INDEX

Slik påvirker kunstig intelligens rekrutteringsprosessen din

Enten du er en flittig og nysgjerrig bruker av AI eller ikke, vil kunstig intelligens påvirke den neste rekrutteringen du og ditt selskap skal gjøre.

Vi kunne snakket om hvordan AI på kort sikt endrer research, utvelgelser og kandidatkommunikasjon, men dette er verktøy som er under utvikling, og som først og fremst vil bidra til å effektivisere den tradisjonelle måten å jobbe på.

Det er to temaer som er mye viktigere:

1. AI vil med stor sannsynlighet påvirke hvem du ser etter når du skal rekruttere.

2. AI vil med stor sannsynlighet også utfordre hvordan jobben skal gjøres

Vi mener disse to punktene bør forandre hvordan du møter og vurderer kandidater. For alltid.

Innen fagområdene kommunikasjon, markedsføring, kreativitet og analyse vil kunstig intelligens i løpet av de neste årene føre til store og omveltende endringer. For de som er åpne for å endre seg, vel og merke.

Sannsynligheten er stor for at personer og organisasjoner som omfavner AI vil oppnå gevinster innen effektivitet og systematisk nytenkning. De som ikke vil eller evner å være med på utviklingen, vil ikke være urelevant akkurat nå med det samme, men de vil se at resultatene og fremdriften gradvis vil avta. Dermed kan to fagspesialister se like ut “på papiret”, men levere vidt forskjellige resultater bare i løpet av de neste få årene. Du ser jo ikke etter en guru, men en fagperson som vil bidra til at dere i det minste har best practice på det aktuelle fagfeltet.

Hvor finner du disse folka da?

Utfordringen på dette tidspunktet er at få selskaper har veldig god kompetanse eller er eksperter på AI. Kunnskap og interesse for å dypdykke i potensialet som ligger i AI og å implementere dette i sin arbeidshverdag ligger i dag først og fremst på personnivå. Det er også interessant å oppdage at det finnes folk med høy interesse og sterke egenskaper innen AI i miljøer man ikke nødvendigvis ser på som AI-miljøer. 

Mesteparten av AI-bruken er i dag drevet frem av den enkelte ansatte. Bare en liten del er drevet frem av selskapenes overordnede målsetninger. Så lista med selskaper er kort, og poenget er jo fortsatt ikke å finne en AI-spesialist, men en fagperson med det rette potensialet. 

Teknologioptimistenes tid

De som vet lite eller litt om AI begrenser seg til å fundere over hvordan kunstig intelligens vil forandre verden “i fremtiden”. De som vet mer eller mye om AI tester ut hvordan kunstig intelligens kan endre jobben deres hver dag. De prøver og feiler. De investerer tid i å spare tid, og noen ganger lykkes de, andre ganger ikke. Ofte som et sideprosjekt til jobben som innholdsprodusent, CRM-spesialist eller rekrutteringsrådgiver. Og nettopp dette er en atferd som forteller mye om potensialet til personen. 

Hvordan er det hos dere? Er det OK å teste og eksperimentere? Jobber dere smartere enn konkurrentene med bruk av ny teknologi og  har ansatte som får tid og lov til å teste? Fortell om dette, (skryt!) når dere skal rekruttere og møter kandidater. Trygge selskaper som gir folkene sine rom for å teste og feile, blir oppfattet som fine og utviklende steder å jobbe.

Tilpass prosessene

Cluet er at du må ansette noen som takler oppgavene slik som de ser ut i dag, men som også kan utvikle seg og endre jobben i tiden som kommer. Hen skal bidra til å automatisere bort kjedelige og unødvendige prosesser og oppnå kvalitets- og effektivitetsgevinster. Da er det nyttig å finne noen med et ønske om å gjøre mindre av oppgaver man ikke liker.

Dere leter neppe etter den egenskapen i dag? Dersom du ikke definerer og har en metode for å måle potensialet den enkelte kandidat har for fagområdet, endringsevne og teknisk nysgjerrighet risikerer du å ansette noen som ser bra ut på papiret, men som vil hemme deres utvikling og bane vei for konkurrentene deres. 

Hit or miss

I all utvelgelse av mennesker (som i ansettelser) er det betydelig rom for feilvurderinger. Vi er på vei inn i en periode hvor den teknologiske og metodemessige utviklingen innen kommunikasjon og markedsføring vil ta voldsom fart. Da er det en feilvurdering å ikke forberede seg på dette når man tar nye folk ombord.

Vi hjelper deg med å finne og velge rett

Teft har erfaring med banebrytende endringer i fagområdet kommunikasjon og markedsføring. Vi har tatt del i digitaliseringen og personifiseringen av kommunikasjon siden 2001. Et grundig lys på nytenkning og endringsvilje kjennetegner våre prosesser. Mange av landets ledende digitale stjerner og ledere har på et tidspunkt sittet ved vårt bord og delt sin kunnskap med oss.

Våre over 20 000 kandidater forventer at vi formidler stillinger som gir dem utfordringer innen nytenkning og kommersiell utvikling. Ny teknologi med et omfang som kunstig intelligens setter krav til endring i måten man finner og velger rett. Det er en utfordring vi tar, og en kunnskap som vi deler med våre kunder. Ta kontakt med oss når dere planlegger å rekruttere kompetanse, egenskaper og teft for fremtiden.

Har du råd til å ikke tenke på AI når dere rekrutterer?

Nei, det har du ikke. Allerede i oktober 2023 svarer 2 av 3 respondenter i Bransjeundersøkelsen for fagfolk som jobber med kommunikasjon og markedsføring at de bruker generativ AI. Og 1 av 5 bruker AI i jobben sin hver dag. Sammenliknet med tall fra andre bransjer virker det som om kommunikasjonrelaterte miljøer og fagfolk er svært tidlig ute med å ta i bruk AI i hverdagen. Det vil ikke overraske noen om fagfolk og miljøer som nå er i gang med bruken av AI vil ha et konkurransefortrinn sammenlignet med de som ikke gjør det.

Innsikt i bruken av generativ AI blant fagfolk i kommunikasjon

Det finnes ingen som har lang erfaring med å bruke generativ AI. OpenAi lanserte sin ChatGPT 30. november i 2022, og for de fleste er dette starten på bruk av AI. Ja, det finnes de som har jobbet med for eksempel maskinlæring før dette, men de er svært få. 

Mange har testet AI som jobbverktøy. 2 av 3 svarte i oktober 2023 at de brukte AI på jobb, og 1 av 5 svarte at de bruker det hver dag. Det finnes altså ganske mange som bruker AI hver dag. Det finnes også mange som gjerne ville gjort det, dersom det ble tilrettelagt for.

AI-brukere er ikke som du kanskje tror. I det store og hele er det relativt små demografiske forskjeller når det kommer til “AI-brukere” når vi studerer svarene til 1250 ansatte i kommunikasjonsrelaterte miljøer. Forholdet kandidaten har til AI kan ikke forklares med enkle indikatorer som alder, kjønn eller andre ytre faktorer.

Du trenger kanskje ikke en AI-spesialist

Vi i Teft tror dere vil tjene mer på å ha et miljø med flinke og motiverte fagfolk som forstår og behersker AI, enn å ha legge oppgaven for AI i hendene til én person. Generativ AI er både spennende og morsomt. Men det er først og fremst når det kombineres med relevante fagområder for organisasjonen at det oppstår gevinster. Vi tror det er en risiko å glemme å fokusere på de grunnleggende kompetansene og fagområdene som for eksempel kommunikasjonsstrategi og -ledelse, digital markedsføring, analyse, kreativitet og/eller salg. Generativ AI har selvsagt mange svar knyttet til disse temaene, men erfaringen, motivasjonen og teften til en flink fagperson vil bidra til å velge rett løsning til rett situasjon. 

Derfor inviterer vi alltid rekrutterende leder til dialog om potensialet for bruk av generativ AI i forbindelse med en rekruttering. Ofte leder det til at vi kan beskrive behovet og potensialet. På den måten vektlegges AI på riktig måte som kompetanse og behov i stillingen.

For et verktøy og gryende fagområde som har eksistert et knapt år vil det som oftest være lite konstruktivt å be om lang erfaring eller høy kompetanse. Mange jobber med generativ AI i dag, og jo mer de vet om feltet, jo mer forstår de at det er mye mer å lære. Du vil sannsynligvis ikke ha en kandidat som påstår at han “kan alt om AI”. Det er viktigere å avdekke tre kvalifiserende egenskaper ved kandidatene; potensialet for å jobbe med den nye teknologien, kandidatens forestillingsevne og motivasjon for å jobbe på nye måter. 

Teft sin tilnærming til AI i rekrutteringsprosesser

Vi i Teft har siden våren 2023 snakket med våre kandidater om deres forhold til og tanker om generativ AI. Vi har utviklet, og videreutvikler verktøy, metoder og prosesser for å velge den kandidaten som kombinerer fagkompetansen du søker med egenskapene som gjør dem egnet til å øke kvalitet og effektivitet med AI. 

På samme måte som generativ AI bidrar til å endre hvordan enkeltpersoner og hele selskaper jobber, endrer det hvordan man identifiserer og kvalifiserer kompetanse. Når det gjøres riktig oppnår vi en større gevinst for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Ta kontakt med Ole Aleksander Janzso eller Eivind Ruud Johnsen i Teft om du vil vite mer.

Alle bruker AI – eller gjør de det?

I disse tider kan det virke som om «alle bruker AI». Men er dette virkelig tilfelle? Vår erfaring viser at hvem som tar i bruk ny teknologi er sterkt knyttet til to faktorer: kulturen på arbeidsplassen og, kanskje viktigst, individets personlighet.

Noen mennesker er nysgjerrige og uredde. De er konstant på jakt etter smartere måter å jobbe på, de leter etter enkle løsninger og er ofte de første til å omfavne nye teknologier. På den annen side er det noen som ser egenverdi i hardt arbeid og som trives med det solide og jordnære. Mennesker med disse egenskapene er høyt verdsatte i arbeidslivet fordi man kan stole på at de er grundige og nøyaktige. På den annen side kan de være mer motvillige til å endre arbeidsmetoder, spesielt når endringene involverer nye og eksperimentelle arbeidsmetoder.

Det er sannsynligvis flere på arbeidsplassen din, både ledere og ansatte, som er usikre på hvordan AI vil påvirke jobbene deres og organisasjonen som helhet. Kanskje går de rundt og er redde for fremtiden, mens andre prater entusiastisk om hvordan de bruker verktøy som for eksempel ChatGPT i hverdagen.

Endring kan være skremmende, spesielt når det gjelder den raske veksten og adopsjonen av AI. Det er viktig å huske at denne usikkerheten ikke diskriminerer – den påvirker oss alle, uavhengig av stillingsnivå.

Inkluder ALLE i AI-reisen

Store endringer er ikke noe nytt. I Teft har vi i mange år jobbet med selskaper og miljøer som har måtte drive aktiv endringsledelse for å henge med i markedet. Teknologi har jo utfordret både store og små bedrifter til å tenke nytt og endre seg i flere tiår allerede. Men denne gangen kan det se ut som om hastigheten er uvant for de fleste. Og det skaper usikkerhet hos mange.

Så, hva om vi kunne snu denne usikkerheten til engasjement og entusiasme? Hvordan? Ved å inkludere ALLE i AI-(endrings)reisen!

Teft tilbyr AI-workshops spesielt for markedsavdelinger og tilbyr støtte innen endringsledelse relatert til AI. Vårt mål er å gi hver enkelt en klar forståelse av at AI er her for å hjelpe, ikke erstatte. Vi ønsker at alle skal bli hovedpersoner i denne endringen.

Å inkludere alle i utviklingen og anvendelsen av AI i en organisasjon sikrer at endringene ikke bare blir gjennomført, men også akseptert og omfavnet. Ved å gi alle muligheten til å forstå, utforske og dra nytte av AI, kan vi hjelpe med å snu frykt og usikkerhet til forståelse og entusiasme. Mange av dine flinkeste og mest stødige kollegaer vil nemlig trenge litt hjelp og støtte for å møte raske endringer. I tillegg til enkle workshops kan vi i Teft med verktøy som testing og samtaler, kartlegge egenskapene i teamet og hjelpe ledere med å skape en samarbeidskultur som mestrer raske endringer bedre. 

Det er VI som skal forme teknologien

Det er på tide å omfavne fremtiden, ikke frykte den. Teknologi, inkludert AI, er et verktøy. Et verktøy som vi kan forme og tilpasse for å forbedre vårt arbeid og vår hverdag. 

AI-revolusjonen gir oss alle mulighet til å forvandle våre arbeidsplasser og metoder på spennende og produktive måter. Men for å oppnå dette, må  alle ta del av denne reisen. Vi må omfavne endring, søke forståelse, og gå sammen mot fremtiden. Husk: det er ikke teknologien som skal forme oss, men VI som skal forme teknologien.

Kontakt Ole Aleksander Janzso (ole@teft.no) i Teft for å snakke om eller avtale en AI-workshop for din avdeling eller ditt selskap.