IMG_1704

Eksotisk å gjennomføre intervjuer langs den flotte norskekysten.