Hvordan skape Norges beste arbeidsplass?

Hvordan sørger du som leder for at medarbeiderne trives på jobb? Det er kanskje lettere enn du tror!

Følgende metode kan benyttes: Start med å definere tydelige retningslinjer og kjøreregler for personalpolitikk, karriereløp, systematisk kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling. Sørg for jevnlige sosiale tilstelninger som har tydelig konstruktivt innhold og appellerer til både introverte og ekstroverte mennesker. Deretter gjelder det å finne et virksomhetsfelt hvor det er grunn til å tro at de fleste potensielle medarbeidere vil ha rasjonalitet, struktur og stabilitet som fremtredende egenskaper. Legg til en flat, men konkurransedyktig lønnsstruktur og pass på at medarbeiderne får ta del i selskapets seire, om så det bare er ved å være i rommet når resultatene presenteres.

Men er det så enkelt?

Ole A. Janzso har jobbet med rekruttering og rådgivning i kommunikasjonsbransjen siden tidlig på 2000-tallet. Her deler han sine beste råd til hvordan man kan skape en god arbeidsplass.

Rasjonelle medarbeidere
En av de viktigste komponentene i denne oppskriften er rasjonelle medarbeidere. De vil sannsynligvis vurdere din prestasjon som arbeidsgiver ut fra objektive parametere, og bedømme deg ut fra prestasjoner rundt hygienefaktorer og systematikk. Rasjonelle medarbeidere kan for eksempel være utdannede rasjonalister innen analyse, teknologi og funksjonalitet.

Medarbeidere med sterke følelser
Dersom du driver en bedrift hvor målet er å skape engasjement, følelser og meninger vil denne oppskriften vise seg vanskeligere å følge. Det er spesielt komponenten med rasjonelle egenskaper som blir en utfordring når man tar mål av seg å skape sterke inntrykk, overraske eller utfordre. Da trengs det folk som lar seg rive med, lar seg provosere, som elsker å føle og som liker å piske opp stemningen. Denne type mennesker vil neppe gi full pott på medarbeiderundersøkelsen med mindre både de objektive og subjektive parameterne er på plass.

Når magi skal skapes
Her kunne jeg uttrykt bekymring for at ledere for en type miljøer ikke forstår andre typer miljøer, og hvordan IT-miljøene ikke forstår emosjonell kommunikasjon og omvendt. Det ville være å overdrive, tror jeg. Det bygges for tiden mange nye miljøer innen kommunikasjon, brukerorientering og teknologi hvor mennesker med tilhørighet til rasjonelle og emosjonelle miljøer settes i sammen for å skape magi. Kanskje det blir vanskeligere enn mange tror, eller kanskje det vil berike begge leire? Uansett vil det kreve mye mer av lederne og arkitektene bak sammensetningene for å oppnå gode resultater, enten det er topplasseringer på arbeidsmiljøkonkurranser eller i arbeidskonkurranser hvor blyanter eller eksotiske dyr i gull er målet.

Engasjement og følelser
Det er lett å la seg vippe av pinnen når man som leder ser at ansatte ikke gir full score på arbeidsplassen som man hver dag gjør sitt beste for at skal være morsom, faglig utviklende, betydningsfull og stabil. Men ta det litt med ro.

Er du leder i et arbeidsmiljø der man ønsker å skape engasjement og følelser som resultatet for sine kunder vil man omgi seg med medarbeidere som mener at alt kan bli litt bedre – uansett hvor flink man er med de objektive faktorene. Det er ingen grunn til å tvile på at det er bra å jobbe i bedriftene som topper kåringen av for eksempel Great Place to Work, men jeg vil våge å påstå at idealer sjelden er idealer for alle. Og når IT,  teknologi og kommunikasjon berører hverandre i så stor grad som det gjør i dag vil miljøene ha behov for å motivere både rasjonelle og emosjonelle arbeidstakere.