Ole på Magnet Awards

Ole snakker om vellykkede rekrutteringskampanjer fra scenen på Magnet Awards