INDEX

Byråenes utfordring: Voks eller forsvinn

Er hverdagen til dagens CMO-er så kompleks at de vil foretrekke større byråer?

– Tidligere hadde man mange spesialiserte, dedikerte byråer. Ett for content, ett for performance, ett for reklame, og så videre. Men dagens CMO-er har et større ansvar i bedriftene, og en mer hektisk hverdag enn før. Dermed er det mer ønskelig for dem å forholde seg til ett stort byrå, fremfor ti små. Men hvis du ser på byråmarkedet nå, så er det ekstremt fragmentert. Da er vår rolle at vi kan hjelpe byråer som vil vokse med å konsolidere sammen, og finne de beste partnerne.

Det sier Thomas Myra i Teft Consulting. Han har lang erfaring med oppkjøp, konsolidering og rådgivning fra den norske medie- og byråbransjen, med et klart fokus på å legge til rette for vekst. De seneste årene har han fokusert på hvordan medieselskaper kan erstatte fallende inntekter med nye inntekter. Nå tror han det er byråenes tur til å måtte tenke omstilling.

– Om ikke omstilling, så i alle fall utvikling. For å få til utvikling må du tenke vekst. Hvis du ikke gjør det kommer andre til å gjøre det, og de vil spise av dine markedsandeler. Men det er også viktig å være oppmerksom på at vekst kan være så mangt; det kan være at du ansetter nye rådgivere, eller går sammen med eller kjøper opp et annet byrå. Målet må være langsiktig og bærekraftig utvikling, som gjør at du fortsatt er relevant både i morgen og dagen etter, sier han.

Omskiftelige forhold i markedet

Sammen med Teft-leder Henrik Sandberg søker Myra og Teft Consulting å hjelpe aktører i markedet med å realisere sitt vekstpotensial. Han ser størst potensiale hos byråene, men det er også mediehus som kan ha nytte av å se etter nye måter å sikre inntekter på.

– I det omskiftelige markedet som er nå hjelper vi også merkevarer og annonsører, men da handler det om andre typer investeringer; typisk kompetansekartlegging eller kostnads- og lønnsomhetsanalyser ved inhousing i forhold til outsourcing, forklarer Sandberg.

Han påpeker at det er mange typer strategiske prosesser hvor det kan være nyttig å hente inn fristilte rådgivere, hvor man i praksis kan kjøpe en strategisk CFO som en tjeneste. Det kan også være nyttig med eksterne øyne til en konkurrentanalyse, eller en kartlegging av selskapets evne til å vokse.

– Så er det klart at mange kan tilby oppkjøp og konsolidering, akkurat som mange sitter på transaksjonskompetanse og økonomisk kompetanse. Det unike vi tilbyr er dette i kombinasjon med inngående bransjekunnskap, og en helt spesiell oversikt over hva som beveger seg der ute. Det betyr også at vi vet hvem som er i modus for å selge, kjøpe, eller gå sammen med noen andre, sier Myra.

– Krever vilje og evne

Når de større byråmiljøene begynner å søke sammen kan de minste byråene bli de som står overfor de største utfordringene. En av ulempene ved å være et lite selskap er nemlig at man ofte har færre muligheter enn de større. Myra forteller likevel at det finnes alternativer.

– Som et lite selskap har du noen færre opsjoner. Hvis du kommer inn som et tomannsorkester er kanskje ikke det å kjøpe noen andre for ti millioner det mest relevante for deg. Da kan oppdraget heller være om vi kan finne andre, jevnstore miljøer dere kan slå dere sammen med, eller om vi kan selge dere inn i et større miljø, sier han, og får støtte fra Sandberg.

– Det kreves en viss omsetning og en viss bunnlinje for å kunne investere. Men den viktigste dimensjonen er vilje og evne til å ta strategiske problemstillinger ut av eget hus og få hjelp til å rydde opp, bestemme en retning, og gjennomføre de prosessene og transaksjonene som skal til, fastslår han.