EFAS søker lagersjef

Som lagersjef vil du få det operative ansvaret for å lede og utvikle vårt lager. Du vil delta selv og lede og optimalisere lagerets daglige operasjoner, sikre etterlevelse av HMS og sikkerhetsstandarder, samt utvikle og motivere vårt lagerpersonale og sørge for god flyt i oppgaver og rutiner internt hos oss.

Ansvarsområder:

Lagerdrift:

 • Planlegge medarbeidernes daglige aktiviteter, organisere og overvåke lageraktiviteter, inkludert mottak, pakking og forsendelse
 • Sørge for nøyaktig kontroll og lokasjonsregistrering av varer
 • Implementere effektive lagringsmetoder for optimal plassutnyttelse
 • Optimalisere arbeidsprosesser og bidra i ledergruppen ledergruppen for lager, logistikk og kundesenteret med kompetanse knyttet til vår forretningsutvikling
 • Koordinere transport og ordre med kundesenteret for optimal kundetilfredshet

Personalledelse:

 • Ledelse av lagerpersonalet, inkludert rekruttering, opplæring og prestasjonsvurdering
 • Opprettholde gode relasjoner i personalgruppen og bidra til en god kultur
 • Fremme profesjonell utvikling og trivsel blant ansatte sammen med øvrige avdelingsledere

Innkjøp og leverandørforhold:

 • Ansvarlig for innkjøp av lagermateriell og arbeidsutstyr
 • Vedlikeholde gode relasjoner med leverandører og transportører

Transport og logistikk:

 • Koordinere transportbestillinger og samarbeide med logistikkleverandører for effektiv transport og god og rask logistikkhåndtering
 • Rett kandidat kan delta i, og med tiden lede transportforhandlinger

HMS og Sikkerhet:

 • Håndheve HMS-prosedyrer og sikre nødvendig opplæring for ansatte
 • Utføre regelmessige inspeksjoner og vedlikehold for å opprettholde sikkerhetsstandarder

Inventar og kontroll:

 • Gjennomføre regelmessige lagerkontroller, løpende lagertelling og rapportere avvik

Rapportering og analyse:

 • Forberede og presentere rapporter om lagerets ytelse og effektivitet
 • Analyse av data for kontinuerlig forbedring

Kvalifikasjoner:

Vi ser etter deg med relevant erfaring, og gjerne med bachelorgrad i logistikk, supply chain management eller tilsvarende. Vi tror du har erfaring fra lignende lederrolle på et lager, at du har sterke ledelses- og kommunikasjonsevner og at du har god kjennskap til HMS og ordinære sikkerhetsstandarder. Du er god på samarbeid, du er løsningsorientert og serviceminded, og du evner å håndtere tidvis stort arbeidspress og mange oppgaver samtidig.

Hos oss blir du en del av et svært sammensveiset team med gode kolleger som har det veldig hyggelig på jobb. Vi er kundefokuserte, effektive, løsningsorienterte og lønnsomme – og vi har ambisjoner om å utvikle oss videre i årene som kommer. Det er plass til deg og dine tanker om hvordan du kan bidra til vår utvikling og vi gleder oss til å få deg ombord. Du vil få gode betingelser og gode utviklingsmuligheter og stor frihet under ansvar.

Vi tar ditt personvern på alvor. Vi ber deg derfor om å sende søknad og CV via lenken i annonsen som fører deg inn i Teft sitt rekrutteringssystem. Da kan vi behandle din søknad og dine opplysninger på en trygg og sikker måte.

Er dette av interesse for deg, søk på stillingen snarest.

Har du øvrige spørsmål kontakt Henrik Sandberg eller Martine Holen Instefjord
Kontaktpersoner:

Henrik Sandberg

Daglig leder og rådgiver

907 39 816

henrik@teft.no
linkedin icon

Martine Holen Instefjord

Prosjektleder og innholdsprodusent

452 99 838

martine@teft.no
linkedin icon