Retriever satser på innovation: -Ambitionen er at blive internationalt ledende inden for digitale løsninger til professionel håndtering af kommunikation i sociale medier

-Vi skal ikke blot følge udviklingen internationalt – vi skal lede den. Retriever skal sætte standarden, fastslår Alan Malligsen, Cheif Commercial Officer i Retriever.

Retriever har sat en ny standard for digital medieovervågning og medieanalyse i Norden og har i dag regionens største private fagmiljø inden for medieanalyse. Målet er at blive det naturlige valg for virksomheder og organisationer, der ønsker relevant og rettidig information til at kunne træffe bedre beslutninger baseret på indsigt.

I tråd med selskabets nye vision Live Innovation and Insight fortsætter Retriever med at ekspandere for at kunne tilbyde sine kunder de bedste løsninger inden for mediehåndtering og -indsigt – også i sociale medier.

-Sociale medier er en helt naturlig del af kommunikationsmikset for professionelle kommunikatører. Vi oplever dog, at der fortsat er mange virksomheder og organisationer, der har svært ved at danne sig et overblik over, hvordan de skal håndtere sociale medier, og hvilken påvirkning de sociale medier har på ens brand. Det er derfor vigtigt, at man har gode digitale redskaber til rådighed, der gør, at man kan hente information, analysere og handle rettidigt og baseret på faktiske indsigter. I erkendelse af, at de sociale medieplatforme bevæger sig hurtigt og omstændighederne tilsvarende kan ændre sig fra dag til dag, leder vi nu efter en nordisk produktchef, der skal stå i spidsen for vores udvikling af produkter til håndtering af sociale medier, fortæller Alan Malligsen.

Som producktchef vil man blive mødt med stor investeringsvilje i Retriever, og man vil møde nogle af Nordens største og mest spændende virksomheder og organisation i arbejdet med at identificere behov og udvikle nye digitale løsninger. Retriever leder efter en kandidat er er bosat i enten Danmark, Norge eller Sverige og som har en dyb indsigt og interesse i det generelle mediebillede og specielt sociale medier.

-Vi leder efter en, der tør gå sine egne veje, og som er både innovativ og kommerciel. Om personen har en baggrund som rådgiver eller forretningsudvikler er ikke det vigtigste, men det er en ægte interesse og forståelse for sociale medier, der vægter, samt lysten til at skabe produkter, der sætter standarden internationalt, forklarer Alan.

Opkøb af succes-platform

I juni 2019 købte Retriever RelationDesk, der er en platform til håndtering af organisationers sociale kanaler. Dermed er vejen banet til at professionelle kommunikatører kan få yderligere hjælp til at automatisere og systematisere arbejdsgangene.

Gennem opkøbet af RelationDesk bliver vi den eneste aktør, der kan tilbyde en komplet og integreret løsning til håndtering af sociale og redaktionelle medier. Det er noget som kommunikatører har efterspurgt, og vi tror, at det bliver den nye markedsstandard, siger Alan Malligsen.

-Vores strategi er, at vi skal positionere os indenfor vores kerneområde samtidig med, at vi skal styrke og yderligere på området for sociale medier, siger koncerndirektør Robert Söderling.

Læs mere om opkøbet her

Internationalt innovationsmiljø

I Retriever bliver man en del af en branche, der tager de nyeste teknologiske muligheder i produktion hurtigt, og man kommer til at arbejde i snitfladen mellem redaktionelle og sociale medier for at lave gode digitale løsninger til kommunikatører. Målet er at sikre, at organisationers kommunikationsarbejde bliver mere effektivt i det daglige operationelle arbejde og i det mere analytiske strategiske arbejde.

Arbejdsmiljøet i Retriever præges af, at der er 180 medieeksperter fordelt i fire lande. Virksomheder vokser og kulturen er præget af et ægte ønske om at skabe de bedste løsninger for kunder.

-Vi har en fantastisk kultur, der er nøglen til den succes som Retriever har haft. Det er en meget social arbejdsplads, hvor kollegaerne vil hinanden. Fælles for alle medarbejdere er, at de er innovative og gode til at samarbejde. Vi tror på, at attitude er ligeså vigtig som formel kompetence, siger Alan Malligsen.

Central rolle på nordisk niveau

Har du en baggrund som rådgiver eller forretningsudvikler inden for sociale medier, og er du klar til at skabe løsninger, der giver genklang internationalt, så er den nye position i Retriever måske noget for dig.

Stillingen bliver en del af koncernledelsen og vil rapportere til den lokale landechef i enten Danmark, Norge eller Sverige, alt efter hvor kandidaten er bosat.

Læs mere om stillingen og ansøg her.