INDEX

Status foran vinteren 2023

Sjelden har et enkelt år bydd på flere store svingninger enn 2022. I juni meldte vi om “høytrykk i arbeidsmarkedet og megatrender som utfordrer” og på vei inn sommeren var det lite som tydet på at uroen i Europa og høye kraftpriser la en demper på etterspørselen.

Også august startet med høy aktivitet i markedet, mye grunnet et etterslep fra første halvår. Så snudde stemningen. Selv om det fortsatt var, og er, høy etterspørsel etter markedsførere, kommunikasjonsfolk og markedsteknologer, bremset antallet utlyste stillinger. Mange selskaper valgte å ha en litt avventende holdning i et marked der forutsetningene endret seg fort. Dette var spesielt tydelig i september og deler av oktober. Mange store selskaper var avventende i påvente av blant annet et lavere privatforbruk og nedkjøling i boligmarkedet.

Bråbremsen som ikke kom

Med dette bakteppet kunne man kanskje forvente en bråbrems i stillingsmarkedet, men denne har uteblitt. Faktisk er gjennomsnittlig antall utlyste stillinger på FINN.no i september og oktober 27 000, like høyt som september og oktober i rekordåret 2021.

Grunnen til at man opplever dette som en nedgang er rekordtallene fra starten av året. I første kvartal 2022 var det i gjennomsnitt over 35 000 utlyste stillinger, over 30% mer. Dette kan tyde på at konjunkturene påvirker, men etterspørselen etter kompetent arbeidskraft holder seg høy. For å sette tallene litt i perspektiv bør man huske på at FINN hadde ca 17-19 000 ledige stillinger i perioden før pandemien traff oss.

Større oppmerksomhet for ledige stillinger

Vår erfaring etter mange titalls rekrutteringer og bemanninger denne høsten er at de fleste arbeidsgivere får litt mer oppmerksomhet ute blant kandidatene. Også FINN forteller om en positiv trend i antall søkere. Vi tror derfor at det er en midlertidig forskyvning i tilbud og etterspørsel i arbeidsmarkedet denne høsten.

Tallene vi foreløpig kan se fra de over 1950 nylig innsamlede svarene i Bransjeundersøkelsen forteller at forventningene til lønnsvekst på ingen måte er dempet, så det er neppe snakk om et høstsalg på flinke folk. Det virker mer som om menyen og utvalget er litt utvidet, og vil fortsette å være det frem til et stykke inn i vinteren.

Hva nå?

Selv erfarne økonomer synes det er vanskelig å lage entydige analyser om fremtiden akkurat nå. Dermed er det kanskje klokt å vurdere flere scenarioer. Et av disse kan være energiprisene holder seg relativt lave og at vi snart ser toppen på rentebanen. Om droppet i privat forbruk ikke blir dramatisk, er det grunn til å tro at vi beholder temperaturen i arbeidsmarkedet. En annen hypotese er at vi vil se moderate lønnsoppgjør, en fortsatt økning av renta og et krevende råvare- og energimarked. Det vil bremse farten, og selskaper vil gå fra vekst- til sparemodus.

I bildet hvor de store annonsørene søker å redusere og effektivisere sine markedsinvesteringer vil de allikevel ha behov for kompetanse for å oppnå nettopp dette. Reduserte medieinvesteringer og mindre reklamebudsjetter vil naturlig nok gå ut over arbeidsmengden for en del byråer. Byråene som først og fremst leverer teknologi, digitalisering av kundeopplevelser og performance vil på sin side muligens se en fortsatt forsiktig vekst.

Kvalitetsbevisste kandidater

Med større usikkerhet følger behovet for større trygghet. Mange utsetter å kjøpe og selge bolig i usikre tider. Vi vil kunne se det samme mønsteret i vår del av arbeidsmarkedet, og vi ser indikasjoner på at færre enn normalt planlegger å bytte jobb til neste år. Folk som ikke har et tydelig behov for ny jobb vil i større grad utsette den prosessen til litt tryggere tider. Det betyr at de som ser etter folk må være flinkere til å tiltrekke seg kandidater som i stadig større grad har langsiktige og verdibaserte forventninger til sin arbeidsgiver. Spesielt om man vil tiltrekke kandidater som ikke er «aktive».

For både kandidater og arbeidsgivere kan en nedkjøling ha positive konsekvenser. Selskaper tenker seg om før de setter i gang med en ansettelse, og kandidater vurderer nøye om de ønsker å engasjere seg i en ansettelsesprosess. Det kan bidra til større treffsikkerhet for både de som ansetter, og de som ansettes.

 

 

Dette ser arbeidsgiverne etter akkurat nå

CRO, E-commerce, performance marketing, Big Data, CXM – begrepene innen digital markedsføring og forretningsutvikling er mange. Det er ikke alltid arbeidsgiverne er helt presise når de skal beskrive hva slags kompetanse de ser etter.

På kort tid har fagområdene for markedsføring, teknologi og analyse utviklet seg voldsomt. Automatisering, dashboards og systemer som integrerer verktøy og kanaler gjennom hele kundereisen har kommet for å bli. Dette har to veldig positive konsekvenser for alle som jobber innen fagområdene; kjedelige jobber blir borte, og verdien av arbeidet med digital markedsføring og analyse er mer dokumenterbart, synlig og verdifullt for selskapene.

Dette endrer arbeidshverdagen for alle som jobber i krysningspunktet teknologi, kommunikasjon, digitalt salg og kreativitet.

Etablering eller utvikling

Det er to forskjellige faser innen digitalisering som preger kundene vi i Teft jobber med. På den ene siden har vi selskaper som har tatt i bruk løsningene for performance marketing, CRM og dialog, men som bruker systemene hver for seg. Disse er i en etableringsfase hvor de søker å høste gevinster ved å sammenstille data og forenkle prosesser. Både analytisk og kreativt. Dette er miljøer som har forståelse for hva de enkelte disiplinene bidrar med, men som ikke ennå har funnet frem til egen mar-tech-rigg. For fagfolk som har erfaring med å se sammenhenger mellom de forskjellige disiplinene og teknologiene i digital markedsføring, er det både utfordringer og mestringsfølelse å hente i denne type miljøer. Å være praktisk, handlekraftig og en smule pragmatisk er fordelaktig, og kan bidra til stor suksess når man skal bygge en digital markedsavdeling som utnytter alle mulighetene som er tilstede nå.

Den andre kategorien er selskaper som har tatt dette steget, og som leter etter gevinster i integrasjonen og datagrunnlaget som skapes med teknisk avanserte løsninger. Denne type miljøer har brukt automatisering i annonsering, dialog og rapportering en stund allerede. Utfordringen er å omsette det teknologiske forspranget til og til å vinne posisjoner i markedet. Ofte griper omveltningene innen markedsføring og teknologi inn i andre prosesser i selskapet som f.eks. logistikk, innkjøp og innovasjon. Folk som søker å utfordre sine analytiske evner og sin forretningssans, vil finne krevende og interessante roller i slike miljøer.

Perspektiv eller presisjon

I en byggefase hvor man søker å teste og ta i bruk nye metoder, er behovet for perspektiv stort. Viljen til å teste og dokumentere må være like stor som evnen til å forkaste og gå videre i jakten på den beste løsningen.

I selskapene som har definert sin mar-tech plattform, er behovet for å jobbe med presisjon og en utrettelig vilje til å optimalisere og se potensial i verktøy og data størst.

Verdifull erfaring

Vi som jobber med rekruttering til denne type roller og miljøer har stor tro på at kompetanse om ett fagfelt kan vise seg meget verdifull i et annet fagfelt. Derfor er vi faktisk ikke så opptatt av titler. Vi er mer opptatt av hvilke oppgaver som skal løses. Hvilke metoder som mest sannsynlig vil være viktige i jobben. Analyse og innsikt, eller innovasjon og forretningsutvikling? Salg eller kundetilfredshet? Teknologi eller kreativitet? Ingen fagområder står lenger alene, alle krever innsikt og nysgjerrighet på tvers. Mennesker med solid forankring i ett felt vil ha gode forutsetninger til å hevde seg i tilstøtende områder.

De fleste arbeidsgivere ser etter kandidater som har erfaring med å bruke digitale plattformer for å oppnå en effekt hos forbrukerne. Det er imidlertid opp til de som ser etter nye utfordringer å velge om de ønsker å strekke seg i retning av ledelse, bli en fagspesialist eller en bred generalist som tar del i mange prosesser.

Anna Blom Rian er rådgiver i Teft Rekruttering

Nå er din verdi som arbeidstaker rekordhøy

Akkurat nå er det flere ledige stillinger for markedsførere og kommunikatører enn noen gang før. For deg som er i en stilling i et byrå eller i en markedsavdeling er dette i all hovedsak svært gode nyheter, for nå er dine karrieremuligheter større enn noensinne.

Det er ikke bare vi i Teft som kan rapportere om økt etterspørsel etter fagfolk til kommunikasjonsnæringen. Bransjenettstedet Kampanje.com har i skrivende stund nesten 80 stillinger for byråer, medier og annonsører ute, og finn.no har over 500 ledige fagstillinger i kommunikasjon- og markedsfaget. I tillegg kommer roller knyttet til administrasjon og ledelse, så etterspørselen er i realiteten enda høyere enn vi kan se fra tallene til finn.no

Hva ser arbeidsgiverne etter?

Digital markedsføring, e-commerce, digital retail, tjenesteutvikling, innholdsutvikling, design og strategisk kommunikasjon er alle fagområder i sterk vekst. De siste årene har kompetanse knyttet til performance marketing og digitale mediekjøp vært svært etterspurt. I løpet av våren og sommeren 2021 har vi også sett vekst i etterspørselen etter kreative fagarbeidere med høy digital forståelse. Dette kommer som en konsekvens av at kundereiser aldri blir optimale uten godt innhold. Med normalisering av samfunnet og en økt vilje til å planlegge lenger fremover får også markeds- og kommunikasjonsstrategi sin viktige rolle tilbake etter en periode med mye kortsiktig fokus.

Det er med andre ord bred etterspørsel etter forskjellige fagdisipliner, og etter både nyutdannede og erfarne fagfolk og ledere. Alt dette i sum understreker at høsten 2021 er et bra tidspunkt for handling hvis du vurderer et jobbytte. Kanskje er tiden inne for mer ansvar og større faglige utfordringer.

Blir det lettere å bytte jobb nå?

Med flere stillinger i markedet og omtrent like mange fagfolk så blir det færre søkere per jobb, og dermed enklere å komme til intervju. Er du en kandidat med attraktiv kompetanse, vil du nok oppleve å få vise deg frem i flere prosesser enn tidligere. Stor etterspørsel gjør det mer sannsynlig at du kan ta et steg opp, eller utforske nye muligheter som ikke var der for bare et år siden.

Hybridkompetanse

Mange som jobber innen kommunikasjon og markedsføring kombinerer flere fagområder i sine roller. Noen eksempler: Designere som kan, og vil publisere har et fortrinn foran de som “bare” er designere. Har du høy kompetanse om merkevare rykker du frem i køen om du i tillegg skriver godt innhold eller er er erfaren med Google Analytics. Men ikke alle er flinke til å presentere sin hybridkompetanse i CV eller søknad, og det kan stoppe et godt kandidatur. Hva er dine hybridkompetanser? Er du kanskje kreativ og har erfaring med CRM-dialog? Eller er du en performance-markedsfører som forstår forretningsstrategi?Har du allerede en profil i vår nettverk kan det øke sannsynligheten for at vi tar kontakt med deg dersom du tar deg tid til å legge inn miljøer og fagområder du har erfaring fra og hvilke ferdigheter du har med f.eks. metoder, teknologi og verktøy. Du kan enkelt oppdatere profilen din når du måtte ønske.

Fortsatt høye forventninger

Husk likevel at forventningene fra de som ansetter fremdeles vil være høye, og det er kandidater som er dyktige på å presentere seg selv, og som viser motivasjon for selskapet og oppgavene i jobben som vil imponere og gjøre det bra.

Hold deg oppdatert og vær relevant!

En god idé er å sørge for at din CV, og profilen din hos Teft, er helt oppdatert med detaljer om kompetansene du har, og eventuelle endringer i din status som jobbsøker. Vår database prioriterer de som har vært inne og lagt til informasjon de siste tre månedene, og vi jobber med å lete etter relevante profiler for våre oppdragsgivere hver dag. Er du nysgjerrig på en stilling, ta kontakt med oss eller søk på jobben med en kortfattet tekst som viser din relevans. Vi ser frem til å ta neste steg i karrieren din sammen med deg.

Oppdater din profil Registrer deg i vårt nettverk