Byråvalg legges ned

I dag, fredag 26. april, har styret i Byråvalg AS tatt den triste beslutningen om å søke oppbud for selskapet. ANFO og Teft tok i 2018 initiativ til å lage en aktør som kunne bidra med struktur, prosess og oversikt i byråvalgsprosesser. Både verdiforslag og metode ble skapt og forankret sammen med ledere fra både byrå- og annonsørsiden, og vi har fra start opplevd positiv mottakelse i bransjen. Selskapet har høstet svært gode tilbakemeldinger fra både kunder og byråer for prosessene. Det har det siste året vært en tung tid for en samlet bransje, og bestillingene har vært svært få. Det gjør at det ikke lar seg gjøre å drive selskapet, og styret og eierne ser dessverre ikke noen annen utvei.

Det er primært eierne (ANFO og Teft med lik andel) som taper investert kapital, og selvfølgelig daglig leder i Byråvalg Knud Fahrendorff, som nå mister jobben.

Det er mange, både kunder og byråer, som kommer til å savne Knud sin stødige ledelse av en godt styrt byråvalgsprosess. Vi vil på det sterkeste anbefale Knud som den kunnskapsrike og kloke fagmannen og lederen han er, og vi ønsker han lykke til i jakten på ny jobb.

Vi takker alle kunder, byråene og alle andre som har bidratt med interesse, kunnskap, råd og entusiasme for prosjektet.

 

Jan Morten Drange

Styreleder i Byråvalg

Har du spørsmål kan du kontakte styreleder Jan Morten Drange i ANFO jan.morten@anfo.no eller styremedlem Henrik Sandberg i Teft herik@teft.no