene som gjør oss i stand til å foreta de nødvendige investeringene som skal til for å bygge opp plattformen og grunnmuren som skal ta oss de neste store stegene fremover. 

Innen digitaliseringsprosjekter jobber vi svært tverrfaglig, og det er etablert gode arenaer for samarbeid hvor vi jobber på tvers av organisatoriske skillelinjer. Videre jobber vi i flere spennende samarbeidsprosjekter inn mot mediebyrå, kommunikasjonsbyråer og ut mot større mediehus, avslutter Jon.

 

Deloitte satser på kommunikasjon – vil du jobbe med kunnskap som vare?

Kunnskap er den røde tråden i Deloitte. Kunnskap om fag og kunnskap om folk. Her jobber noen av Norges, og verdens, fremste eksperter innen en lang rekke fagområder. Selskapet er opptatt av faglig utvikling blant sine ansatte, og har som mål å ligge lengst fremme på alle områder.

Nå søker Deloitte etter en rådgiver innen marked og kommunikasjon. Avdelingen består av rundt 15 hoder som jobber med digital kommunikasjon, innholdsproduksjon, eventer, nyhetsbrev og markedsføring, og mye mer. 

Frode Vik Jensen, leder for markeds – og kommunikasjonsavdelingen

Rådgiveren skal inn i en stilling med flere ulike oppgaver. Personen skal fungere som en viktig kommunikasjonsrådgiver for topplederne i to av de største forretningsområdene i selskapet, samtidig som man skal være prosjektleder i flere prosjekter innad i markeds- og kommunikasjonsavdelingen. 

-Vi er på jakt etter en kombinasjon av en rådgiver, prosjektleder og utøver – og dem tror jeg faktisk at det finnes en del av. Rådgiveren må ha kompetanse på og kunne hjelpe oss med å skape effekt med det vi skaper. Derfor er det viktig at personen har et strategisk hode, samtidig som man må kunne jobbe operativt som prosjektleder og fagperson i avdelingen, forklarer Frode Vik Jensen, leder i markeds – og kommunikasjonsavdelingen i Deloitte.

Nærmere en byråhverdag enn man skulle tro

Hverdagen i Deloitte er hektisk og preget av mange spennende arbeidsoppgaver. I markeds- og kommunikasjonsavdelingen jobber de prosjektbasert på oppdrag fra kundene – som er de ulike enhetene i Deloitte. 

-Siden vi jobber prosjekt- og kampanjebasert er arbeidsformen i vår avdeling nærmere et klassisk byrå enn man kanskje skulle tro. Hver enkelt medarbeider er til enhver tid involvert i 3-5 ulike prosjekter for forskjellige kunder med ulike mål, så vi har en veldig variert og interessant hverdag, sier Frode. 

Her kan man selv styre arbeidshverdagen sin etter hva slags type oppgaver man skal gjennomføre, enten det er selvstendig jobbing, prosjektbaserte oppgaver eller idéprosesser.

– Vi har et aktivitetsstyrt arbeidsmiljø, som innebærer at man ut fra basen i markeds- og kommunikasjonsavdelingen kan bevege seg fritt mellom en rekke ulike arbeidsmiljøer. Jeg opplever at de aller fleste setter pris på muligheten til å arbeide så fleksibelt som vi gjør, sier Frode.

Globalt selskap med store ressurser

Deloitte er opptatt av å heve kunnskapsnivået innen markedsføring og kommunikasjon. Også her har de ambisjoner om å ligge helt i front. 

-På dette feltet går ting utrolig raskt nå, og det er veldig viktig å holde seg oppdatert og forstå endringene som kommer. Deloitte er et globalt selskap med store ressurser, som jobber for å holde alle sine ansatte oppdatert. De ansatte i markedsavdelingen har tilgang til et globalt fagmiljø. Vi skal være best på det vi driver med, så kompetanseutvikling er viktig for oss. Så her vil man få utvikle seg masse, sier Frode.

I tillegg til å være et spennende sted for kunnskap, er Deloitte også opptatt av det sosiale. Bare i Oslo har Deloitte et eget idrettslag for ansatte med ca 20 ulike treningstilbud. I tillegg har medarbeiderne et omfattende sosialt tilbud. Det skjer noe nesten hver eneste uke.

Faglig pondus

-Deloitte er et helt fantastisk firma! Her jobber det 300 000 mennesker med spisskompetanse innen alle mulige områder. Vi er den klart ledende aktøren innen profesjonelle tjenester i verden. Det er virkelig moro å jobbe her, men dét er det altfor få som vet! Vi har gode konkurrenter som vi har stor respekt for. Men vi ønsker å være enda tydeligere, og ta en posisjon i markedet. Det er her den nye seniorrådgiveren skal hjelpe oss, sier Frode.

Frode gleder seg til å få på plass en ny person i avdelingen, og understreker at man i denne rollen vil få utvikle seg på fagfeltene kommunikasjon og markedsføring, men også få lære mye om nye bransjer. Man vil bli utfordret samtidig som man vil få bruke erfaringene sine på en ny måte i et topp moderne og innovativt selskap med store ressurser.

-Du skal være bindeleddet til de interne kundene i de ulike kampanjene vi jobber med. Alt handler om å levere på målene i den enkelte kampanje, og ta i bruk avdelingens kompetanse for å få det til. Her får du jobbe med hele aspektet innen kommunikasjon og markedsføring, og det er du som blir representant for tjenestene til markeds- og kommunikasjonsavdelingen inn mot «kundene». Det er viktig at man trives med å jobbe i ulike kundeforhold, med ulike type prosjekter.