SMFB Head of Client Service

Vi har store ambisjoner for tiden som kommer, både nasjonalt og internasjonalt, og søker nå en Head of Client Service som vil få det overordnende ansvaret for byråets prosjektledelse – client service

Nå leter vi etter en faglig sterk, kundefokusert leder med god evne til å drifte og prosesstøtte prosjektlederne i byrået. Stillingen rapporterer til CEO, sitter i ledergruppen og du vil få fag- og personalansvar for alle prosjektlederne i byrået.

Head of Client Service har ansvaret for at prosjektene i SMFB gjennomføres på en optimal og lønnsom måte som sikrer god kundetilfredshet. For å oppnå dette skal Head of Client Service sørge for god prosessmessig arbeidsmetodikk på tvers av alle fagdisipliner i byrået, og sikre at prosjektlederne oppnår god fremdrift og forventningsavklaring overfor kunde i et hvert prosjekt. Rollen vil rapporterer til CEO, sitter i ledergruppen og vil samarbeide tett med kundeansvarlige, kreatører, COO og økonomiansvarlig/business controller. Det å få dette samspillet til å fungere optimalt er avgjørende for at byrået lykkes med å levere kvalitative og lønnsomme prosjekter gjennom hele verdikjeden.

Prosjektleder-laget jobber med å prosesslede alle reklame-, strategi-, design- og produksjonsprosesser med mål om å sikre forutsigbarhet hos kunde og god fordeling av oppgaver internt. Laget er ansvarlig for fremdrift, ressursallokering, økonomi, avtale med og oppfølging av underleverandører, og for den generelle kundetilfredsheten i prosjektene.

Head of Client Service har ansvar for å sikre god økonomi i alle prosjekter gjennom å optimalisere kontrakter og avtaler med underleverandører, og sørge for god ressurs- og kostnadskontroll. Stillingen har et personal-, rekrutterings- og bemanningsansvar for prosjektlederne på huset, og skal sikre at man til enhver tid har en optimal bemanning som sørger for god prosjektgjennomføring i hele selskapet.

Vi ser etter deg som har flere års erfaring med prosjektledelse og direkte eller indirekte ledelse. Vi tror du jobber i eller har erfaring fra reklame-, design eller digitalbyrå og at du er vant til å trives med en operativ lagleder rolle der du kombinerer fag- og personalansvar for prosjektlederne med ansvar for egne kunder. Du er tydelig, kundeorientert, god til å finne smidige løsninger og en sterk ressurs som er vant til å ta operasjonell ledelse i små og store prosjekter, prosesser og leveranser.

Det er i tillegg viktig at du er resultatorientert og har god forretningsforståelse, at du er en utpreget relasjonsbygger internt og eksternt og at du har et kundeorientert fokus og bidrar til å lede og strukturere prosjektleder-laget på en stødig og trygg måte.

Vi får bistand av Teft i utvelgelsesprosessen, og vil derfor gjerne ha din søknad innen onsdag 21.april. Teft vil håndtere prosessen og alle intervjuer, slik at vi får et objektivt og faglig godt beslutningsgrunnlag som plattform for ansettelsen.
Eventuelle spørsmål om prosessen kan rettes til Henrik Sandberg eller Anna Blom Rian i Teft.

Registrer CV