Coop Norge SA fant prosjektleder med mediaerfaring

Coop Norge fant sin erfarne og stødige prosjektleder. Trenger du en stødig og kunnskapsrik vikar som kan samle trådene og holde farten i prosjjektene? Ta kontakt med oss i Teft Flex

Dagens markedssituasjon og ambisjonene i Coop Norge SA krever en offensiv og proaktiv markedsavdeling med fart og god gjennomføringsevne, som setter kunden først. Nå søker vi en erfaren prosjektleder med mediefaglig kompetanse som kan håndtere strategiske prosjekter og bidra til å forme vår fremtid. Rollen er et vikariat frem til høsten 2024.

Markedsavdelingen skal skape vekst gjennom å bygge opp og drifte Coop sitt kompetansesenter for innsiktsdrevet og fremtidsrettet markedsføring som bygger våre merkevarer. Avdelingen skal jobbe for at Coops kunder og medlemmer får de beste kundeopplevelsen gjennom hele kundereisen. Avdelingen er i en transformasjonsprosess og har mange nye og spennende satsinger som skal leveres kommende år, blant annet realisering og effektivisering av nye byråpartnerskap innen media og reklame, utvikling av egne merkevarer og arbeid knyttet til nye mulige inntektsstrømmer. Vi søker derfor gjennomføringsevne fra en erfaren prosjektleder.

Oppgaver:

  • Lede strategiske endringsprosjekter innen media tråd med Coops overordnede strategiske mål.
  • Sikre fremdrift i avdelingens viktigste fokusområder og arbeide på tvers av avdelinger og med senior stakeholders for å fremme prosjektinvolvering.

Erfaring og kompetanse:

  • Solid erfaring med prosesser knyttet til digitalisering og automatisering av markedsføring i en større markedsavdeling
  • Minimum 5 års erfaring som prosjektleder eller rådgiver innen markedsføring, kundereiser og forretningsutvikling i Retail / FMCG eller lignende
  • Meget god forretningsforståelse og sterke analytiske evner
  • Er en fremragende fasilitator og prosjektleder med en sterk strategisk visjon
  • Behersker norsk som muntlig og skriftlig arbeidsspråk

Vi tilbyr:

  • Bli en del av en organisasjon som spiller en sentral rolle i samfunnet og påvirker dagliglivet til tusenvis av mennesker.
  • Arbeid i et team som setter innovasjon og bærekraftige løsninger i sentrum.
  • Muligheter for betydelig personlig og profesjonell vekst i en organisasjon som verdsetter ansattes bidrag og trivsel.

Er du den handlekraftige og innovative tenkeren vi søker? Ta del i en spennende periode i Coop Norge SA og send oss din søknad i dag!

Se mer om våre løste oppdrag og referanser her

Kontaktpersoner:

Ole Janzso

Partner og rådgiver

977 74 771

ole@teft.no
linkedin icon